Wikipedia-rel om artikel over ‘Martijn’-pagina

Door Niels van Veen, 31 May 2007

Webwereld schrijft vandaag over een rel naar aanleiding van een NRC-artikel over Wikipedia.

Reacties

Commentaar is gesloten