60 jaar Mensenrechten: XS4ALL geeft 50 t-shirts weg

Door Mieke van Heesewijk, 07 December 2007

Op maandag 10 december viert Amnesty International de Dag van de Mensenrechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens viert dan zijn 60ste verjaardag. Artikel 19, over vrijheid van meningsuiting, heeft voor XS4ALL een bijzondere waarde. Vrijheid van meningsuiting is immers een voorwaarde voor een vrij en democratisch internet.

In opdracht van Amnesty heeft Nudie Jeans gerenommeerde ontwerpers gevraagd 30 t-shirts te ontwerpen voor de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. XS4ALL heeft het shirt met artikel nummer 19 ‘geadopteerd’:

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Maak kans op een t-shirt met artikel 19
XS4ALL maakt zich sterk voor een open en democratisch internet. EU-commissaris Frattini vindt het open karakter van internet ongewenst en pleit voor een gecensureerd internet. In september verklaarde hij tegen Reuters: “I do intend to carry out a clear exploring exercise with the private sector … on how it is possible to use technology to prevent people from using or searching dangerous words like bomb, kill, genocide or terrorism.”


Geef uw mening

Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet? Zijn er omstandigheden die internetcensuur acceptabel maken? We horen graag uw mening. XS4ALL geeft 50 t-shirts weg van Nudie Jeans aan de beste inzenders. Geef bij uw reactie uw e-mailadres op en uw maat (keuze uit M en L, zolang de voorraad strekt).

Visual Nudie Jeans t-shirt vrijheid van meningsuiting, artikel 19 van UVRM
Visual Nudie Jeans - artikel 19

Nudie Jeans t-shirt vrijheid van meningsuiting, artikel 19 van UVRM
Nudie Jeans t-shirt - artikel 19

Over de maat wordt niet gecorrespondeerd.
Over de inzendingen kan eindeloos worden gecorrespondeerd op deze blog.
De sluitingsdatum van deze actie is 31 januari 2008.

Een bijdrage van Mieke van Heesewijk

Mieke van Heesewijk is sinds 1997 in dienst bij XS4ALL. Momenteel houdt zij zich bezig met sponsoring, maatschappelijke thema's en maakt zij deel uit van de redactie van TNTY.

Reacties

Commentaar is gesloten

 1. Michel van der Voort 7 December, 2007 18:18:30

  maat: L

  wie vrede wil moet op oorlog voorbereid zijn, zo is het met de vrijheid van meningsuiting ook. soms is een meningsuiting dermate in strijd met de vrijheid van meningsuiting dat zij verboden moet worden.

 2. L 7 December, 2007 18:31:02

  Ik ben voor een open internet, dat is een verworven recht en dat moet zo blijven.

 3. Familie van Krieken 7 December, 2007 18:33:17

  Maat L

  Wij zijn (als gehele familie) voor een open internet, dat vinden wij een verworven recht en dat moet zo blijven.

 4. Chris 7 December, 2007 18:41:05

  maat : M

  Vrijheid is belangrijk voor democratie in een land en ook op internet.
  Je moet jezelf kunnen uiten en daar mogen en kunnen geen grenzen aan gesteld worden.
  Je moet echter wel behoedzaam zijn voor mensen die vrijheid misbruiken te ver doorgaan in de uiting hiervan.

 5. Ro Ro 7 December, 2007 18:46:37

  60 jaar mensenrechten?

  Hoelang bestaat de moderne maatschappij al, hoe lang noemen we ons beschaafd? Mensenrechten ondertussen al voor iedereen bereikbaar?
  We hebben nog een lange weg te gaan. Een werkelijk bereikbaar internet voor iedereen kan hier wat aan bijdragen.

  (maatje M?)

 6. marten Post 7 December, 2007 18:47:09

  Vrijheid van meningsuiting is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezonde maatschappij en mag onder geen enkele voorwaarde aan banden gelegd worden.
  Respect voor de ander is altijd de basis waarop de inhoud van die mening vorm moet krijgen.

 7. Arthur 7 December, 2007 18:48:27

  Een ieder moet voor zijn mening kunnen uitkomen.
  ALTIJD!

  Maat L

 8. Maurice Molier 7 December, 2007 18:49:17

  Vrijheid voor meningsuiting is een zeer belangrijk en essentieel recht. Zag iedereen het maar zo!

 9. Jan 7 December, 2007 18:53:35

  Internet is door iedereen geaccepteerd en is een open netwerk.
  Vrij meningsuiting bestaat in Nederland al jaren.
  Dus op internet moet vrij meningsuiting ook blijven.
  Er zijn natuurlijk grenzen die al lang volgens de wet zijn vastgelegd.
  Als we ons daar aan houden zie ik geen probleem.

 10. Jeffrey 7 December, 2007 19:00:10

  Vrije meningsuiting moet inderdaad gewaarborcht blijven. Overal !
  Maar het recht om te mogen zeggen wat je vindt betekend niet automatisch dat je dat dan perse altijd maar moet doen.
  Dacht ik zo….

 11. Jeffrey 7 December, 2007 19:02:11

  Dat was dus maat L

 12. Habay 7 December, 2007 19:03:52

  Er zijn geen grenzen aan de van meningsuiting op internet, op televisie, in de krant, op straat of waar dan ook.

  (XXL)

 13. István 7 December, 2007 19:06:56

  Tussen vrijheid en provocatief gedrag is maar een dun lijntje. Wie de wet en goed fatsoen verwart met vrijheid van meningsuiting is verkeerd bezig. Dus ondanks vrijheid van meningsuiting, eerst denken, dan posten, ook op internet. Voor de rest moet toch gezegd, geschreven kunnen worden, wat men denkt. Ik ben binnen normen en waarden ervoor, waarbij hellaas de normen en waarden soms erg ver te zoeken zijn!

 14. István 7 December, 2007 19:07:57

  Tussen vrijheid en provocatief gedrag is maar een dun lijntje. Wie de wet en goed fatsoen verwart met vrijheid van meningsuiting is verkeerd bezig. Dus ondanks vrijheid van meningsuiting, eerst denken, dan posten, ook op internet. Voor de rest moet toch gezegd, geschreven kunnen worden, wat men denkt. Ik ben binnen normen en waarden ervoor, waarbij hellaas de normen en waarden soms erg ver te zoeken zijn! Maat M! ;)

 15. Han 7 December, 2007 19:08:30

  Vrijheid van meningsuiting , waar dan ook, is gewaarborgd in de Nederlandse wet.
  Het gebruik van dit recht moet gekoppeld zijn aan respect voor de ander.

  Graag maat L.

 16. brilly 7 December, 2007 19:23:13

  Meningsuiting is geen recht, het is weerloos, en bovenal sterk.
  Het komt elke beperking te boven, het is niet te vangen in rechten, en beperkingen negeert het. Het is creatief en zal ergens in een andere vorm weer opduiken of men dat nu acceptabel vind of niet.
  Daarom is het zinloos het te beperken of te controleren.

 17. Patrick 7 December, 2007 19:29:19

  Als we nu allemaal een beetje rekening met elkaar houden gaat het al een flink stuk beter op deze wereld.

  maatje M.

 18. Damduin 7 December, 2007 19:29:43

  Als mensen slechte dingen willen doen, doen ze dat toch wel, met of zonder internet. Censuur op internet houdt dat nooit tegen. Vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste wat we hier in Nederland hebben, dus dat moet ook gelden voor het internet.

  Ellendelingen op internet moeten net als met ellendelingen in het echte leven gewoon worden tegengegaan door Cyberpolitie.

  Respect!

  XXL :-)

 19. Maborosi 7 December, 2007 19:32:37

  Meningsuiting is niets anders dan het uiten van je mening, waarover dan ook, waarop (media) dan ook. Weet alleen wel dat anderen een andere mening hebben en die ook gewoon zullen uiten. Als je dat begrijpt en daar naar kunt handelen dan zal meningsuiting nooit tot enig probleem kunnen leiden.

 20. Maborosi 7 December, 2007 19:33:32

  Sorry maarrre inderdaad maatje L :)

 21. Steven 7 December, 2007 19:37:01

  Vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste recht wat mensen hebben, of zouden moeten hebben. In veel landen hebben mensen geen recht op een eigen mening. Juist daarom moeten wij zo blij zijn dat wij het recht hebben op vrijheid van meningsuiting. Dit moet verdedigd worden, dus ook op internet. Als er eenmaal begonnen wordt met één iest te censureren wordt de stap om het volgende te censureren veel makelijker. Dus begin niet met censuur!

  s.v.p. Maat L

 22. Menno 7 December, 2007 19:37:46

  Vrijheid van meningsuiting wordt steeds lastiger. Denk aan de log procedures die internet provider opgelegt krijgen. Hierdoor wordt alles opgeslagen waardoor justitie of andere partijen hier toch op terug kunnen komen.
  Ik denk dan ook dat de vrijheid van meningsuiting steeds lastiger worden in het huidige tijdperk van aan de ene kant de handigheid van een PC maar aan de andere kant ook dus de belemmering dat alles kan worden opgeslagen.

  Maat M

 23. Aart 7 December, 2007 19:41:16

  Laten we aub niet terugvallen op een gecensureerde wereld. Internet is open en dat moet ook zo blijven!
  Ik heb het dan niet over zaken als kinderporno maar iedereen moet zijn mening kunnen uiten. Internet is daar een perfect medium voor.
  Het enige wat hierbij nodig is: respect. Respect voor elkaars mening en ook rekening houden met de mening van een ander. De regel die hierbij van toepassing is, is wat mij betreft “kwetsen”. Het is niet de bedoeling dat je een ander kwetst. Als je dat principe gebruikt, kun je je mening vrijuit laten weten aan de rest van de wereld: via een vrij, voor ieder toegankelijk internet.
  Voor mij XXL maar omdat dit geen optie is: graag M zodat ik het shirt ’s ochtends naast mij kan zien liggen….

 24. Jan Brijs 7 December, 2007 19:42:11

  Er zijn zoveel verschillende meningsuitingen,als men b.v.b.van mening is dat pedofilie of kinderporno toegestaan moet zijn,dan is mijn mening dat het niet toegestaan is en aangepakt moet worden.Zo weet ik er nog wel een paar.

 25. Jacco van Leeuwen 7 December, 2007 19:42:23

  Internet hoort vrij te zijn zeker in een democratie zoals in nederland.

  Maatje L

 26. de neef van klaas 7 December, 2007 19:44:24

  Het vrijelijk en zonder angsten uiten van de mening is zo ongeveer het grootste goed dat er bestaat. Internet kan daarbij enorm helpen. Maar evenals bij zijn oudere voorgangers is het web niet gevrijwaard van lieden die hier misbruik van maken: ze verspreiden kinderporno, zaaien haat, beledigen hun collega of klasgenoot etc.
  Ik denk dat er net als bij ‘het papier’ geen makkelijke oplossing (zo er al één is) is om dit te voorkomen. Wij zullen ermee moeten leren leven en ons geestelijk leren wapenen tegen vuiligheid. Misschien is negeren wel een juiste oplossing.
  En wellicht kan het strafrecht helpen: ik ben het vetrouwen in de rechtsstaat nog lang niet kwijt.

