Privacywetgeving geldt ook op internet

Door Margreth Verhulst, 16 October 2007

Publicatie van persoonlijke gegevens op internet kan mensen jarenlang achtervolgen. Onjuiste of verouderde gegevens kunnen grote schade berokkenen aan iemands belangen, goede naam of maatschappelijke mogelijkheden. Persoonsgegevens moeten daarom zorgvuldig worden gebruikt, juĂ­st op internet. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) brengt vandaag de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet ter consultatie uit. Het doel hiervan is het bieden van helderheid over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij internetpublicaties. Daarnaast geeft de toezichthouder op de site mijnprivacy.nl praktische adviezen aan betrokkenen over de stappen die zij zelf kunnen zetten om hun persoonsgegevens op internet te beschermen.
Zie: http://www.cbpweb.nl/documenten/pb_20071016_privacywetgeving_internet.shtml?refer=true

Reacties

Commentaar is gesloten

  1. Yvonne Spaan 7 January, 2008 15:24:20

    Hoe zit het dan met een instantie als www. curatoren.nl, die niet alleen persoonlijke informatie op hun website zet (zonder toestemming van betrokkenen), maar zich ook nog laten betalen voor het laten zien van nog meer persoonlijke info.
    Waarschijnlijk maken ze gebruik van andere gegevensbestanden.
    Zelf zeggen ze dat ze zich aan de privacy-wetgeving houden.
    Weet u hoe dit zit?