Japanse rechter verbiedt muziekopslag op externe server

Door Niels Huijbregts, 30 May 2007

Een Japanse rechtbank heeft bepaald dat muziek niet op een externe server mag worden opgelagen. De Japanse auteursrechtenorganisatie JASRAC spande een zaak aan tegen Image City, een bedrijf dat Japanse internetters de mogelijkheid biedt muziek te uploaden naar een server en die later op hun mobiele telefoon te beluisteren.

De dienst is alleen voor persoonlijk gebruik en ge-uploade muziek is alleen toegankelijk voor degene die de bestanden op de server heeft gezet, dus er is geen sprake van verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal, vond Image City. Gebruikers uploaden muziek vanaf een eigen cd, en beluisteren die later op hun eiegen telefoon. De rechter dacht daar anders over: het uploaden van muziek naar de server van Image City is hetzelfde als het beschikbaar stellen van die muziek aan Image City. En dat mag niet.

De uitspraak betekent dat ook diensten als .Mac, Yahoo Briefcase en Xdrive in Japan niet meer voor muziek gebruikt mogen worden.

Meer over de zaak in deze Google-vertaling van een artikel op MSN.jp

Privacy in verandering

Door Victor Ruhlmann, 30 May 2007

Het College Bescherming Persoonsgegevens geeft recent aan dat de huidige handhaving van de wet op de bescherming van persoonsgegevens achterhaald is. De Eerste Kamer blijft tegenstander van het voorliggend wetsvoorstel waarmee het BurgerServiceNummer ingevoerd moet worden. In het wetsvoorstel zijn volgens de senaat te weinig waarborgen voor een zorgvuldige en transparante omgang met geregistreerde gegevens van elke burger. Twee actuele berichten over een ontwikkeling die al langer gaande is.

De huidige wetgeving rondom registratie van en toegang tot persoonsgegevens kent een verouderde statische benadering met strikte voorschriften, beschermende ‘kaders’ en beperkte sanctiemogelijkheden. De wet kenmerkt zich vooral door een hiĆ«rarchische visie over de toegang en inzage in persoonsgegevens. Wat niet mag is niet toegestaan en daarmee verboden. Wat dit verbod nog waard is in de immer toenemende digitalisering van de gehele samenleving is zeer twijfelachtig. Een pleidooi voor hogere boetes door het CBP getuigt van een gebrek aan oplossingsvermogen en ambitie. Zinvoller is het om met bondgenoten (zoals de Eerste Kamer) druk uit te oefenen op de politiek om te komen tot een herziening van de bestaande wetgeving.

In het nieuwe wettelijk kader moeten in elk geval twee principes centraal staan:

1. Het recht op inzage en mogelijkheid tot correctie van (verkeerd) geregistreerde gegevens voor elke burger. Eventueel via een intermediair zoals het CBP.
2. In plaats van uitsluitend verbieden is het zinvol de registratie en uitwisseling van gegevens te definiƫren vanuit de aantoonbare schade die kan ontstaan voor de betreffende burger en zijn persoonlijke levenssfeer.

Deze nieuwe wet moet ruimte geven aan de burger om zijn persoonsgegevens te kunnen beschermen. Vanuit de ondersteuning die de wet hem geeft kan hij als ‘eigenaar’ van zijn gegevens wellicht effectiever communiceren met de overheid, bedrijven en instanties. De nieuwe wet zou er aan kunnen bijdragen dat de gebruikers, verantwoordelijken en toezichthouders zich meer bewust worden van de waarde en noodzaak van de ‘bescherming’ van de geregistreerde gegevens van elke burger. Ook zou het hen wellicht kunnen stimuleren een coalitie te gaan vormen om dit recht ook in de toekomst een bestaansrecht te geven. Het wachten is nu op de politici, beleidsmakers en beslissers die de urgentie gaan inzien en zich hiervoor willen gaan inzetten.

Een bijdrage van Victor Ruhlmann

Victor Ruhlmann is beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Zorg en Digitalisering.

Duitsland verbiedt securitywerk

Door Niels Huijbregts, 30 May 2007

Vorige week is in het Duitse parlement een wet aangenomen die het maken, verspreiden en gebruiken van software om computerbeveiligingen te omzeilen, verbiedt. De Duitse hackersclub CCC zegt dat dat het werk van security-experts onmogelijk maakt; zij moeten immers in hun dageijkse werk dat soort software gebruiken om de veiligheid van computersystemen te kunnen testen. Het verbod zorgt daarom voor een verslechtering van de computerveiligheid, omdat die niet meer goed beproeft kan worden.

Het Duitse parlement heeft de wet aangenomen ondanks dringende adviezen van computerexperts en wetenschappers, die ervoor waarschuwden dat de wet praktisch een beroepsverbod voor computerbeveiligingexperts zou betekenen. Zoals het voor de auto-industrie noodzakelijk is, crashtests uit te voeren, zo is het voor de computerindustrie noodzakelijk de veiligheid van computersystemen te testen door erop in te breken.

De Duitse regering heeft aangekondigd dat die taak in de toekomst uitgevoerd kan worden door betrouwbare, door de overheid gecertificeerde beveiligingsexperts. CCC vreest dat daarmee burgers geen enkele mogelijkheid meer zullen hebben om zich te wapenen tegen spionage door de overheid door middel van overheidstrojans.