  XXL

 27. Danny 7 December, 2007 19:45:45

  Vrijheid van meningsuiting moet je koesteren. Door de vele communicatie middelen wordt de geuite mening breed verspreid. Hierdoor kunnen personen met een “andere” achtergrond de geuite mening verkeerd begrijpen of verkeerd interpreteren. Houd daarom ook rekening met de wijze waarop je het brengt. Dan blijft het gezellig en kan er een goede discussie uit voortkomen.

  Maat L svp

 28. Wim 7 December, 2007 19:46:59

  Onze vrijheid is opgebouwd door onze ouders. Deze vrijheid is pas echt waardevol, als je ZELF aan jouw EIGEN vrijheid grenzen stelt. Want elke vrijheid eindigt daar waar ze medemensen beschadigt.

  De enig toegestane censuur is dan ook:
  het tegenhouden van (moedwillige) vernedering van medemensen
  (bijv. mensenhandel, sex, doodsbedreiging, zwartmaking). Het is ideaal als de censuur niet alleen maar tegenhouden van ellende is, maar als we de censuur in een vorm kunnen gieten, die de “schuldigen” opvoedt tot beter inzicht.

  Vergelijk het met de buitenwereld: ook daar mag je veel, maar niet alles zeggen.
  Mijn eigen censuur vormt de beroemde spreuk: Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.
  Positiever verwoord: behandel ieder schepsel zoals je zelf behandeld wenst te worden.
  Ook op het internet geldt soms: mailen is zilver, zwijgen is goud.

  maat L

 29. Gerard van Leuven 7 December, 2007 19:47:39

  Het internet heeft de grenzen van de vrijheid van meningsuiting al keer op keer verlegd, dat moet zo doorgaan!

  maat-L

 30. Heleen 7 December, 2007 19:51:50

  Ik zou niet anders verwachten van meneer Frattini, die ook alle Roemenen Italië uit wilde zetten, van een partij als Forza Italia, vrienden van Berlusconi en de paus van Rome, die bang zijn dat wij op internet gaan zoeken hoe je een bom maakt en hoe homoseksuelen het doen.
  Alsof terrorisme pas bestaat sinds wij internet hebben!
  Internet is een van de laatste “plekken” ter wereld waar echte vrijheid van meningsuiting bestaat. Binnen bijna ieders bereik. Ook al staat die vrijheid constant onder druk.
  Mensen die van orde houden en bovendien macht hebben, vinden die vrijheid van het internet maar eng. Ze moeten altijd op hun hoede zijn of iemand hun macht probeert aan te tasten.
  Maar juist dat moet iedereen via het internet vooral kunnen blijven doen. Blijven zagen aan die stoelpoten.
  Geen censuur! Nooit.
  (Op Dit) Medium. Graag.

 31. Steven (2) 7 December, 2007 19:53:41

  Vrijheid van meningsuiting is de basis van democratie. Maar het valt of staat wel met respect voor elkaar. Daar hoort dus ook bij dat je sommige dingen niet, of in ieder geval op een subtiele manier brengt en altijd op zoek blijft naar een dialoog.

  Het internet is een vrijplaats voor het uiten van een mening. Het censuren van het internet is in mijn ogen een slechte zaak. Verder ben ik het helemaal met mijn naamgenoot eens. Als je eenmaal begint met censuur kom je al snel op een gladde helling. Wat mag je wel censuren en wat niet.

  Het bewaren van gegevens voor justitie over surf-gedrag is in mijn ogen niet verkeerd. We zullen het er allemaal over eens zijn dat dingen als kinderporno zo veel mogelijk geweerd moeten worden.

  Wat betreft de opmerking van Menno dat alles opgeslagen (kan) worden, daar ontkom je inderdaad niet aan. Je weet nooit wie er allemaal meekijkt of achteraf nagaat wat jij gedaan hebt. Aan de andere kant, als je niks illegaals doet, wie mag er dan niet meekijken?

 32. Roelant 7 December, 2007 20:08:28

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar dat wordt vaak ten onrechte verward met “het grootste goed”. Het is als grondrecht belangrijk, maar niet belangrijker dan andere grondrechten en dat is vaak iets wat uit het oog verloren wordt - ook op internet. Vrijheid van meningsuiting [i]met respect voor de ander[/i].

  Ja, er [i]zijn[/i] zaken die ‘cencuur’ in bepaalde mate rechtvaardigen. Daar moet ook de nadruk op liggen: in bepaalde mate. Als ik hier, zonder medeweten en dus zonder toestemming een adres, telefoonnummer of andere privé gegevens van iemand zou vermelden zijn veel mensen het er snel over eens dat ik daarmee zijn of haar privacy zou aantasten - een goed wat bij xs4all bijvoorbeeld ook hoog in het vaandel staat.

  Maar het is helaas niet altijd zo zwart wit, over bepaalde ‘heikele’ onderwerpen ontstaat al snel veel discussie en dan is consensus ver te zoeken. Over sommige onderwerpen kunnen we het in Nederland al niet eens worden, laat staan op mondiaal niveau. Maar moet je dan ‘alles of niets’ zeggen? Atijd: cencuur ja of altijd nee, en niets ertussenin? Dat hangt van het geval af, maar dan sta je er in basis dus al voor open.

  Maatje M trouwens, bedankt. ;)

 33. m@rco 7 December, 2007 20:13:09

  Freedom of Speech says everything!
  Internet must always be free!

  Maatje XXL

 34. Mark Vergeer 7 December, 2007 20:15:12

  Vrijheid van meningsuiting is iets waar generaties lang voor hebben gevochten en het wordt door velen in het westen als iets vanzelfsprekends beschouwd. Er zijn vele plekken op deze aarde waar dit allesbehalve vanzelfsprekend is en waar mensen gevaar lopen om het uiten van hun mening met de dood te bekopen.
  Wederzijds respect is iets wat bij vrijheid van meningsuiting hoort, anders degenereert het uitwisselen van meningen nogal eens in iets wat nog het meest weg heeft van het gooien van modder naar elkaar of erger.
  Het is grappig om te zien dat nu het internet na al die tijd een mainstream iets is de diverse overheden staan te popelen om er censuur op los te laten of om het onder controle te willen houden. Ook de commerciele boom in de jaren 90 heeft de sfeer van het web erg veranderd. In de beginjaren van telnet en gopher was de sfeer toch anders, er was minder censuur maar er was ook veel minder informatie te vinden dan nu.
  Ik zeg geen censuur!

 35. Mark Vergeer 7 December, 2007 20:15:38

  Oja maat XL ik ben bijna 2meter lang en L past echt niet hoor! ;)

 36. Max 7 December, 2007 20:22:42

  Benjamin Franklin zag de bui al hangen: “Those that give up liberty to have temporary security deserve neither.”

 37. Helen 7 December, 2007 20:26:37

  Dat vind ik wel. Er zijn grenzen aan wat je zeggen kunt. Wij leven in een democratie en dat ondersteun ik ook, maar we leven ook in een multiculturele samenleving met mensen met diverse geloven en opvattingen en vind dat je daarom op moet passen met uitspraken die kwetsend zijn voor het geloof van een ander. Laat elkaar in je waarde en heb respect voor elkaar is mijn motto

 38. Helen 7 December, 2007 20:28:34

  ps. de maat is M

 39. Sander Gouds waard 7 December, 2007 20:30:28

  Maat L
  Alleen censureren wat wettelijk verboden is maar het wel goed regelen zoals een open register van geblokkeerde kinderporno sites.

 40. Han 7 December, 2007 20:31:49

  Wat voor de een vrijheid van meningsuiting is kan door de ander als een bedreiging worden ervaren.
  Vrijheid van meningsuiting, maar valt daar ook een reactie op die je geeft n.a.v. een opmerking van een ander?
  Helaas wordt het internet tegenwoordig te vaak gezien als een vrijplaats waar alles mogelijk is of
  mogelijk moet zijn. “de onbegrensde mogelijkheden van internet” is immers een veelgehoorde kreet.
  Censuur of toezicht op internet instellen is een erg grote stap.
  Een meldpunt van wat als storend wordt ervaren om daar te melden is dat een idee?
  Maar wat is storend of bedreigend?
  Wie bepaald dat?
  Een moeilijk onderwerp waarop ik geen antwoord heb.
  Een wijs gezegde: Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet aan.
  Iedereen heeft andere normen, dus met dit gezegde kom je ook niet verder.
  Gebruikers van Internet zijn volgens mij ook zelf zoekende.
  Bij de ene log wordt eerst gekeken wat er wordt geplaatst, bij de ander niet.
  Er zijn nog geen duidelijke regels.
  Op internet is veel te lezen en te vinden: Zelf denk ik altijd: Het kan, niets moet ik lezen of bezoeken.

  (evt maat l)

 41. Jan 7 December, 2007 20:34:37

  Vrijheid is belangrijk voor democratie in een land en ook op internet

 42. Erroll 7 December, 2007 20:35:31

  Internet is een machtig medium.Dat houd dus ook in dat er gevaren loeren.Net als in de real world.Helaas vinden sommige mensen dat bedreigend.Internet is als de wereld en net als wij.Big brother is nodig maar hoeft geen overhand te hebben.Doe gewoon dan ben je al gek genoeg.

  Maat L

 43. irma 7 December, 2007 20:38:17

  Vrijheid is belangrijk voor democratie in een land

 44. Ruud 7 December, 2007 20:39:41

  Vrijheid = blijheid?!

  Maatje xxl please ;)

 45. irma 7 December, 2007 20:40:07

  Vrijheid is belangrijk

 46. René 7 December, 2007 20:40:49

  Vrijheid van meningsuiting zorgt voor vrijheid van mensen.

  Dus een must voor de mensheid.

  (maat M)

 47. Daan Davidsz 7 December, 2007 20:42:56

  Vrijheid is het hoogste goed wat te behalen valt.

 48. John 7 December, 2007 20:43:28

  Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Iedereen moet kunnen zeggen wat ie wil.

  Maat L

 49. Wim 7 December, 2007 20:45:10

  Vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk, maar probeer het wel zonder te kwetsen te doen.

  (maat L)

 50. Bauke Jan Douma 7 December, 2007 20:46:25

  Ja, er moeten grenzen zijn.

  Zo vind ik dat van een ieder die een inperking van de vrijheid van menings-
  uiting bepleit (op internet of elders) diezelfde vrijheid wel wat ingeperkt mag
  worden.

  bjd

 51. Bart Lodders 7 December, 2007 20:47:00

  Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te kunnen uiten. We zijn allemaal mens, iedereen is gelijk! en iedereen hoort gelijk te worden behandeld! Tis tenslotte een vrije wereld, en zo hoort het ook te zijn. Iedereen moet zijn of haar mening kunnen geven zonder angstig te hoeven zijn…

 52. minne 7 December, 2007 20:47:15

  Vrijheid is het hoogste goed, maar het is ook belangrijk dat je anderen niet kwetst. Af en toe op je tong bijten (of je vinger in je mond) is ook goed en soms nodig.

