Veiligheid geen item in verkiezingen

Door Buro Jansen & Janssen, 17 November 2006

Wie de verkiezingsdebatten op internet, radio en televisie een beetje volgt zal net als wij toch tamelijk verbaasd zijn over het ontbreken van ook maar enig woord aan het thema veiligheid. Is er dan zoveel veranderd ten opzichte van 2002, toen het thema veiligheid, aangewakkerd door Pim Fortuyn bij iedereen bovenaan de lijst stond? Zelfs bij alle partijen die opkomen voor het Fortuynistisch gedachtegoed is veiligheid niet meer zo hot. Lijst Vijf Fortuyn stelt zelfs geen enkele maatregel meer voor om de veiligheid te vergroten. Anders is dat nog wel met Eén.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Voor Eén NL is na het vermeende succes van zero tolerance Rotterdam geen maatregel te gek. De Partij voor de vrijheid kan zich beter de Partij van de Gevangenis gaan noemen, slechts harde straffen en/of uitzetten helpt bij de bestrijding van criminaliteit.

Kijken we naar de wat grotere partijen, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en de SP, dan valt bij alle partijen op dat ze wel erg weinig visie uitspreken over het thema veiligheid. Verder lezen…

Een bijdrage van Buro Jansen

Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie en inlichtingen- diensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft.

Welkom!

Door Marion Koopman, 17 November 2006

XS4ALL is meer dan een internetprovider alleen. Internet heeft belangrijke maatschappelijke veranderingen op gang gebracht waarbij XS4ALL en haar medewerkers zich sterk betrokken voelen. Sinds de oprichting in 1993 komen we op voor burgerrechten in de snel veranderende digitale samenleving. XS4ALL stimuleert de free flow of information, onder meer door steun te verlenen aan personen en instanties die hun opvattingen niet vrij kunnen uiten. We spelen een actieve rol in de discussie over de toelaatbaarheid van controversiële gedachten die via internet worden verspreid en we bemoeien ons bovendien graag met het auteursrecht, dat een belangrijke rol speelt op internet.

We willen met deze weblog de discussie over alle mogelijke maatschappelijke thema’s rond nieuwe technologie en internet stimuleren. De weblog zal artikelen bevatten van medewerkers van XS4ALL en van gastschrijvers en dient om deze thema’s verder uit te diepen. We hopen dat lezers zullen reageren op de teksten en dat zo een levendige discussie ontstaat. De mening van anderen kan inspireren tot nieuwe ideeën en inzichten waar je alleen niet op zou zijn gekomen.

Dit idee van co-creatie, samen creëren, staat aan de basis van de open source beweging en is de basisfilosofie waarop het internet is gebouwd. Het is een filosofie waar XS4ALL sterk in gelooft. Internet is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid van een afgesloten netwerk dat alleen voor wetenschappers en militairen toegankelijk was, tot het overal toegankelijke en overal aanwezige massamedium dat het vandaag is. Dat gebeurde doordat mensen meningen deelden, voortbouwden op elkaars ideeën, samen nadachten. Co-creatie is dus een bewezen winning formula. We sporen daarom onze klanten en het overige publiek aan zich volop te mengen in de discussie.

De opinie weblog is voortaan te lezen op www.xs4all.nl/opinie. De eerste bijdrage is van Buro Jansen & Janssen, dat onderzoek doet naar opsporingsdiensten en -methodes. Internetproviders krijgen een steeds grotere rol toebedeeld in de opsporing: in het kader van de bewaarplicht moeten alle gegevens over uw internet- en e-mailverkeer door uw internetprovider worden bewaard, zodat ze eventueel kunnen worden gebruikt voor het opsporen van terroristen. XS4ALL is fel tegenstander van deze bewaarplicht en steunt daarom Buro Jansen & Janssen bij zijn kritische observaties. Laat u inspireren, laat van u horen! Information wants to be free!

Creative Commons License
Op deze tekst is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Een bijdrage van Marion Koopman

Marion is algemeen directeur van XS4ALL.