Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting

Door Eddy Terstall, Hans Teeuwen en Diederik Ebbinge, 04 December 2006

Filmmaker Eddy Terstall en de cabaretiers Hans Teeuwen en Diederik Ebbinge stelden in september 2006 een manifest op voor de vrijheid van meningsuiting. Met toestemming van Eddy Terstall is het manifest op de weblog geplaatst. Eddy Terstall heeft zich bereid verklaard om te reageren op eventuele reacties.

De vrijheid van meningsuiting is net zo on-onderhandelbaar als de gelijkheid. (En wordt slechts beperkt door de wet.)

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is bedoeld om de gelijkheid van alle Nederlanders voor de wet en in de samenleving te waarborgen en niet om het vrije debat te doen verstommen.

De overheid dient zich te stellen achter een nog niet zo oude traditie van onze steeds vrijer geworden samenleving.

Dat is de traditie waarin allen, alle burgers, en dus ook kunstenaars en opiniemakers, zich binnen de perken van de wet onbelemmerd kunnen uiten over alle onderwerpen.

Alle gezagsdragers -of het nu goden, koningen of priesters zijn- alle handelingen of idee├źn -of het nu religieuze of profane zijn- moeten kunnen worden gekritiseerd, gerelativeerd en zonodig bespot.

In een vrije samenleving loopt men het risico bekritiseerd, bespot en soms zelfs beledigd te worden, althans zich beledigd te voelen. Maar dat risico weegt ruimschoots op tegen de vele vrijheid die erdoor gewaarborgd wordt. Dat risico is een kleine prijs voor de vrijheid. In feite is het een koopje. Vrijheid van meningsuiting kan voor iedere individuele burger, seculier of religieus, bevrijdend en relativerend werken.

Bovendien: in wat de een ‘n belediging noemt, kan de ander een heldere analyse zien. Het mooie is dat je in Nederland niet gedwongen wordt om iets te geloven of om het ergens mee eens te zijn. Spot en kritiek zijn smeermiddelen van de maatschappij juist omdat het stenen des aanstoots zijn, omdat ze wrijving veroorzaken. Spot en kritiek zijn instrumenteel in het proces van voortschrijdend inzicht en daarom noodzakelijk in een vrije, dynamische samenleving. Juist daarom zijn spot en kritiek gesels voor voorvechters van onvrijheid en stilstand.
Verder lezen…

Een bijdrage van Eddy Terstall, Hans Teeuwen en Diederik Ebbinge

Eddy Terstall is filmmaker en lid van de PvdA. Hans Teeuwen is cabartetier, acteur en filmregisseur. Diederik Ebbinge maakt deel uit van het cabarettrio 'Daar vliegen de panters'.