  Maat L

 53. Bram 7 December, 2007 21:02:14

  Vrijheid van meningsuiting en internetcencuur sluiten elkaar uit. De grens wordt in Nederland bepaald door de wetgever. Iedereen heeft volgens de wetgever het recht zijn mening te uiten. Niet iedereen is instaat deze situatie te accepteren, censuur kan nooit een oplossing zijn om aan de eisen van deze mensen/groepen tegemoed te komen. Deze mensen/groepen zouden zelf gebruik moeten maken van hun recht hun mening te uiten (wederom binnen de grenzen van de wetgever)

  maat: L

 54. Pim van Dongen 7 December, 2007 21:11:11

  Sommige dingen, zoals kinderporno, mag van mij wel van het internet af..zolang dat voor de overheid/ISP’s geen reden is om op andere punten censuur toe te passen.

 55. Ton Veldhuis 7 December, 2007 21:48:39

  De meeste meningen worden te laat gegeven!

 56. Jeffrey 7 December, 2007 21:57:01

  Heel vreemd maar mijn mening op nummer 11 is dus verdwenen.
  Zal toch niets te een geval zijn van censuur ?
  Ik zei daar dat Het recht op het zeggen wat je vindt niet aitomatisch betekend dat je ook alltijd perse moet zeggen wat je vindt.
  Lijkt me redelijk onschuyldige mening……
  toch ?

 57. Niels 7 December, 2007 22:29:55

  Een mening is net als gevoelens. Iedereen heeft het maar niet iedereen kan het uiten.
  (Maat L)

 58. Richard 7 December, 2007 23:06:33

  Zodra je iets gaat verbieden begeef je je op glad ijs. Want het duurt niet lang of iets anders is bijna even erg. En dat wordt dan ook verboden. Voordat je het weet is er een hele reeks dingen verboden en dat allemaal onder het mom dat het allemaal heel erg is.

  Er zijn veel dingen heel erg. Maar het is nog erger als je daar niet meer over kunt praten. Zodra mensen en meningen monddood worden gemaakt ben je in feite al een dictatuur.
  (L)

 59. Willem 7 December, 2007 23:11:08

  De belangrijkste reden voor mij om voor XS4All als provider te kiezen is dat zij altijd op de bres heeft gestaan voor vrijheid van meningsuiting. Ik herinner mij nog de strijd van Karin Spaink tegen de Scientology Church. Zeer bewonderenswaardig, omdat zij daarmee anderen niet in hun vrijheid beperkte. Dit in tegenstelling tot populisten als Fortuijn en Wilders c.s. die denken dat ze onder het mom van vrijheid van meningsuiting alles kunnen roepen zonder zich er om te bekommeren dat ze daarmee anderen hun recht daarop ontnemen.
  Maat L

 60. Richard 7 December, 2007 23:11:59

  @Steven (2) 7 december, 2007 19:53:41
  Je schreef: “Aan de andere kant, als je niks illegaals doet, wie mag er dan niet meekijken?”

  Wat nu niet illegaal is kan dat morgen worden. Voor de Tweede Wereldoorlog was Jood zijn geen probleem. Need I say more?

 61. Ronald 7 December, 2007 23:36:45

  Open internet zoals het bedoeld was en is maar niet open voor misbruik zoals een auto jatten of je fiets ook niet hoort. Dus geen gebruik van andere meningen of publicaties die een ander niet wenst. Rigoreus verwijderen van sites e.d. lijkt mij niet gewenst aanspreken op gedrag wel uiteraard kun je de sites die je storen ook beter niet bezoeken. Negeren is nog altijd de beste methode. Mijn blogs kunnen voor een ander vervelend zijn dat realiseer ik mij ook niet altijd.
  Wat is vuilnis en wat niet……???? Wie bepaalt wat…??? Mijn kinderen hebben volledige toegang tot internet en ik begeleid ze waar nodig……zien ze het hier niet dan wel elders…TV/Film of whatever

  Maat L is het beste

 62. Sledge 8 December, 2007 00:40:54

  op de gok dat er wat dubbel commentaar tussen zit
  Maatje L ofzo

 63. Freek van der Schuit 8 December, 2007 00:42:10

  Er is al veel te veel censuur op het internet, ik ben blij dat er providers zijn die niet mee doen aan deze censuur. De waarheid of een mening moet openlijk gezegd kunnen worden zonder ingrijpen. (voor de duidelijkheid mag het niet onnodig kwetsend zijn en angst mag zeker niet regeren.
  Maat L (aangezien ik nummer 50 ben, sommige mensen replien dubbel :-) )

 64. Chiel 8 December, 2007 00:57:55

  ik ben van mening dat de staat niet hoeft te censureren. Binnen de wetgeving is duidelijk afgebakend hoever de vrijheid van meningsuiting gaat. Als iemand buiten een door de staat aangegeven grens gaat dient er tot vervolging over te gaan, net zoals in real life. Dat sommige landen er een andere vorm van vrijheid van menigsuiting op nahouden dan die van ons is over te twisten, maar ik ben van mening dat wij daar geen oordeel over moeten vellen. Voor mij is het meest duidelijke voorbeeld van inmenging in het beleid van andere landen de protesten die in de vrije westerse wereld werden georganiseerd tegen de manier waarop Josef Tito de republiek Joegoslavië leidde, inclusief de politieke gevangenen waaronder Slobodan Milosevich. Daar zijn zelfs acties voor op touw gezet om hem vrij te krijgen. Daarom is het heel belangrijk om te kijken waarom een staat overgaat tot censuur.

 65. Joop 8 December, 2007 09:11:05

  Leuk dat op dit blog weer eens gediscussieerd wordt.

  Recht hebben om in vrijheid een mening te uiten is als het recht hebben om te leven. Je leeft zolang je leeft, en als je dood gaat door ouderdom of ziekte kun je niemand aanklagen dat je recht geschonden is.

  Zo kun je in principe altijd zeggen en schrijven wat je wilt, niemand die je tegenhoudt; er is alleen censuur achteraf mogelijk. De consequenties van je woorden en het effect dat je woorden hebben op je publiek dien je wel te aanvaarden, je hebt geen keus.
  “Denk na voordat je iets zegt,” zei mijn moeder vroeger soms tegen mij. En dat ging niet over zelf-censuur, maar om even stil te staan welk effect je woorden kunnen hebben. Ik pleit voor de ouderwetse plicht om na te denken voordat je een mening naar buiten brengt..

  En ik wil pleiten voor het recht om ergens *geen* mening over te hebben. De sociale druk om altijd overal maar een mening over te moeten hebben, maakt niet dat mensen meer gaan nadenken/contempleren over onderwerpen -daar is in de waan van de dag helemaal geen tijd voor. Het effect van de bijna plicht om ergens een mening over te hebben is dat er kampen onstaan van voor- en tegenstanders. Als je wat tijd neemt om na te denken, kun je bedenken dat misschien niet alles belangrijk genoeg is om een mening te hebben.
  Wiens belang wordt gedient bij een grote maatschappelijke discussie over bijvoorbeeld de zogenaamde islamisering van de maatschapij? De mensen die willen inspelen op angstgevoelens om hun eigen machtspositie te vergroten.. Heel hard roepen dat je tegen bent, helpt Wilders en consorten bij hun streven hun agenda in het nieuws te houden. Het helpt de mensen met angstgevoelens over “islamisering” niet om daar overheen te komen.

 66. Arco den Boer 8 December, 2007 10:22:07

  Een mening is overdacht en genuanceerd en voor herziening vatbaar. Een goed gefundeerde mening moet kunnen worden geuit, ongeacht de inhoud. Zo maar wat roepen, beledigingen uiten, napraten wat er nu weer in de mode is heeft niets met de vrijheid van meningsuiting te maken. Een mening hoeft ook niet altijd te worden geuit. Die is vooral bedoeld om je eigen standpunt te bepalen, voor als ernaar wordt gevraagd. Denk dus vooral driemaal na voordat je je mening uit, zeker als je er iemand anders mee zou kunnen beledigen. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, misbruik het niet.

 67. Peter K 8 December, 2007 10:25:24

  Een ieder moet zich vrij kunnen uiten. Dan komt er hopelijk een zinvolle discussie op gang over hoe het gaat op deze wereld. Het recht om je te kunnen uiten wil niet zeggen de plicht van de ander om daarnaar te luisteren. Wil je jouw mening laten overkomen dan moet je dat op op zo’n manier doen dat anderen zich niet voor jou afsluiten.

 68. Wim 8 December, 2007 11:02:17

  Uiten en de discussie aangaan ook op internet is wat mij bereft OK. Wat ik vaak mis in de hele discussie ook op internet is eenvoudigweg RESPECT HEBBEN voor de ander. RESPECT HEBBEN voor een andere MENING, GEAARDHEID, AFKOMST, GELOOF enz. Waar dit respect ontbreekt is de discussie bij voorbaat al mislukt!

  Waar het respect ontbreekt wordt het ook op internet her en der vaak een kwetsent
  gebeuren.

  MAAT XL

 69. Anja 8 December, 2007 12:51:32

  Vrijheid van menigsuiting is een van de kostbaarste dingen die we hebben. Zonder respect voor elkaar hebben, kan dit niet werken. Een uiting is vooral om je aan de ander te laten zien over hoe jij je voelt en waar jij je bevindt en dat iedereen er mag zijn zoals hij/zij is. Het mag niet zo zijn dat je de ander verdriet doet of benadeelt. We willen allemaal vrede. Laten we vrijheid van meningsuiting dan positief gebruiken. Denk eerst na voordat je wat zeg!

 70. Diederik 8 December, 2007 14:32:22

  Vrijheid is voor ons zó vanzelfsprekend, dat we niet eens realiseren wat het betekent om het niet te hebben.

 71. Arjan P 8 December, 2007 14:51:17

  Elke vorm van meningsuiting moet vrij zijn. Of ik nou iemand onbewust kwets, of zeer bewust, ik heb het recht om dat te doen. En ik hoef niet per se respect voor wie dan ook te hebben, dat is juist waar het om draait. Mocht mijn uiting laster zijn (iemand ten onrechte in een kwaad daglicht stellen) of anderszins buiten de wet vallen, dan is die wet er juist om mij aan te pakken en te straffen.

  Je kunt niet zeggen; ik ben voor vrijheid van meningsuiting, behalve voor pedofielen of terroristen of postzegelverzamelaars. Dat is net zoiets als tegen de doodstraf behalve voor seriemoordenaars. Als je vrij bent je mening te uiten, dan kan de inhoud van die mening per definitie geen enkel verschil maken.

  Mocht er een T-shirt inzitten (is het nou de eerste 50 of de beste 50?; allebei wordt gemeld); maatje L..

 72. Ellen T 8 December, 2007 15:54:46

  Al dat gedoe over onbeperkte vrijheid begrijp ik niet: er is nu geen onbeperkte vrijheid en die zal en kan er in de toekomst ook niet zijn.
  Er is geen vrijheid om elkaar de schedel in te slaan; zo is er ook geen vrijheid om elkaar psychisch, intellectueel of emotioneel de schedel in te slaan. Ik ben van mening dat er op internet maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat dat gebeurt en dat privacy wordt geschonden.

 73. Bram van dn Berg 8 December, 2007 16:36:44

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en de basis van onze democratie. Dat geeft ons misschien wel het recht (zoals voor parlementariers) om ongenuanceerd bevolkingsgroepen/religies te verketteren/stigmatiseren, maar dit leidt alleen maar tot het meer tegenover elkaar staan van bevolkingsgroepen, en dat moeten we niet willen.

