CBP pleit voor hogere boetes

Door Niels Huijbregts, 12 May 2007

Vandaag in NRC zegt de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, Jacob Kohnstamm, dat de huidige wet die toeziet op de privacy van Nederlanders, niet meer voldoet. Toen de wet in 2001 werd bedacht, werd ervan uit gegaan dat bedrijven en overheden alleen gegevens van personen zouden opslaan die ze nodig hadden om hun werk te doen. Door technologische ontwikkelingen, zoals internet, worden nu veel meer gegevens opgeslagen dan toen werd voorzien.

Kohnstamm vindt het niet nodig, de wet aan te passen. Hij wil wel meer kunnen sturen, bijvoorbeeld door hogere boetes op te leggen wanneer de privacywet wordt overtreden.

Op de website van het CBP is het jaarverslag over 2006 te vinden waarin wordt gewezen op de noodzaak om de gevolgen voor de privacy van ogenschijnlijk ‘waardenloze’ technische toepassingen in de publieke en de private sector te toetsen aan de waarden en normen zoals neergelegd in de privacy wet.

Reacties

Commentaar is gesloten