Weet wat je vraagt…

Door Niels Huijbregts, 06 February 2007

Michiel Leenaars, directeur van de Internet Society Nederland schreef een mooie column over dataretentie op Webwereld:

…Waar het kabinet fout gaat, is dat ze informatie als aardappelen behandelt en de door de overheid aangestelde handhavers zelf de macht wil geven om techniek die ze zelf niet snapt in te zetten voor doelen waarvoor die techniek niet bedoeld is. Het kabinet blijkt best over de privacy van al haar burgers heen te willen stappen als dat even handig uitkomt – lekker lui slechterikken vangen vanuit de leunstoel, wie bezwaar maakt is verdacht – maar snapt niet hoe gevaarlijk dat is wanneer dat het individuele geval ontstijgt…

UPC gaat internet filteren

Door Niels Huijbregts, 06 February 2007

UPC heeft gisteren in een debat in De Balie bekend gemaakt internetverkeer te gaan filteren. Een lijst van ongeveer 3000 sites die kinderporno aanbieden, wordt geblokkeerd. De lijst wordt samengesteld en beheerd door de politie.

Nu.nl schreef er een artikel over.

Veilig bellen

Door Niels Huijbregts, 06 February 2007

De Telegraaf meldt:

Niet alleen internet moet gefilterd worden om kinderen te beschermen tegen pedofielen en andere gevaren, kinderen moeten nu ook beschermd worden tegen porno en pesten via GSM. Een aantal Europese providers van mobiele telefonie slaan daartoe de handen ineen.

Over het filteren van kinderporno…

Door Menso Heus, 06 February 2007

Gisteravond vond een debat plaats in De Balie te Amsterdam over Internet filtering. Een van de vraagstukken van de avond was of het nou de rol van de ISP is om content te filteren, of dat er bijvoorbeeld een onafhankelijke commissie zou moeten komen die kijkt naar de onrechtmatigheid van bepaalde sites. Filteren is onder sommige politici een populair onderwerp. Het volk moet beschermd worden tegen de vuiligheid op het Internet lijkt de beredenering. Dat het volk daar wellicht niet zo hard op zit te wachten bleek toen een medewerker van FilterNet aangaf hoeveel klanten zij hebben. FilterNet biedt gefilterd internet aan en is onderdeel van de EO. Van de half miljoen mensen die verbonden zijn aan de EO zijn er maar 30.000 die zo’n filter aangevraagd hebben. Als zelfs god’s kinderen al geen gekuist Internet willen, waarom zou de rest van Nederland dan wel op verplichte filtering zitten wachten? Het antwoord bleef uit. Onder de aanwezigen waren ook een aantal medewerkers van UPC die aangaven dat zij besloten hadden kinderporno te gaan weren. Op het eerste gezicht is dat natuurlijk een uitermate nobel streven, zoals gebruikelijk zit de duvel in de details.

Dingen weren van het Internet is erg lastig. Niet alleen omdat het netwerk zich over de hele wereld verspreidt, maar ook omdat het vol duistere hoeken en donkere krochten zit waar vrijwel niemand zicht op heeft of weet van heeft. Juist in die hoeken kun je de grote verspreiders en producenten vinden. En juist in die hoek verstopt men zich vakkundig, gebruik makend van encryptie technieken die traceren vrijwel onmogelijk maken.

Wat er overblijft zijn een stuk minder websites die kinderporno te koop aanbieden. Deze sites draaien vaak op servers in vage landen en mensen die daar met hun creditcard betalen kunnen op die manier achterhaald worden. De KLPD heeft kennelijk een lijst gemaakt van 3000 websites waarop kinderporno te vinden is, en UPC gaat die lijst blokkeren. Met daarbij als opmerking dat wanneer men denkt dat ze onterecht op die lijst staan ze hun beklag kunnen indienen bij de beheerder van die lijst.

Dat is mooi, denkt u wellicht. Het Korps Landelijke Politie Diensten heeft een lijst gemaakt die de ISP’s gemakkelijk kunnen blokkeren. Maar als ISP weet je eigenlijk helemaal niet of al die drieduizend sites wel daadwerkelijk kinderporno bevatten. Wanneer je als ISP klakkeloos zo’n lijst vanuit de politie overneemt en gaat blokkeren loop je het risico dat je wellicht meer blokkeert dan je zou willen. En wellicht bedenkt de politie over een jaar dat ze ook andere content willen blokkeren, zoals sites van extremisten. Of racistische sites. Of sites die tegen het koningshuis zijn. Dat zou de KLPD netjes kunnen vermelden, maar ze zouden ook zonder aankondiging de lijst kunnen uitbreiden.

Het probleem bij zo’n lijst is het gebrek aan controle. Of de lijst nou vanuit de KLPD, Groenlinks of de ChristenUnie komt, zolang er niet is vastgesteld dat het inderdaad om onmiskenbaar onrechtmatige content gaat kan en mag je daar niet vanuit gaan. Zoals meerdere mensen tijdens het debat al zeiden: je begeeft je ook op een hellend vlak. Want als je zo’n lijst voor kinderporno kunt filteren, dan kun je dat toch ook met een lijst van van terreurverdachte organisaties? Of met een lijst weblogs van personen die vervelende dingen schrijven?

Iemand van de jongerentak van de ChristenUnie meldde dat we vooral niet moeten vergeten dat het Internet ‘net als de gewone wereld’ is. En net als in de gewone wereld gebeuren er mooie en minder mooie dingen op het web. Kinderporno is niet iets dat er pas is sinds we Internet hebben. Het is een maatschappelijk probleem dat ook als zodanig gezien dient te worden en als zodanig aangepakt moet worden. Dat doe je niet door filterlijsten op te stellen en uit te delen aan ISP’s, dat doe je door ouderwets opsporingswerk. We hebben al zo’n soort verplichte filterlijst in Nederland, ons rechtensysteem, waar deze figuren zich ook al niets van aantrekken. Voor de duidelijkheid, er was een KLPD-tak die zich met dit onderwerp bezighield, maar die zitten tegenwoordig vooral op terrorismebestrijding. En zo is de bestrijding van kinderporno langzaam iets geworden dat richting de ISP’s is geschoven en dat vooral onzichtbaar gemaakt moet worden in plaats van bestreden. Als we de mensen niet hebben om die strijd te voeren, hoe kunnen we er dan wel veilig van uit gaan dat ze tijd genoeg hebben om zo’n filterlijst accuraat op te stellen en up to date te houden? Of om klachten over die lijst te behandelen en sites die er onterecht op staan er weer af te halen?

“Al filteren we hiermee maar vijf procent,” aldus een van de mannen van UPC. De UPC medewerker doelde uiteraard op vijf procent van de vuiligheid, maar wat als je met zo’n niet gecontroleerde lijst nou vijf procent volkomen legale content blokkeert? Opmerking uit de zaal: als je die sites nou niet blokkeert dan kun je de bezoekers en verspreiders nog achterhalen en straffen. SIRE is net een nieuwe campagne gestart, www.ikzieikziewatjijnietziet.nl. Moraal van hun verhaal: er is verborgen kinderleed. Laten we dat dus vooral niet vergroten door het achter filters weg te stoppen, maar het probleem proberen te stoppen.

Een bijdrage van Menso Heus

Menso Heus schreef eerder voor Net Magazine en de internationale Sarai Reader. Hij is mede-auteur van 'Een wereld te winnen', een boek over virtuele werelden en online gaming. Momenteel werkt hij bij Gendo waar hij bedrijven adviseert over het gebruik van nieuwe technologieën binnen hun organisatie.