  Gelukkig kennen we ook nog het begrip ‘beschaving’ en dat noopt ons tot een omzichtiger en minder op de persoon/doctrine gerichte benadering. Met de mededelimg dat de Islam “een achterlijke godsdienst” is, bevorderen we het nader tot elkaar komen van onze maatschappijvisies niet echt (of: echt niet).

  Welke rol speelt Internet hierin? Nou, niet veel meer dan de gangbare media, behalve dat het sneller en meer toegangkelijk is, en (vooral) anoniemer. Internet is ‘The medium’, niet ‘The message’.

  Daarom vind ik dat Internet ongecensureed moet blijven, maar voldoende gelegenheid moet bieden om ‘tegengas’ te bieden.

 74. Vance 8 December, 2007 18:44:32

  Wat voor de een de waarheid is, is voor de ander een leugen.

  Hetinternet is een edium, dus onpartijdig.

  Iedereen heeft het recht te zeggen wat men wil.

 75. Vance 8 December, 2007 18:47:20

  Wat voor de een de waarheid is, is voor de ander een leugen.

  Het internet is een medium, dus onpartijdig.

  Iedereen heeft het recht te zeggen wat men wil.

  de correcte spellling :-)

 76. greta 8 December, 2007 19:46:44

  je moet alles kunnen zeggen op internet op één voorwaarde:
  niet ‘op de persoon spelen’ (zoals dat heet)
  voor ‘heikele punten’ zou je niet bang moeten zijn, daar moet je over kunnen praten;
  dan krijg je misschien ook een beter begrip voor de ander…..en omgekeerd
  vooral niet schelden of iemand voor rotte vis ofzo uitmaken!
  (mag soms best maar helpt niet voor betere communicatie!)
  laat iedereen zijn/haar mening zeggen, dat kan hier (nog…)

 77. Carol 8 December, 2007 19:49:52

  Het moet mogelijk zijn ten alle tijden je mening te kunnen ventileren in welke vorm dan ook. Via kunst, conversatie of symboliek. Alleen dan kan er een open discussie plaats vinden en begrip ontstaan voor andere situaties. Op het moment van censuur of andere vorm van het beperken van meningsuitingen stopt de uitwisseling en start het dwingend opleggen van je mening of handelen. Echter, op het moment dat de uiting respectloos is of bewust kwestend is, is het niet meer open en komt het neer beperking van de open discussie. De grens is vaag en soms moeilijk aan te geven, er zal steeds begrip moeten worden opgebracht voor de andere partij.

 78. Steven 8 December, 2007 20:20:27

  Waarom al die bekrompen gedachtes en ideëen. Laat iedereen in z’n waarde en laat iedereen vinden wat hij vind. Het is toch te triest voor woorden dat bepaalde groepen willen bepalen wat een ander moet of mag zeggen. We leven toch in een democratie?

 79. Rob 8 December, 2007 20:26:41

  Eigenlijk vindt ik dat het niet nodig moest zijn deze discussie te starten maar helaas is dit in een aantal landen nodig. Zij blokkeren gewoon het internet of filteren bepaalde zoekmachines (geven opdracht daartoe). Juist zij zouden moeten opkomen voor een vrij internet dus vrijheid van meningsuiting.

 80. Pascal 8 December, 2007 20:47:45

  I shall be honored to go to jail. Under a dictatorship, the detention cell is a place of honor.

 81. werner 8 December, 2007 21:16:12

  An sich is er geen grens aan de vrijheid van meningsuiting, noch op het i-net, noch ïn de echte wereld”.
  doch gaat men doelbewust iemand kiezen, en deze persoon zuiver voor je eigen plezier met jou mening ( ongefundeerde meningen ) kwetsen ( nodeloos, geen waarde buiten jezelf, etcetc. ) vind ik dat er grenzen zouden kunnen zijn, maw als ik bv mijn buurman telkens weer kwets, alleen vanwege het feit dat ik geen buren wil, en mijn mening dusdanig in de buurt waar ik woon vertel, en deze man hierdoor geen aangename woonplek heeft, vind ik dat men mij kan beperken, of aanspreken op mijn mening , dus wordt mijn vrijheid hierin beperkt. mocht deze man daarentegen dingen , denken, en doen ( ofso ) en is mijn mening hierovr gefndeerd, zou ik hierin niet beperkt mogen worden.

 82. Bauke Jan Douma 8 December, 2007 21:49:44

  Is het de redactie bekend dat de voorwaarden voor het verwerven van een T-Shirt
  op twee plekken worden genoemd, en dat die twee versies van die voorwaarden
  niet geheel stroken?

  Meest redelijke oplossing lijkt mij om beide versies toe te passen.
  In welk geval ikzelf goed zit.

  Ik was nog vergeten te vermelden: T-Shirt maat M graag.

  Vriendelijke groet,

  Bauke Jan Douma

 83. L.Jansen 8 December, 2007 22:23:32

  Vrijheid van meningsuiting is een verworven recht dat zo moet blijven en niet aan get6ornd mag worden.Vind wel dat anders denkenden niet beledigt mogen worden.

 84. Martin 9 December, 2007 00:05:29

  Ik wil mijn mening in vrijheid kunnen blijven uiten!

 85. Stanny Hesen 9 December, 2007 09:43:34

  VRIJHEID IS LEVEN!

 86. Teun 9 December, 2007 11:09:22

  Een democratische rechtsstaat gaat niet samen met censuur dus ook niet met internetcensuur.

 87. Alwin 9 December, 2007 12:34:42

  Veel woorden en lange zinnen zijn niet nodig!
  Dus: Respect voor iedereen en DUS vrijheid van uiting op wat voor (respectvolle) manier dus ook!

  (Maat XXL)

 88. H.J. Kooy 9 December, 2007 14:56:43

  Zijn er grenzen… ja, die van artikel 19 (en niet meer dan dat).

 89. Pieter 9 December, 2007 15:15:57

  Het is al zover gekomen dat wij kennelijk onze vrijheid van meningsuiting al gedeeltelijk hebben moeten opgeven, laat staan mensen in landen waar geen enkele vrijheid van meningsuiting bestaat.
  Conclusie: wij moeten behouden wat wij hebben verworven, de ‘minder’ bedeelde landen hebben nog niet eens een vrijheid van meningsuiting, laat staan dat ze iets kunnen verwerven.

  MAKE NOICE LET’S HEAR YOUR FREE VOICE!

 90. Michael Swartz 9 December, 2007 16:04:35

  Een open en democratisch Internet mag slechts begrenst worden door het aantal beschikbare IP-adressen. Verder houdt het recht op de vrijheid van meningsuiting daar op waar het recht van een ander begint.

  (Maat: L).

 91. patrick s 9 December, 2007 16:32:30

  Vrijheids van meningsuiting, moet vooral zo blijven, maar laten wet het woord niet vewarren met het toestaan van illegale activiteiten op het internet, dit zal en moet bestreden blijven worden.

 92. ton 9 December, 2007 17:39:36

  vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed. Internet is daar een uitermate geschikt medium voor.
  werelswijd kunnen mensen hun gedachte ventileren. echter zal er controle moeten zijn op zaken die ook in real live verboden zijn.
  censuur zal door providers, maar ook door gebruikers bestreden moeten worden.

 93. Dennis 9 December, 2007 17:42:32

  Maatje :M

  Laat het Internet open zoals het is, maar toon respect voor mens en dier! Dit is correct in alle landen en voor elke regiem.

 94. Mark van Willigen 9 December, 2007 18:59:27

  Vrijheid van meningsuiting kan alleen binnen de door ons allen geaccepteerde normen en waarden. Juist bij het vaststellen en handhaven van die normen en waarden heeft iedere bewoner van de wereld die wij Internet noemen zijn eigen invloed en verantwoordelijheid.

  Behandel iedereen zoals jij ook behandeld wil worden. Zodra jijzelf daaraan voldoet verwerf je het “recht” om anderen te wijzen op hun falen. En dat “recht” gebruik je op een oplossingsgerichte manier, met mate en met respect. Alleen dan doe je dat “recht” eer aan. Zoniet dan verspil je het.

  Kortom gebruik je gezonde verstand: eerst denken en dan pas mailen, bloggen etc.

  (Maatje L moet passen)

 95. Pierre 9 December, 2007 22:16:10

  Ik behandel iedereen op dezelfde manier zoals ik graag behandeld wens te worden, fatsoenlijk en met respect. Het is kinderlijk eenvoudig om in je luie stoel al tikkend op het toetsenbord van je laptop/pc mensen aan de schandpaal te nagelen of te kwetsen. Besef wat je anderen aandoet. Natuurlijk is vrijheid van meningsuiting een belangrijk goed maar ga daar alsjeblieft zorgvuldig mee om. Natuurlijk ben ik niet roomser dan de Paus en kijk ik soms met verbazing naar items op weblogs waarbij je je afvraagt “weten ze wel wat ze aanrichten” maar aan de andere kant verbaas ik mij net zo over de naïviteit van sommige mensen.

  Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet men ook bij een ander niet!

 96. Pierre 9 December, 2007 22:16:55

  Doe trouwens maar een L

 97. henk 10 December, 2007 00:18:47

  iedere mening is goed als het maar van uit je zelf wordt geschreven echter nooit kwetsend of beledigend dat is namelijk erg “zinloos”.

 98. Rage of Reason 10 December, 2007 01:14:51

  Meningen worden gevormd door omstandigheden, die weer voor een groot deel worden beinvloed door regeringen zoals die waarvan meneer Frattini deel uitmaakt. In de vorige eeuw zijn in door regeringen gevoerde oorlogen tussen de 250 miljoen en 300 miljoen mensen vermoord - iedereen die niet tot een regering behoort, wordt voor dezelfde misdaad als terrorist bestempeld. Het is niet verwonderlijk dat meningen steeds extremer worden onder dergelijke omstandigheden. Het geeft hypocriete figuren als Frattini de (zelfgecreeerde) mogelijkheid om te beweren dat ze tot ingrijpen gedwongen zijn. De Frattini’s van deze wereld oogsten wat zij en de voorgangers wiens werk zij hebben voortgezet, hebben gezaaid. Maar zoals bij sociopaten gebruikelijk is, wensen zij niet alle gevolgen van hun wangedrag niet te accepteren. Terwijl ze de oorlogsbuit in de zakken van zichzelf en hun vriendjes laten verdwijnen, willen ze iedereen die hun misdaden aan de kaak kan stellen de mond snoeren. Het internet is namelijk in veel mindere mate onder de controle van de elite van de wereld die de grote traditionele media wel konden aansturen op de manier die ze goeddunkte. Als we met zijn allen monddood willen worden gemaakt moeten we bedriegers als Frattini vooral hun zin geven.

 99. Roy van Latum 10 December, 2007 02:14:43

  Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet? Zijn er omstandigheden die internetcensuur acceptabel maken?

