XS4ALL bedenkt klachtenprocedure voor onrechtmatige content

Door Niels Huijbregts, 02 February 2007

XS4ALL heeft bekendgemaakt dat ze een nieuwe procedure zal hanteren bij klachten over uitingen op internet. De procedure laat klager en beklaagde anoniem met elkaar in contact treden, zodat de partijen de zaak met elkaar kunnen proberen op te lossen. Wanneer dat niet lukt, zal XS4ALL de klacht beoordelen aan de hand van de wet en rechterlijke uitspraken en kan als dat nodig is de hulp inroepen van een onafhankelijke commissie.

Reacties

Commentaar is gesloten

  1. Jacques 3 February, 2007 12:49:37

    Zeker een aardig initiatief van XS4ALL, maar volstrekt zinloos als het niet door alle andere Nederlandse en zelfs Europese ISPs nagevolgd wordt. Het is hoog tijd voor een breed gedragen ‘keurmerk’ voor internetcontent, waar een dergelijke klachtenprocedure deel van uitmaakt. Zonder dat zal het internet steeds verder beheerst worden door figuren die menen dat alles kan en alles mag, ook als werkelijk iedere grens van het algemeen als aanvaardbare wordt overschreden.

    Een prima eerste stap XS4ALL, maar steek nu jullie nek maar eens echt uit.