UPC gaat internet filteren

Door Niels Huijbregts, 06 February 2007

UPC heeft gisteren in een debat in De Balie bekend gemaakt internetverkeer te gaan filteren. Een lijst van ongeveer 3000 sites die kinderporno aanbieden, wordt geblokkeerd. De lijst wordt samengesteld en beheerd door de politie.

Nu.nl schreef er een artikel over.

Reacties

Commentaar is gesloten

 1. Marco Rinkel 11 March, 2007 17:31:07

  Vermoedelijk is het een goed idee als volgens vooraf aangegeven heldere criteria sites die verboden, of verontrustende inhoud aanbieden weggefilterd/geblokkeerd kunnen worden als de dienst Koninklijke Landelijke Politiediensten (KLPd) dat als gewenst ziet danwel verplicht. Daar dient uiteraard en natuurlijk onafhankelijke (buitenparlementaire?) toetsing aan vooraf te gaan.
  Onder “heldere criteria” versta ik dan een duidelijke ernstigheidsgrensstelling, alsmede aannemelijkheidshalve overtuigende criminele rating. Vervolgens is het dan zo dat Internet Service Providers (ISPs) geen enkele blaam treft als er zaken worden doorgelaten die de KLPd niet (tijdig) op de lijst heeft weten te zetten.
  Nu worden eisen gesteld aan de ISPs om klaarheid van herkomsten te verschaffen omdat er inmiddels een boekhouding is afgedwongen, zonder dat daar overigens een financiele tegemoetkoming tegenover blijkt te hoeven staan conform een recente gerechtelijke uitspraak…

  Aan zo’n indicatiestelling op een KLPd lijst gaat natuurlijk (hopelijk) een OM-traject vooraf, en dat betekent natuurlijk extra bureaucratische vertraging (bureaucratie is gecontroleerde grondigheid, mogen we tegenwoordig nog steeds op hopen). Dus in zo’n scenario zouden ISPs zelf ook een signalerende rol kunnen vervullen, als goedwillende burgerpartij, uiteraard in onderhavig scenario niet verplicht te stellen, omdat de verantwoordelijkheid dan is overgeheveld naar de opsporende instantie.

  Echter, altijd is er natuurlijk weer het hypothetische (?) gevaar dat overheden bepaalde hun onwelgevallige zaken via parlementaire meerderheden tot verboden of crimineel kunnen gaan verklaren (bij wet door het parlementaire stelsel gejast) zodat deze vervolgens ook op KLPd lijstjes terecht zouden kunnen komen (ik denk dat PHDonner al genoeg heeft proberen te implementeren in ons rechtstelsel om die bewering te kunnen staven), wat natuurlijk een op een dictatoriale afgrond afstevenend glijdend vlak inluidt. “In het concept-regeerakkoord, dat maandag gedeeltelijk uitlekte, is opgenomen dat” “8. Teneinde radicaliserende boodschappen en voorlichting over middelen van terreur te bestrijden, wordt voorzien in de mogelijkheid om het doorgeven van boodschappen door ‘internet-providers’ te verbieden.” volgens de bovenstaande artikelverwijzing, waarbij ik maar even voor het gemak de exacte tekst uit de regeringsverklaring (p34) heb overgeschreven*… it gives me the chills.
  Waar ligt de radicaliseringsgrens eigenlijk, en in hoeverre is radicalisering een symptoom (hoe onwelgevallig dan ook vanaf een bepaald perspectief gezien) van onrechtvaardigheid? De overheid heeft reeds bewezen zich juridisch goed in te kunnen dekken tegenover diverse burgerinitiatieven zullen we maar even in herinnering roepen.

  Maar er zijn inderdaad thema’s denkbaar waarover een grote consensus kan bestaan of publicatie daarvan wenselijk, of als strafbaar aan te tonen is. Dus over zo’n instrument nadenken is allerminst een slecht idee. Bij grensoverschreiding rest er geen ander instrument dan blokkade.
  Natuurlijk is het dan jammer dat wetenschappelijke danwel journalistieke exploratie bemoeilijkt wordt in deze, maar daar valt wel een mouw aan te passen dunkt me.

  Het argument dat Hania (xs4all) aandraagt ten aanzien van de zogenaamde ‘phishingsites’, namelijk dat de filtering voldoende solide moet zijn, verdient enige nadere uitleg. Phishing is natuurlijk een tijdelijk (kortstondig) moeilijk traceerbaar frauduleus arrangement welke dan moeilijk via bureaucratische verordonneringen in gang kunnen worden gezet (acute opsporing lijkt me dan meer voor de hand liggen).

  De kern van het probleem is natuurlijk de vluchtigheid van de upload locaties van eventueel crimineel te noemen ‘content’. En mogelijk wordt er dan meer afgefilterd dan alleen de als kwalijk gedefinieerde content op betreffende locatie. Internationale samenwerking ligt ook nog steeds in de rede. Hopelijk is het huidige kabinet minder autistisch in dit opzicht.

  * Het valt mij overigens op dat de opgesomde lijstjes van Balkenende vreemde prioteitsvolgorden laten zien

 2. Marco Rinkel 11 March, 2007 19:51:59

  douw hem maar onder het verslag van na het debat in de Balie op http://www.xs4all.nl/opinie/2007/02/06/over-het-filteren-van-kinderporno/#more-47
  want die zag ik daarnet pas…