  “De grondrechten kunnen niet ingeroepen worden om dingen te doen om de grondrechten van anderen te vernietigen. De vrijheden gelden niet voor de vijanden van de vrijheid.”
  Ik denk dat in zogenaamde extreme gevallen censuur op internet wensbaar is door een overgrote meerderheid van potentiele stemmers (in ieder geval zal mijn stem gegeven worden in een goed aantal gevallen). De anonimiteit van het internet speelt partijen in de hand die er bijvoorbeeld op berust zijn haat te zaaien.
  Ik, en ik denk velen met mij, zullen het zich moeilijk kunnen voorstellen dat we morgen de trein pakken en daarbij vlak voor het instappen een gratis exemplaar van een nieuw extreem nationalistiche en discriminerende krant in de handen gedrukt krijgen (zegmaar een vervanging voor de spits of metro).
  Het oprichten van zo’n krant is verboden, ondanks het recht op vrijheid van meningsuitiing zullen uitlatingen van een discriminerende aard niet geaccepteerd worden. Sinds we niet het recht van vrijheid op meningsuiting aanvechten maar juist de toepassing van dit recht op het internet vind ik dat er net als bij elk ander medium bepaalde restricties moeten gelden voor dit medium. Ik laat hierbij buiten beschouwing hoe haalbaar zoiets als een adequate censuur (wat daar ubërhaupt de criteria voor mogen zijn) is, ik heb er geen verstand van.

  ps. maatje M

 100. Ad van Broekhoven 10 December, 2007 07:50:56

  Natuurlijk moeten mensen hun mening kunnen uiten, dat is een verworven recht. Het blijft echter wel balanceren op het slappe koord, want moeten we zaken zoals het aanzetten tot geweld, wapenhandel, kinderporno, publicaties over het maken van springstoffen en wapens en nog meer van dat soort zaken wel scharen onder de vrije meningsuiting? Er zitten dus wat mij betreft wel degelijk grenzen aan de vrije meningsuiting en die mogen best wel wat beter bewaakt worden.

 101. A. de Jong 10 December, 2007 08:41:25

  Laten we wel proberen elkaar zo op te voeden, dat we de vrijheid van meningsuiting in zijn meest ultieme vorm op de juiste manier hanteren.

 102. Menno 10 December, 2007 10:05:15

  Ik denk wat ik wil en dat zeg ik.

 103. Menno 10 December, 2007 10:05:56

  XL trouwens

 104. Karl de Boois 10 December, 2007 10:51:46

  Het internet is wereldwijd. Vrijheid van meningsuiting is wereldwijd zeer verschillend geintreperteerd, dus om hier zo maar even een mening over te geven is erg lastig. De kwestie is helaas niet zo simpel.

 105. Monique Roosen 10 December, 2007 10:55:52

  Ik ben voor vrijheid van meningsuiting en het internet is daarbij het middel bij uitstek. Binnen de VN zou men zich er sterk voor moeten maken om het internet wereldwijd open te houden. Landelijk censuur zoals bijv. in China moet worden tegengegaan en men schiet er niets mee op. Met de invoering van de boekdrukkunst had men wellicht dezelfde discussie.

  Het internet en de wijdverbreide digitalisering is juist ‘n middel om mensen nader tot elkaar te brengen en begrip te krijgen voor andere culturen. Het is een groot goed dat we moeten koesteren en waarvoor we open moeten staan. Bij de invoering van nieuwe technologiën wordt men vaak gedreven door angst (kijk maar terug in de geschiedenis) en dat is onnodig. Kijk met name naar de positieve invloed van het internet.

  Maat L

 106. Ruben Bolink 10 December, 2007 11:02:43

  Iedereen moet zijn eigen mening moeten kunnen uiten, alleen mocht het door de maatschappij als aanstootgevend ervaard worden, dan misschien wel een waarschuwing vooraf, maar nooit en te nimmer mag iemand de mond gesnoerd worden, je kan zelf kiezen of je wilt zien of luisteren naar andermans mening, niet kiezen wat de ander mag zeggen.

  Maat L :)

 107. Bert 10 December, 2007 11:09:55

  Iedereen moet kunnen uitkomen voor zijn/haar mening zolang dit gebeurt met respect voor de anders denkenden. Je verplaatsen in de ander en daar je uitlateingen op afstemmen is daarbij een vereiste.
  Censuur voor af is daarbij ondenkbaar. Beter om achteraf te corrigeren dan vooraf al beperkingen op te leggen.
  Daarbij moet wel hard opgetreden worden naar personen die toch bewust de spelregels (vaker) overtreden.

  Maat L (liever XL)

 108. Barend 10 December, 2007 11:25:22

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed waar niet aan mag worden getornd. Alle energie die gestoken wordt om deze vrijheid in te perken zou men beter steken in de “opvoeding” m.b.t. respect, verantwoordelijkheidsgevoel dergelijke wat nodig is om waardig met dit recht om te gaan.

 109. Sjaak 10 December, 2007 11:33:14

  Denk wat je wil…zeg wat kan!

 110. Daniel 10 December, 2007 12:38:44

  Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, daar valt niet aan te tornen. Echter wanneer iemand een beroep doet op dit recht dient die persoon zich wel te realiseren dat bij rechten ook plichten horen. De belangrijkste daarbij is natuurlijk de verplichting om de 29 andere grondrechten te respecteren en daarbij rekening te houden bij het uiten van je mening. Met andere woorden dit recht staat niet op zich, vergewis je van de andere rechten en plichten die daarbij horen, vorm dan je mening en schreeuw die maar van de daken.

  Daniel

 111. Mike 10 December, 2007 13:42:44

  There can be no limits to the freedom of man, nor can there be limits in the direction man can develop. However, as individuals we must learn to respect and tolerate these differences, and as governments we should learn to make laws that promote respect and tolerance. Making laws will need control, and it is this that we are lacking badly.
  Making new laws is not the solution, checking the laws we have in place and effecting them is more relevant.
  Too much pain and misery is broulght about by wanting to stop another mans progress !

 112. Kees 10 December, 2007 14:14:48

  Vrijheid van meningsuiting is onbeperkt!

  Maat XL

 113. judith Sedney-Vos 10 December, 2007 14:23:19

  Vrijheid van meningsuiting is een verworven recht.
  Wanneer je er goed over nadenkt is het uberhaupt vreemd dat we elkaar kunnen verbieden een menig te uiten.

  Echter de vrijheid van meningsuiting word te vaak gebruikt om andere de mond te snoeren. Het kan niet zo zijn dat er met vrijheid van meningsuiting word bedoeld dat je een ander mag beledigen of in het kader van vrijheid van meningsuiting rellen of oorlog uitdaagt. Wanneer er wereldwijd net zoveel energie gestoken zou worden in het respectvol meningsuiten als in mondsnoeren zou het er heel anders uit zien.

 114. Martin Damsteeg 10 December, 2007 14:28:45

  Zonder communicatie geen mensheid.

 115. peter pieterse 10 December, 2007 14:35:34

  Censureer jezelf!

  Degene die de vrijheid van meningsuiting beperkt…is dát dan degene die bepalen kan voor anderen wat goed is en wat slecht is?
  Eigenlijk word je dus óf blootgesteld aan iets wat je niet wilt weten…óf overgeleverd aan iemand die kan bepalen dat jij niet mag weten wat je wil….
  Lijkt lood om oud ijzer.
  Maar: internet verplicht niet, internet serveert!
  Als je geen kennis wenst te nemen van (wat voor) zaken dan ook op het internet, dan serveer je die site toch gewoon af?! Zelfcensuur hindert niemand!

  maatje L

 116. mart stibbe 10 December, 2007 14:56:33

  Internet is en moet een vrije manier van uiten blijven.
  Gezonde mensen maken zelf wel uit wat ze met deze info doen.

  maatje xl

 117. Koos koets 10 December, 2007 16:01:58

  eCensuur verboden !!

  maat: xxl

 118. Randy 10 December, 2007 16:44:45

  Vrijheid van meningsuiting is een recht. Punt is echter dat er mensen zijn die de mening van anderen niet aanstaat, en er daarom alles aan willen doen om die mening de kop in te drukken. Respect en leven en laten leven lost een hoop op.

 119. Eric 10 December, 2007 16:49:38

  Vrijheid van meningsuiting is een basisrecht, want het is een basisbehoefte. Maar blijf wel consequent: ook meningen die jou niet bevallen hebben hun recht van uiting. Als het goed is corrigeert de maatschappij zichzelf.
  Geef je mening, en neem er verantwoordelijkheid voor. Maar wees bedacht op een reactie, en geef ook die de ruimte. Niks mis met een ‘dialoog’. Lang leve de vrijheid van meningsuiting, ook op internet.

  euh, ik ben niet groot maar hou van oversized.

 120. Nabil 10 December, 2007 17:25:00

  Vrijheid = blijheid! Maar dan ook voor iedereen!!!

  Dus ook geen uitspraken (onder het mom van vrijheid van meningsuiting) die andere krenken!!

  Maat je XL of XXL is oke —-> al zie ik dat ik telaat ben…. iedergeval mijn mening voor jullie.

 121. Joep Steeman 10 December, 2007 17:49:34

  Er is een gezegde van pakweg 30 jaar geleden:

  Mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint.

  Als vrijheid van meningsuiting inhoudt dat iedereen maar van alles mag roepen, dan klopt er iets niet. Vrijheid houdt ook verantwoordelijkheid in voor datgene wat je zegt. Ik mag zeggen dat kapitalisme, of communisme, het beste economisch systeem oplevert (en dan liefst nog met wat onderbouwing), maar ik heb niet het recht om de ander te betichten van kwalijke zaken zonder onderbouwing. Dan is dat smaad.

  Is daarmee alles geregeld, middels een wetboek van Strafrecht? Nee, er zijn voorbeelden genoeg van personen die stelselmatig anderen, groeperingen in een kwaad daglicht stellen. Er zijn legio haatzaaiende sites van diverse origine.

  Het lijkt aantrekkelijk haatzaaiende sites af te sluiten en ik denk dat er in een aantal concrete gevallen weinig tegen in te brengen is, het is te vergelijken mets smaad. Maar internet censuur is een gevaarlijk wapen, want wie garandeert dat morgen jouw mening niet niet meer welgevallig is.

  Wat is dan de oplossing? Misschien heel oubollig: praten, ons realiseren dat we met z’n allen door een deur moet blijven kunnen gaan. En dat kon wel eens moeilijker zijn, dan we denken.

  Maatje XXL

 122. Dominique 10 December, 2007 18:23:11

  Vrijheid begint met Respect Voor Vrijheid, respect voor een ander, overal en altijd, vooral ook in Nederland! Luisteren en de hand in eigenboezem steken is oo zomoeilijk.
  mvg Dominique
  maatje M

 123. Edwin Lesman 10 December, 2007 21:59:44

  Een mening is iets waar je over na hebt gedacht….

 124. Arjan P 10 December, 2007 23:23:52

  Ik begrijp niet dat er zoveel mensen hierboven toch nog een soort van voorwaarde stellen bij de vrijheid van meningsuiting. Zo van; denk eerst even na of je de ander niet kwetst, heb respect voor de ander, zeg liever niets als je de ander beledigt etc. etc. Wat nou?

