Consumentenbond: kom maar door met je veiligheidskeurmerk

Door Simon Hania, 29 November 2007

Enige tijd geleden heb ik vrij stevig gereageerd op het voornemen van OPTA om internetveiligheid te gaan reguleren. De Consumentenbond bleek daar een groot voorstander van.

Nu OPTA besloten heeft af te zien van haar voornemen, reageert de Consumentenbond, zo lees ik hier, als door een wesp gestoken. Ze vinden het helemaal niks en vragen nu zelfs het parlement om OPTA tot de orde te roepen. De ‘O’ staat overigens voor ‘Onafhankelijk’, een begrip dat de Consumentbond toch vertrouwd zou moeten zijn…

Kernpunt bij de kritiek lijkt te zijn dat OPTA de industrie prikkelt zelf te komen met een veiligheidskeurmerk. Dat is iets waar de Consumentenbond geen vertrouwen in zegt te hebben. Dat snap ik heel goed. De Consumentenbond ontleent haar aantrekkingskracht op leden natuurlijk voor een belangrijk deel aan haar gerenommeerde en onafhankelijk uitgevoerde testen. En die fungeren defacto al als keurmerk. Als XS4ALL zijn wij de eersten om dat te herkennen, te erkennen, te gebruiken en er ook hard voor te werken om goed te scoren op al die punten die de Consumentenbond belangrijk vindt namens haar leden, deels ook onze klanten.

Ik zou de Consumentenbond daarom ook van harte willen uitnodigen om zelf met een dergelijk onafhankelijk veiligheidskeurmerk te komen. Wij laten ons ook dan weer graag de maat meten.

Een bijdrage van Simon Hania

Simon Hania is technisch directeur bij XS4ALL

OPTA: toch geen regels internetveiligheid

Door Niels Huijbregts, 29 November 2007

Dit voorjaar maakte OPTA - de toezichthouder van de telecommarkt - bekend dat ze van plan was regels op te leggen aan internetproviders om de veiligheid van internet te vergroten.

Dat lijkt op het eerste gezicht aardig bedacht, maar uit de details van de plannen bleek dat het geen goed idee was. Er werd dan ook stevig tegen geprotesteerd.

OPTA heeft nu bekendgemaakt dat ze afziet van de voorgenomen plannen. De regels die zouden worden ingevoerd, zijn niet nodig omdat alle partijen zich er al aan houden.

XS4ALL is blij dat OPTA tot deze conclusie is gekomen, al hadden we eigenlijk niet anders verwacht: veiligheid op internet bereik je door samenwerking van alle betrokken partijen. Niet door de eenzijdige aanpak die OPTA aanvankelijk voor ogen had.