Kinderlokken via internet wordt strafbaar

Door Niels Huijbregts, 10 September 2007

Zondag in het tv-programma Buitenhof was minister Hirsch Ballin van Justitie te gast. Het gesprek ging behalve over terrorisme ook over misbruik van kinderen. De minister kondigde een wet aan die kinderlokken via internet strafbaar zal stellen.

Presentator Rob Trip vroeg zich af hoe dat precies zou werken: “Hoe moet ik me dat dan voorstellen, wat wordt precies strafbaar? Dat je doet alsof je iemand anders bent op internet?”
Hirsch Ballin: “Ja, met een bedoeling. Het enkel aannemen van een valse identiteit gaat het niet om. Wat strafbaar wordt gesteld is het optreden onder een valse identiteit: een volwassene bijvoorbeeld, doet alsof hij een kind is en dan contact legt, een afspraak maakt, en als dat eraan staat te komen, dan heb je te maken met iets dat volgens dit verdrag strafbaar wordt gesteld en ik zal ook wetgeving voorstellen voor Nederland.”
Trip: “Dus dat is voldoende om aangifte te doen: als blijkt dat een kind een afspraak heeft gemaakt met wat zij denkt dat een ander kind is maar dat blijkt een volwassene te zijn.”
Hirsch Ballin: “Voorkomen voordat het onheil is geschied. Inderdaad.”

Planet.nl vatte het als volgt samen: “Volwassenen die via internet onder een valse naam contact zoeken met kinderen om hen seksueel te misbruiken, worden strafbaar.”

Het programma is terug te zien via uitzendinggemist.nl, vanaf 18:25.

Superintelligentie komt eraan!

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 10 September 2007

Wetenschappers, schrijvers en visionairs dromen al decennia over een wereld waarin robots koffie zetten voor hun bazen of al het leven op de planeet uitroeien. Tot dusver zijn we er nog niet in geslaagd om deze robots te maken, hoewel men in Japan al erg ver is met de ontwikkeling van robots zoals de Asimo. In de Verenigde Staten worden wetenschappers langzaam wakker met het besef dat de droom van kunstmatige intelligentie, die zichzelf dingen kan aanleren, op het punt staat uit te komen.

Intelligente machines zijn er al volop en ze worden alleen maar slimmer. Het moment waarop hun intelligentie die van de mens zal overtreffen, wordt ook wel Singularity genoemd. Hoe en wanneer computers superintelligentie gaan vertonen is de vraag die afgelopen weekend centraal stond op het Singularity congres in San Francisco.

De aanwezige wetenschappers gaven het raamwerk voor een discussie met veel belangwekkende vragen. Is de computer over 20 jaar slimmer dan de mens? Hoe zorgen we ervoor dat ze aardig blijven? Hebben ze moraal, emotie en bewustzijn nodig om ons te kunnen begrijpen? Of proberen we ze strikt rationeel te laten denken?

De conferentie werd georganiseerd door het Singularity Institute en gesponsord door onder meer Peter Thiel, mede oprichter van PayPal, het bedrijf dat in 2002 is doorverkocht aan eBay voor anderhalf miljard dollar. De negenendertig jarige Thiel gebruikt zijn geld en faam deze dagen om het onderwerp singularity op de kaart te zetten en onder de aandacht van het grote publiek te brengen. ‘De pendel is al te ver doorgeslagen en mensen onderschatten het’, meent Thiel. ‘Er is nog tijd om het proces te beïnvloeden, er zijn keuzes die gemaakt moeten worden.’

Het is denkbaar dat het moment van singularity ongemerkt aan ons voorbij zal gaan. Want het is maar de vraag of de mens slim genoeg is om superintelligentie te herkennen. Met het verzamelen van kennis op internet ging het immers net zo. Niemand trok aan de bel toen Google meer pagina’s had geindexeerd dan in het menselijk geheugen passen. Maar wellicht maken we het toch bewust mee als machines hun intelligentie met onze hersenen delen nadat ons lichaam via nanotechnologie is geupgrade. Of er ontstaat een duidelijk waarneembare explosie van intelligentie omdat superintelligentie in staat blijkt zichzelf onbeperkt en zeer snel te verbeteren.

De technologische versnellingen zijn exponentieel en grijpen op elkaar in: hardware wordt sneller, software-algoritmes krachtiger en miljoenen internetters zijn in staat via web 2.0 diensten hun kennis en intelligentie bij te dragen. Het bedrijf Artificial development heeft software draaien die 100 miljard neuronen kan simuleren, grofweg het aantal neuronen in 1 hersenpan. Het systeem wordt binnenkort geopend voor het publiek dat dan zelfstandig breinsimulaties kan starten.

De voordelen van krachtige kunstmatige intelligentie zijn enorm. In combinatie met andere technieken zoals gentechnologie en nanotechnologie kan het onze levens drastisch verbeteren en verlengen. We kunnen de effecten van ons handelen beter voorspellen en de politiek kan misschien rationeler worden.

Op de conferentie komt een stoet wetenschappers voorbij die zich met het thema bezighouden, al dan niet op afstand. Zoals Rodney Brooks, professor in robotica op het MIT (Massachusetts Institute of Technology) en chief technology officer bij iRobot, een firma die onder meer robots verkoopt aan het het leger. Peter Norvig, director of research bij Google en auteur van ‘Artificial Intelligence: A Modern Approach’ en Christine Peterson, mede oprichtster van het Foresight Nanotech Institute. Ook de auteur van het boek ‘Singularity is Near’, Ray Kurzweil komt door middel van een rechtstreekse videoverbinding vanaf een andere conferentie nog wat vragen beantwoorden over zijn toekomstgedachten.