  Tuurlijk, klinkt allemaal heel verstandig, en zelf zal ik ook niet snel iemand beledigen, maar een belediging ligt toch vooral bij de opvatting van de ‘beledigde’, en niet bij de mening van de spreker. Tenzij we het over scheldwoorden gaan hebben, maar laster en smaad hebben hun eigen aanpak binnen de wet. Maar als ik zou zeggen; “Ik vind dat mensen met een bril niet in de Randstad thuishoren”, dan mag dat gewoon, hoewel er veel brildragers beledigd zullen zijn.

  Het recht op vrije meningsuiting wordt pas echt getest als meningen rechtstreeks tegen de algemeen geldende ‘normen en waarden’ in gaan. En het juist dán te verdedigen; daar gaat het om.

 125. Arjan P 10 December, 2007 23:25:16

  Oh ja, nog steeds maat L :-)

 126. banana 11 December, 2007 00:50:29

  Tussen vrijheid en provocatief gedrag is maar een dun lijntje. Wie de wet en goed fatsoen verwart met vrijheid van meningsuiting is verkeerd bezig. Dus ondanks vrijheid van meningsuiting, eerst denken, dan posten, ook op internet. Voor de rest moet toch gezegd, geschreven kunnen worden, wat men denkt. Ik ben binnen normen en waarden ervoor, waarbij hellaas de normen en waarden soms erg ver te zoeken zijn!

  Maat XL

 127. Mick 12 December, 2007 19:14:39

  Het is soms eenvoudiger om je mening voor je te houden dan die te uiten. Ik merk dat zelfs hier, waar ik mijn mening zo goed mogelijk probeer te verwoorden ik toch verval in censuur, zelfcensuur that is.

  Het is daarmee al een utopie te denken dat die vrijheid van meningsuiting absoluut is. Je zal deze altijd in samenhang moeten zien met de overige universele vrijheden, omdat je niet alleen bent. Je hebt te maken met de samenleving. Je hebt dus te maken met de rechten van anderen, en wetten, die gemaakt zijn om elkaars rechten te eerbiedigen.

  Daar kun je niet omheen.

  Wanneer er aan ( een van )deze rechten en plichten gesleuteld wordt, loop je het gevaar dat je je op een hellend vlak begeeft, en de samenhang verbroken wordt.

  Dus, ik weet dat ik het recht & de vrijheid heb om mijn mening te uiten, maar ik weet ook dat ik de verantwoordelijkheid heb om zo goed mogelijk met dit recht om te gaan, omdat ik ook rekening te houden heb met de rechten van anderen.

  Zolang de samenhang intact blijft, kan ik me er in vinden. Helaas zien individuen de samenhang niet (meer) en/of kennen hun rechten en plichten niet eens. Soms omdat ze daar geen mogelijkheden toe hebben, soms omdat ze deze rechten ontnomen worden.

  Dus is op veel manieren de samenhang in veel landen, ook die de verklaring in het verleden ondertekend en onderschreven hebben, ver te zoeken en worden deze rechten onder valse voorwendselen misbruikt en als oud vuil verbrand, terwijl die landen zich nog meer dan individuen daaraan zouden moeten houden.

  Bij mij is het vertrouwen, dat het nog goedkomt, in ieder geval flink gedaald. Maar dat betekent niet dat je deze rechten los moet laten, of dat dit vertrouwen niet weer kan stijgen. Daar is alleen veel meer voor nodig.

 128. Bert van Delft 12 December, 2007 20:18:35

  Vrijheid van maningsuiting mogen we niet willen laten beperken door de politiek.
  De politiek maakt overal al een rommeltje van, laten we dit laatste stukje echte vrijheid niet uit handen geven!

  De enige die IMHO gerechtigd is mijn meningsuitingen te censureren ben ikzelf.

 129. Andé 13 December, 2007 07:44:03

  Vrijheid is meer dan wat het woordenboek omschrijft!
  Zijn opponent moest niet bestaan……………

 130. mike 13 December, 2007 12:29:12

  We now know that even the speed of light is relative…Nothing in life is absolute. Freedom in any form maybe limitless, but not absolute.
  The discussion around freedom should really be one of our level of tolerance. As human beings we are fast losing this most important attribute that makes us part of this world and finally this universe. Let us learn from the plant and animal world !

 131. Jan Huijsmans 13 December, 2007 14:40:02

  De vrijheid van meningsuiting mag nooit ingeperkt worden, waar dan ook. Iedereen heeft het recht zijn ideen te uiten. Indien deze niet geuit worden zal er altijd bij mensen een onbehagen blijven leven, waardoor een gevoel van onderdrukking (met de bijbehorende elende) zal worden gekwrrkt.

  Dingen op internet censureren is onzin, dit voegt niets toe aan de veiligheid van de wereld, sterker nog, dit voegt toe aan de onveiligheid van de wereld. Door de vrijheid van meningsuiting is het ook mogelijk elke mening te horen, daar op te reageren en de discussie aan te gaan. (i.t.t. het maar laten broeien en uiteindelijk naar de wapens te grijpen)

  Overigens wel apart, iedereen moet maar op elke hoek van de straat te volgen zijn met een camera, zonder enige vorm van restrictie (want men heeft toch niets te verbergen) en op internet wil men de reeds beschikbare zichtbaarheid van alle ideeen willen gaan inperken? Lijkt mij als het meten met 2 maten.

  (over maten gesproken, XL graag ;) )

 132. Gerda Cornelissen 13 December, 2007 15:14:33

  Vrijheid?Om te zeggen wat je wilt? Gewoon ongezouten en klip en klaar?
  Ja dat is een universeel recht van de mens. Maar er is ook een ander recht, nl. het recht met respect en waardigheid behandeld te worden.
  Dus Vrijheid en Respect, hand in hand….dan mag je alles zeggen wat je wilt….
  wat mij betreft.

 133. Carel 13 December, 2007 15:19:33

  Alleen oproepen tot geweld mogen wat mij betreft verwijderd worden van Internet. Voor het overige gaat vrijheid van meningsuiting boven alles.

 134. Henk 13 December, 2007 15:26:40

  Proberen te begrijpen wat een ander bedoelt.
  Niet oordelen maar respect voor elkaar hebben.
  Jouw mening is niet mijn mening.
  Mijn mening niet de jouwe.

 135. Elles 13 December, 2007 15:29:07

  Zolang mensen geen rekening met elkaar houden, is censuur soms toch wel gewenst hoor! Zowiezo: woorden komen mondeling vaak minder heftig over dan zwart-op-wit op papier/scherm. Vrijheid van meningsuiting is mooi, maar menselijkheid soms niet.

 136. Elles 13 December, 2007 15:29:35

  Zolang mensen geen rekening met elkaar houden, is censuur soms toch wel gewenst hoor! Zowiezo: woorden komen mondeling vaak minder heftig over dan zwart-op-wit op papier/scherm. Vrijheid van meningsuiting is mooi, maar menselijkheid soms niet.
  (maatje L svp)

 137. Coen Geelhoed 13 December, 2007 15:37:48

  Het woord - ieder woord -
  MOET in iedere VORM
  vrij zijn!

 138. Sjors 13 December, 2007 15:40:35

  Vrijheid van meningsuiting is niet gebonden aan het medium waarop zij geuit wordt. Internet is daar geen uitzondering op. Indien vrijheid van meningsuiting andere grondrechten belemmerd is het aan een onafhankelijke rechterlijke macht om dit belangenconflict te wegen.

  (Maat XL aub)

 139. Joost 13 December, 2007 15:41:13

  (Maatje XL)

  Your mind is like a parachute … it only works if it’s open.

 140. Patrick 13 December, 2007 15:41:51

  Heb een mening zonder de ander monddood te maken

 141. Patrick 13 December, 2007 15:42:51

  Maat L :) (XL)

  (Sorry voor de dubbel post)

 142. Guido ten Berge 13 December, 2007 15:50:01

  Innerlijk vrij zijn appelleert aan vrijheid. Maar wie vrijheid interpreteert in alles doen wat jezelf wilt zonder hierbij rekening te houden met de ander en het totaal is egogericht bezig, aangezien dit niet strookt met het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Vrijheid is wel gediend met openheid, zuiverheid, dienstbaarheid en vertrouwen hebben. De vraag die we dienen we onszelf dienen te stellen is dan ook; is het goed mijzelf, de ander en het totaal?

 143. Gerard Schaefers 13 December, 2007 15:52:16

  Natuurlijk zijn er ook grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.
  Maar die worden vastgesteld door te appeleren aan betamelijkheid.
  Wordt dat overschreden dan kan de rechter er een uitspraak over doen.
  In het algemeen gesteld houd je vrijheid op daar waar die van een ander begint.

 144. Jan Paagman 13 December, 2007 16:01:32

  Vrijheid van meningsuiting, prima. Maar wel op een manier die het bewust provoceren, beledigen, kwetsen etc. van wie dan ook uitsluit. Dan pas praat je over echte vrijheid die respect afdwingt !

 145. Paul 13 December, 2007 16:01:46

  Artikel 19 is uitermate belangrijk, de mogelijkheid dat die vrijheid wordt misbruikt om andere artikelen uit de universele verklaring voor de rechten van de mens te schenden is nog geen reden om censuur toe te passen. Juist omdat iedereen die gelijke vrijheid heeft kun je op andere uitlatingen reageren. De “strijd” wordt dan openbaar gestreden, en niet via censuur. Kortom, als je denkt -dit had wel gesencureerd mogen worden- laat dan gewoon je eigen mening horen! Uiteraard kunnen bepaalde uitingen strafbaar zijn, maar daar zijn meestal wettelijk kaders voor.
  (L)

 146. ilja scholten 13 December, 2007 16:04:04

  NATUURLIJK zijn er “grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet” !!

  De aan/uit knop van je computer en/of je browser afsluiten bepalen die grenzen - en daar moet het wat mij betreft ook bij blijven.

  maat M

 147. Bart 13 December, 2007 16:07:54

  Er is volgens mij een groot verschil tussen een (vrije)mening en het doelbewust kwetsen van mensen. het is moeilijk een grens te stellen maar ik denk dat je niet moet censureren als iemand iets strafbaars zegt zal die persoon gestraft moeten worden maar dat wil niet zeggen dat, dat op voorhand al gefilterd zou moeten worden.

  (Maat L)

 148. Jorge 13 December, 2007 16:28:08

  Big Brother is here and he is unstoppable. But nobody said this is the same guy of the book. The future belongs to information. Every single idea should be available in the open space, everything will be known. Society will establish spontaneously new mechanisms of communication and social control. Excess will be cut just because it will be transparent. Knowledge and experience will be shared, intellectual property will change of hands every single moment, and ideas will grow. All that will improve living conditions and facilitate the process of decision making. Big brother is here for good and he will be good.

 149. Fons 13 December, 2007 16:31:04

  De grenzen bij het recht voor meningsuiting zijn bereikt zodra er bewijsbare aanwijzingen zijn dat er gevaar dreigt voor anderen, t.a.v. het internet kan je het vergelijken met de het telefoonverkeer. Een O.v.J. kan een tap gelasten zodra er bewijsbare aanwijzingen zijn. Op die manier is er vrij internetverkeer en is de staat voldoende beveiligd.

