OPTA zoekt werkgelegenheid (Deel 2)

Door Niels van Veen, 18 May 2007

Vorige maand verscheen op dit Opinieblog een kritische bijdrage van Simon Hania over het nieuwste initiatief van OPTA om de veiligheid op internet te vergroten. De kritiek richtte zich op de wijze waarop OPTA dit wil doen.

OPTA lanceert haar plan met een citaat uit het regeerakkoord:

“Een veilige samenleving is niet alleen een kwestie van duidelijke regels en goede handhaving. Een respectvolle omgang van mensen met elkaar en fatsoen in het maatschappelijke verkeer zijn onmisbaar voor een veilig klimaat.”

XS4ALL is benieuwd welke maatregelen dit kabinet zal voorstellen om de maatschappij fatsoenlijk en veilig te maken. De vraag is waarom OPTA dit citaat gebruikt. Vermoedelijk wil OPTA de indruk wekken dat haar plannen voor een veiliger internet in gebaseerd zijn op duidelijke regels, die voortaan goed worden gehandhaafd. Maar niets is minder waar.

Het wetsartikel waaraan OPTA haar bevoegdheid ontleent verplicht internet- en telecomaanbieders om hun systemen te beveiligen zodat de privacy van hun klanten is gewaarborgd. Uitstekend. Dit artikel is alleen niet de oplossing voor de problemen rond veiligheid op internet. Dat komt doordat dit artikel alleen geldt voor dienstaanbieders in de telecomsector (waar OPTA toezicht op houdt). Het artikel noemt niet alle overige partijen die een belangrijk aandeel hebben in de veiligheid op internet: leveranciers van hard- en software, aanbieders van financiële diensten, de overheid, en last but not least: de gebruikers.

XS4ALL is ervan overtuigd dat de veiligheid op internet alleen kan worden verbeterd wanneer al deze partijen gezamenlijk werken aan verbetering. En niet door de eenzijdige aanpak van OPTA, die maatregelen voorstelt die door de meeste ISP’s bovendien al lang genomen zijn.

Het voorlopig standpunt van OPTA is hier te vinden. De reactie van XS4ALL kunt u hier downloaden.

Een bijdrage van Niels van Veen

Niels van Veen is Public Affairs Officer a.i. bij XS4ALL