Het boek ‘The Singularity is Near’, gepubliceerd in 2005, maakte nogal wat stof los in Silicon Valley. Het geeft namelijk een helder beeld van de ontwikkelingen in gentechnologie, computertechnologie en nanotechnologie, hoe die aan elkaar verbonden kunnen worden en wat daarvan de uitkomst zou kunnen zijn. Ray Kurzweil, een uitvinder die in 1960 op zijn tiende al zijn eerste computerprogramma schreef, voorspelt in dit boek ondermeer dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn gekomen. Hij verwacht het moment van singularity in het jaar 2029. Dit moment zal moeilijk te herkennen zijn omdat tegen die tijd de meeste mensen al uitgerust zullen zijn met nanotechnologie waardoor ze niet alleen slimmer en gezonder zullen zijn maar vooral ook langer kunnen leven. Het is niet voor niets dat Kurzweil samen met een diëtist een boek heeft geschreven over hoe het leven kan worden verlengd door middel van training en (vitamine)preparaten; hij wil deze tijd absoluut meemaken.

En dat tekent ook onmiddellijk de sfeer van de conferentie. Aan de ene kant zijn er de idealisten die al hun hoop op de toekomst hebben gericht in de hoop op een beter leven. Ze verwachten dat door de superinteligentie die onmiddelijk zal losbartsen na het moment van singularity, het leven op aarde stukken beter wordt. Er zal vrede zijn, het hongerprobleem wordt opgelost als ook het klimaatprobleem en bovenal ligt het in de verwachting dat de dood wordt overwonnen. Aan de andere kant staan de sceptici die niet geloven dat het zo snel losloopt en indien dat wel gebeurt dat er waarschijnlijk grote gevaren aan deze intelligentie explosie verbonden zijn. Machines die zichzelf dingen kunnen leren en een intelligentie hebben die het IQ van de mens overstijgt, kunnen heel goed oncontroleerbare machines blijken die helemaal niet zo vriendelijk zijn voor mensen en die in vrijwel alle maatschappelijke processen in de weg zullen lopen.

Of, in de woorden van Paul Saffo, professor op Stanford University, essayist, adviseur bij ondermeer Samsung Advanced Institute of Technology en lid van het Institute For The Future: ‘In het beste geval zullen we huisdieren zijn, in het slechtste geval worden we als voedsel gebruikt.’

Willen we goed zijn voorbereid dan zullen we genoeg veiligheid moeten inbouwen in de kunstmatige intelligentie. Christine Peterson van het Foresight Nanotech Institute pleit voor eenzelfde openheid en transparantie die gebruikelijk is bij het ontwikkelen van open-source software. In de huidige maatschappij kunnen instanties andere instanties controleren en zo zou het volgens haar in principe ook mogelijk moeten zijn om kunstmatige intelligentie andere kunstmatige intelligentie te laten controleren. We kunnen ook leren van de beveiliging van it-systemen. Internet kent dagelijks diverse aanvallen van virussen die redelijk effectief worden afgeslagen.

Een vraag die veel hoofdbrekens kan geven is of slimme computers een moraal en bewustzijn moeten hebben. Op het eerste gezicht kan het veiliger lijken om ze geen bewustzijn te geven, maar de vraag is of een robot de mens kan dienen en begrijpen zonder zichzelf goed te kennen. Als we besluiten robots bewust te maken dan hebben ze ook normen en waarden nodig. Maar wie en hoe gaat ze die bijbrengen. Eliezer Yudkowsky, medeoprichter van het Singularity Institute denkt dat we nog voor lelijke verassingen kunnen komen staan als we robots niet alle maar slechts enkele menselijke waarden bijbrengen. Een robot moet goed worden opgevoed, zo goed als een boyscout volgens Storss Hall, de schrijver van ‘Beyond artificial intelligence.’

Of het publiek superintelligentie zal accepteren zal afhangen van angst en vertrouwen. Volgens historicus en futurist Paul Saffo mist een positief en pakkend verhaal dat door iedereen kan worden begrepen. Hij draagt “All Watched Over by Machines of Loving Grace” voor van Richard Brautigan uit 1967, een tijd waarin computers door velen werden gewantrouwd:

I like to think (and
the sooner the better!)
of a cybernetic meadow
where mammels and computers
live together in mutually
programming harmony
like pure water
touching clear sky.

I like to think
(right now, please!)
of a cybernetic forest
filled with pines and electronics
where deer stroll peacefully
past computers
as if they were flowers
with spinning blossoms.

I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace

Dit artikel is het eerste van vier artikelen over Singularity. De volgende delen zullen inzoomen op de verschillende stromingen, moraal en bewustzijn, en bedreigingen en uitdagingen bij kunstmatige intelligentie.

Links:
Singularity summit 2007
Google news over Singularity
What is the Singularity?
Wikipedia over Singularity
Domo robot van het MIT
Asimo, de Japanse robot
De wereld volgens Ray Kurzweil
De wereld volgens Paul Saffo
De wereld volgens Peter Norvig
Web 2.0 expo Berlijn 2008

Een bijdrage van Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke

Gerrit Jan Wielinga is schrijver en free-lance journalist. Bob Overbeeke is business developer bij XS4ALL en schrijft voor www.netr.nl.