 150. Jaap Heimans 13 December, 2007 16:33:06

  Toch is er ook een keerzijde die ik hier niet lees: voor vrijheid van meningsuiting is ook nog iets anders nodig, en dat lijkt een beetje op censuur, namelijk begripvoor de andr. Als je weet dat een bepaalde mening bij anderen opgevat kan worden, moet je die dan uiten? ik denk van niet. Maar wie bepaalt dat? we zien dagelijks in de maatschappij dat dit vaak misgaat, dus hoe voorkom je dat neimand gekwetst wordt? is hiervoor een beperking van meningsuiting nodig?

  Valt het onder vrije wil van het individue of die van de groep? is het belang van het collectief groter dan van het individu? Hier wordt m.i niet vaak bij stilgestaan. soms moet je namelijk bewust een verschil maken tussen het hebben van een mening en het uiten ervan. Kijk maar bij grote bedrijven, overheden en andere grote organisaties; zij heben er belang bij met een stem naar buiten te treden, en daarbij de meningen van individuen te onderdrukken; is dit ook vrijheid van meningsuiting?

  Ik denk het wel, want uiteindelijk komt de totale mening tot stand via een democratisch proces, tenminste dat hoop je. net zoals stemmen, je geeft je stem aan iemand en hoopt dat deze volksvertegenwoordiger jouw mening goed uit in het democratisch debat, maar zelf ga je er niet bijzitten, je hebt zelfs geen stemrecht in bijv. de 2e kamer. is dit ook vrijheid van meningsuiting? ik denk het wel, maar iets anders dan we er meestal bij denken/voorstellen, en waarmee internet vaak vergeleken wordt. Toch is dit m.i hetzelfde!!

  Maat L svp.
  Jaap H.

 151. anja kerkhof 13 December, 2007 16:35:38

  Internet kan ook een lijn tussen heden en verleden zijn,
  een menig is persoonlijk,kan soms kwestsend zijn voor de
  een maar heldere taal voor de ander.
  wie bepaald wat wel en niet kan de persoon,en of groep die zich
  aangesproken voelt toch???
  Laten we proberen wat begrip voor elkaar te hebben,
  toen,nu en in de toekomst.
  maat L

 152. reason 13 December, 2007 16:35:47

  Vrijheid van meningsuiting is een definitief begrip en moet beschermd worden. Degene die echter de mening uit is wel persoonlijk verantwoordelijk. Personen die aanstoot nemen aan deze mening kunnen via het rechtsysteem deze mening achteraf aanvechten.
  Een beetje vrijheid is niet mogelijk, want dat is in strijd met het woord vrijheid.

 153. Aad 13 December, 2007 16:36:47

  Vrijheid met respect!

 154. Aad 13 December, 2007 16:37:31

  mt. l

 155. Dolf 13 December, 2007 16:47:05

  Art.19 van de Universele Verklaring, waaraan de Nederlandse wetgeving parallel loopt, is duidelijk en stelt geen grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Bepaalde meningsuitingen van te voren verbieden is daarmee in strijd. Wat niet wil zeggen dat men “maar alles kan zeggen”, b.v. kinderporno publiceren of volksgroepen beledigen. Men blijft aansprakelijk voor wat men zegt, wanneer het eenmaal is gezegd.

 156. rob 13 December, 2007 16:47:49

  Vrijheid okee, maar niet ten koste van een ander.
  (maat M)

 157. noud struijk 13 December, 2007 16:51:45

  Vrijheid van meningsuiting is prima, zolang er maar niet gekwetst word.
  internet is daar een prima medium voor.

 158. Klaas 13 December, 2007 16:52:40

  Vrijheid van menings uiting is voor ons nederlanders een groot goed.
  En dragen artikel 19 van de rechten van de mens een zeer warm hard toe.
  Daarom hebben wij dat ook vast gelegd in onze grondwet.
  Ik ben dan ook van mening dat alles mag worden gezegd, beschreven en worden getoond zolang dit binnen de wettelijke kaders valt. Buiten de wettelijke kaders is het een overtreding of zelfs misdaad.
  Een internet provider is geen politie agent, maar heeft wel de burgelijke plicht om
  GEEN gelegenheid te geven tot misdaad. Ook dit is in de wet beschreven.
  Gelegenheid geven tot misdaad is op zich zelf al een overtreding van de wet.
  Het belemmeren van een gerechtelijk onderzoek is ook strafbaar.
  Indien je getuige bent of kennis hebt van een misdaad dien je dit kenbaar te maken aan de gerechtelijke macht, m.u.z. van diegene die volgens de wet zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht.
  Ook is het een wettelijke verplichting om als getuigen op te treden indien je daarvoor een dagvaarding krijgt.
  Al met al er zijn voldoende regels om ongeoorloofde en strafbare uitingen (op het internet) te bestrijden.
  Dat geldt niet alleen voor de Internet provider die alle digitale informatie aan zich voor bij ziet vliegen, maar dat geldt ook voor alle gebruikers van het Internet.

  Ik roep daarom hierbij iedereen op om geconstateerde misbruik van ons vrijheid van menings uiting te melden bij de gerechtelijke macht.
  Zonodig via de vele kliklijnen.

 159. HAL 9000 13 December, 2007 16:53:19

  Een woord, een woord.
  Een daad, een daad.

  Graag geen daden maar woorden!

 160. RonW 13 December, 2007 17:08:20

  Er is geen principieel verschil tussen algemene vrijheid van meningsuiting en die op het Internet. Beiden dienen met verantwoordelijkheidsbesef gehanteerd te worden. Een uitgangspunt als “Recht om te kwetsen” is absurd en getuigt van gebrek aan besef van het begrip VRIJHEID. Dit zgn. recht om te kwetsen tast namelijk de VRIJHEID van anderen aan.

  Graag maat XL

 161. Piet Meijer 13 December, 2007 17:17:26

  Je mag in dit land alles zeggen, ik denk ook dat het een recht is waar iedereen in de wereld gebruik van moet kunnen maken en dus ook via internet, maar veel mensen gebruiken dit recht om andere mee te kwetsen ik denk niet dat dit de bedoeling is van vrijheid van menings uiting.

 162. Elaine McKee 13 December, 2007 17:19:12

  An hour ago I talked to my Mother in one of the southern states in the US, and as usual we ended up in a heated conversation about Bush and freedom and no two people could have two more opposite opinions. She said, “I don’t care how much ‘they’ (meaning the government or anyone she thinks might keep her safe from ‘foreigners or terrorists’) eavesdrop on me or anyone else. I don’t care if they read e-mail or what they do to catch those bad people.” I was horrified and believe that the US Government has used every tactic available to scare the American people into believing that they are in danger from anyone who is not exactly like they are. If I were in America today, and if I were on another internet provider, I might not be able to write these words without being afraid that I could become one of the ones who might be watched now or in the future. Do you understand what that leads to? Being European I have no doubt that you do. We have the right to be free. We have the right to question authority and to search for our own answers without being told what to believe by the government. Allowing anyone to view ones private email violates ones right to privacy. In my opinion The ONLY exception to right to privacy in which xs4all should in any way consider cooperating with anyone in giving up this right is in the area of child pornography, which is another world completely. Anyone who invades a child’s life gives up his right to anything. Thanks for asking and keep up the great work!

  Elaine McKee

 163. Alexander Klapwijk 13 December, 2007 17:25:31

  FREEDOM OF SPEECH: RESPECT4ALL !

  maat: XL

 164. Dirk-Jan 13 December, 2007 17:28:28

  Eet wat gaar is drink wat klaar is zeg wat waar is en durf wat raar is. Dit zou niet kunnen zonder vrijheid van menings uiting

  XL

 165. Erica 13 December, 2007 17:32:59

  Vrijheid van meningsuiting, ook op het internet, vind ik heel belangrijk,
  Maar draag zelf wel de verantwoording en de consequenties voor wat je zegt.

  Maatje L graag.

 166. Julius Kramer 13 December, 2007 17:33:23

  Mijn vrijheid houdt op waar die van een ander begint….zelfcensuur is de beste censuur….ik ben geen inmenging nodig…RESPECT ALL!

  Baal dan ook stevig van de oprukkende spruitjesbrigades..

  (Mann kann nicht soviel fressen wie Mann kotzen möchte…. (M. Frisch))

 167. Julius Kramer 13 December, 2007 17:34:09

  maat L aub

 168. Alexander Klapwijk 13 December, 2007 17:37:36

  Freedom of Speech: RESPECT4ALL

 169. Wim 13 December, 2007 18:00:41

  Censuur? Beperking van de ander? of van jezelf?

  Eigen vrijheid is pas mooi
  als je het niet opeist
  als een “verworven” of “universeel” recht
  maar als je de vrijheid
  uitdeelt
  aan mensen om je heen
  zodat die hun vrijheid
  niet hoeven op-eisen.

 170. Bjorn van der Neut 13 December, 2007 18:02:04

  Lang leven de vrijheid!
  Lang leven XS4ALL!

 171. Romano Lugtenburg 13 December, 2007 18:04:43

  Alles zou moeten kunnen in vrije meningsuiting. Echter dient wel met respect van een ander omgegaan moeten worden.

  Laat elkaar in hem’s of haar’s eigen waarde.

  Maat (L)

 172. Aisha 13 December, 2007 18:10:09

  Horen, zien en spreken.

 173. Jan van den Eshof 13 December, 2007 18:14:06

  Mooie actie die ik van harte onderschrijf.
  Jammer, maar het is pas 59 jaar geleden. Ondertekening van het verdrag was op 10 december 1948. Wel is 10 december dus de eerste dag van het 60e jaar.

 174. Daan Verschoor 13 December, 2007 18:14:33

  Het aantasten van het recht van meningsuiting op het internet is een daad van dictatuur. In Nederland is de vrijheid terecht een groot goed wat in de grondwet wordt beschermd. Met het internet heeft de burger een instrument in handen gekregen waar hij het recht op meningsuiting een gezicht mee kan geven. Nog nooit was het voor de normale burger zo makkelijk om gebruik van dit recht te kunnen maken. Een aantasting van dit recht juist via dit medium geeft aan dat er angst is voor de normale burger omdat deze nu niet meer monddood kan worden gemaakt. De angst voor terrorisme wat eventueel aangewakkerd kan worden komt voort uit de angst voor de burger die buiten de zoveel jaarlijkse stemming zich nu kan laten horen. Op het internet zal nooit iets naar voren komen wat niet op én of andere manier ook in de maatschappij voorkomt. Het is uiterst opvallend dat een vertegenwoordiger van de Engelse regering nu komt met een idee om censuur toe te passen. Was Engeland niet het land dat klakkeloos de Verenigde Staten volgden daden van agressie tegen landen die niet bereid waren om aan de hand van uncle Sam te lopen. Het recht van meningsuiting op het internet kan volgens hen dan ook een bedreiging zijn om de zogenaamde democratie van de VS aan te tasten. In een echte democratie hoort de burger zoveel mogelijk instrumenten voor vrijheid van meningsuiting te worden gegeven. De stem van iedere burger hoort gehoord te kunnen worden. Het beperken van het recht op meningsuiting op het internet is net zo fout als de moord op Theo van Goch was.

