Deze website is een impressie uit het verleden. De pagina's worden niet langer bijgewerkt of onderhouden. Uiteraard blijft de website uit nostalgische overwegingen beschikbaar voor bezoekers.
terug naar overzicht oude websites
logo


Het bezwaarplicht t-shirt bestellen

De Europese petitie ondertekenen

BEZWAARPLICHT TEGEN DE BEWAARPLICHT !

De Europese Ministers van Justitie besluiten in 2005 over een mogelijke bewaarplicht verkeersgegevens. De beslissing hierover wordt genomen in de JBZ-Raad in de vorm van een Europees Kaderbesluit. Deze ondemocratische wijze van besluitvorming zet het Europees Parlement buiten spel. Het is daarom aan u als leden van het Nederlands parlement om deze besluitvorming vooraf te toetsen en Minister Donner een duidelijke boodschap mee te geven. Wij willen u dringend vragen niet akkoord te gaan met een bewaarplicht verkeersgegegevens omdat:

  • De noodzakelijkheid van een bewaarplicht verkeersgegevens niet is aangetoond.
  • De inbreuk op de privacy van alle internetgebruikers niet proportioneel is.
  • De voorstellen voor een bewaarplicht verkeersgegevens technisch ondoordacht zijn en in het geval van een vergaarplicht technisch niet uitvoerbaar.
  • De bewaarplicht verkeersgegevens ook volgens het recente KPMG-onderzoek vele miljoenen gaat kosten, terwijl het internetverkeer exponentieel blijft stijgen. Daardoor zullen de kosten de komende jaren explosief toenemen.
  • Internet van levensbelang is voor de Nederlandse kenniseconomie en innovatie onmogelijk wordt gemaakt door aanbieders op voorhand een bewaarplicht op te leggen.

Deze bezwaren zijn ondertekend door meer dan 250 partijen: zie www.bewaarplicht.nl

Recente stand van zaken, waaronder bespreking KPMG rapport.


Geachte leden van het parlement, wij doen een dringend beroep op u om in 2005 gehoor te geven aan de bezwaarplicht tegen de bewaarplicht.foto's: Hektor+Dolf


Deze actie is een initiatief van internetproviders XS4ALL en BIT
met steun van Bits of Freedom

BIT en XS4ALL hebben zich verenigd in het actieplatform ISPO: Internet Service Providers Overleg