 175. Janus 13 December, 2007 18:32:54

  Internet is juist het medium om de macht bij de gewone man neer te leggen.
  Iedereen kan zijn meening uiten en op deze meningen kunnen door anderen weer anders worden uitgelegd.
  Door deze meninigen kan je gaan afwegen of jouw mening wel juist is.
  Er wordt voorkomen dat een ongeschoolde minderheid een bepaalde mening wordt opgelegd en zo denkt dat ze een macht vormen.
  Door internet kan iedereen zich scholen, de mensen die bepaalde meningsuitingen verbieden zijn de dictators van de maatschappij waar men voor moet waken, dat deze niet te veel macht grijpen.

 176. Tom 13 December, 2007 18:38:29

  Een citaat vind ik hier op zijn plaats.
  Of het nu gaat om internet of welk ander communicatie-medium dan ook:

  “If we don’t believe in freedom of expression for
  people we despise, we don’t believe in it at all.”

  -Noam Chomsky

 177. Ben Leermakers 13 December, 2007 18:39:40

  Vrijheid van meningsuiting is een democratisch verworven recht. Democratisch, ‘Door meerderheid van stemmen’en ook in de grondwet vastgelegd.
  In Nederland zullen we tot het einde toe moeten blijven volharden om dit recht te blijven houden, ook al wordt er wereldwijd in sommige landen hard aan getornd.
  Het recht op het uiten van je mening wordt alleen door DIE mensen ontkent die zich erdoor bedreigd voelen en ik denk dat daar de verandering moet plaatsvinden; We moeten de mensen die zich bedreigd voelen er van zien te overtuigen dat mening géén bedreigingen vormen en dat juist het vrij uiten van meningen bijdraagt aan (het openen van) discussies.

 178. Ann 13 December, 2007 18:54:07

  Jammer dat vrijheid van mening niet vanzelfsprekend is.

  Leven en laat leven:-)

 179. Alfred 13 December, 2007 18:55:45

  Naast keuze van meningsuiting, heb je ook zelf in de hand wat je wat je wilt zien (mediakeuze). Aan vrijheid van meningsuiting zitten dus twee kanten. Het belangrijkste is dus dat je als individu een keuze hebt. It’s your choice!

  “Woorden zeggen zelden wat je wilt dat ze zeggen” (Mansukh Patel)

  (L)

 180. Monica Baij 13 December, 2007 19:00:27

  Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, daar mag niet aan getornd worden mits… die vrijheid indruist tegen de vrijheid van een ander. Ik vind het onacceptabel als een meningsuiting een ander dusdanig kwetst of schade toebrengt dat daardoor een conflict kan ontstaan. Daar ligt voor mij de grens. Kwetsen kan schade toebrengen. Of het nu om iemands geloof gaat, huidskleur, uiterlijk of opvattingen. Vrijheid geldt voor iedereen. Vrijheid houdt de verplichting in dat je ook rekening probeert te houden met de gevoelens van een ander en deze respecteert. Mening uiten mag als de redelijkheid in ogenschouw is genomen. Respect voor een ander, betekent vaak ook respect van een ander.

 181. Jacques 13 December, 2007 19:05:45

  Vrijheid van meningsuiting is ons belangrijkste erfgoed. Willen we nu in onze huidge, multiculturele samenleving hier een eind aan gaan maken? Discussiëren en technologie mag en moet niet tegen gehouden worden, anders zal er nog véél meer stoppen !

 182. Mike Moi Thuk Shung 13 December, 2007 19:07:52

  Mike Moi Thuk Shung 13 December 2007
  Vrijheid van mening is een prima zaak,zolang alles binnen perken blijven.Respekt voor elkaar hebben,Al is de denkwijze anders,moet met een goede dicussie alles goed gemaakt kunnen worden.

 183. Keyvan 13 December, 2007 19:11:27

  Vrijheid is de enige reden waarom ik 24 jaar geleden als asielzoeker naar Nederland kwam. Ik heb in dit land bescherming gekregen tegen tiranie. Ik heb een academische opleiding kunnen volgen en heb een eigen gezin kunnen stichten. Van een bange getraumatiseerde jongen van 19 jaar heeft de vrijheid mij genezen in een trotse hoogopgeleide vader.
  De laatste jaren heb ik vaak het gevoel dat men zich minder goed realiseert dat vrijheid niet ons zwakte is maar juist onze grote kracht en een onuitputtelijke bron van creativiteit.

 184. Joost 13 December, 2007 19:18:40

  Internet is een open interactief medium, sta dan ook open voor hetggeen wat anderen zeggen!

 185. Ter 13 December, 2007 19:32:16

  Vrijheid van meningsuiting. Een recht van iedereen. Ook een recht waar we bijzonder zuinig op moeten zijn, we moeten het niet misbruiken.
  Vrijheid van meningsuiting ook een recht om je te uiten via internet. Een recht waar we zuinig op moeten zijn, we moeten het niet misbruiken.
  Misbruik van de vrijheid van meningsuiting is geen recht, we moeten het niet misbruiken.

 186. wil 13 December, 2007 19:43:36

  Als je je mening geeft zou je moeten beginnen met “ik vind ….”

  Vrijheid van meningsuiting is een recht maar ik vind dat je geen leugens en haat mag verspreiden en een stukje respect tonen zou ook goed zijn

  Maat XL

 187. Andre 13 December, 2007 19:54:54

  Vrijheid kent geen begrenzingen….

 188. joke en diana klink-mast 13 December, 2007 19:57:43

  open internet daar heeft iedereen recht op
  democratie is respecteer elkaar en met elkaar,we kunnen immers niet zonder elkaar
  diana en joke

 189. joke en diana klink-mast 13 December, 2007 20:02:19

  i have a dream
  je eigen mening kunnen uiten,zonder dat je monddood wordt gemaakt

  t shirt maat xl
  joke en diana

 190. marcel jacobs 13 December, 2007 20:03:47

  vrijheid van meningsuiting wat houd het eigenlijk in? De eerste en tevens laatste regel is JE MOET NIET ZEGGEN WAT JE DENKT MAAR DENKEN WAT JE ZEGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sommige vergeten dat

 191. Roelof 13 December, 2007 20:06:19

  een mening is al te veel gevraagd. mensenrechten is voor iedereen.
  Roelof

  maat L

 192. Eibert 13 December, 2007 20:14:44

  Zolang vrijheid blijheid blijft!

  Met respect voor elkaar kun je het verst komen.

  Graat maat L of groter;-)

 193. Bert 13 December, 2007 20:20:46

  mt XXL

  Vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed. Dit goed moet je koesteren als je kinderen.
  Gebruik het daarom niet als een wapen om te kwetsen, haat te zaaien.maar als een instrument om het debat te voeren.

 194. Adrianus Warmenhoven 13 December, 2007 20:22:26

  Er behoren helemaal geen grenzen te zijn aan welke uiting van een mening dan ook.

  Een mening is namelijk een uiting van een gedachte die gevormd wordt door de omgang met andere mensen en door informatie.

  Als je het uiten van een mening verbied, dan doe je slechts aan symptoombestrijding.

  Mocht je geen kwetsende of gevaarlijke dingen willen zien, horen of lezen, dan behoor je dat daar aan te pakken waar het begint; het gedrag van mensen en hoe ze met elkaar wensen om te gaan.

  Het verbieden of verbergen van de uiting van de mening is niet hetzelfde als het verwijderen van de mening zelf.

 195. Erna Klaasse-van Maaren 13 December, 2007 20:38:35

  Maat L
  Vrijheid van meningsuiting is uitstekend: het probleem zit in hoe je je mening uit. Doe het met respect. Heb je kritiek of commentaar, ben je het ergens niet mee eens: probeer het constructief, opbouwend, met respect voor de ander te brengen. Dan heb je ook de meeste kans dat er wat mee gedaan wordt en dat ook jij met respect benaderd wordt. Meningsuiting moet dus altijd kunnen, maar niet elke manier van meningsuiting. Voor het internet kunnen we elkaar daar zoveel mogelijk op wijzen en vooral eerst zelf op respectvolle wijze onze mening uiten. Zodra meningsuiting op een manier gebracht wordt, dat er gevaar voor leven ontstaat, dan pas verbieden/verwijderen. Maak er een soort van Sire-actie van op het internet (ook elders is dat zinnig) om over te brengen hoe je een mening op respectvolle wijze kunt uiten.

 196. maaike 13 December, 2007 20:39:40

  vrijheid van meningsuitting is vanzelfsprekend voor ons. gelukkig. het maakt dat we kennis hebben van meerdere kanten van een verhaal en de mogelijkheid hebben zelf te kiezen aan welke kant we willen staan. of formuleren we een nieuwe, ‘eigen’ kant van het verhaal? dat is echte vrijheid. alles mogen horen en zelf kiezen wat goed is.

  maat mmmmmmm

 197. maaike 13 December, 2007 20:41:24

  alles mogen horen en zelf kiezen wat goed is. vroeger per heraut, toen per krant en radio, nu op internet. ook vrijheid van meningsuitting moet met de tijd meegaan…

 198. Jacques 13 December, 2007 20:46:53

  Vrijheid van meningsuiting is ons belangrijkste erfgoed. Willen we nu in onze huidge, multiculturele samenleving hier een eind aan gaan maken? Discussiëren en technologie mag en moet niet tegen gehouden worden, anders zal er nog véél meer stoppen !

  maat: XL

 199. Floris van den Berg 13 December, 2007 21:51:43

  ,,Artikel 19

  Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.'’

  Juridisch gesproken geeft en beschermen de Verenigde Naties ieder het recht op vrijheid van mening. Dat is makkelijk: Ieder mag zijn eigen mening hebben.
  Daarnaast zegt de verklaring dat de Verenigde Naties ook het recht op het verspreiden van die mening geven en dus verdedigen.

  Artikel 19 lijkt me duidelijk. De Verenigde Naties en de landen die de verklaring van de rechten van de mens hebben ondertekend, geven ieder het wettelijk recht om een mening te vormen, te hebben en om meningen, inlichtingen en denkbeelden te verspreiden. En wat mij betreft moet je dat letterlijk nemen.

  Kom maar op met dat T-shirt.

 200. Johan 13 December, 2007 22:45:15

  Zonder de vrijheid te zeggen wat je wilt geen communicatie. Zonder communicatie geen kennis over elkaars standpunten. En zonder kennis geen begrip voor de ander. Daarom vrijheid van meningsuiting altijd!
  (L)

 201. Andre 13 December, 2007 22:53:18

  Vrijheid=Leven

 202. Andre 13 December, 2007 22:54:47

  Vrijheid is spreken

 203. Wim 13 December, 2007 23:10:42

  Tijdelijk

 204. Dick 13 December, 2007 23:27:23

  Vrijheid is niet bang zijn voor wat je bent , denkt, voelt of doet

 205. Jan Lamberst 13 December, 2007 23:28:56

  Pleiten voor een open en democratisch internet is al een stap te ver. Dit omdat je met de term ‘democratisch’ een bestuursvorm introduceert waarbij altijd een autoriteit zal onstaan die zal waken over gelijke rechten en plichten van alle internetgebruikers. Hiertegenover staat anarchisme van internet waar geen heerser of autoriteit aan het werk is. De internetgebruiker is dan op geen enkele manier ondergeschikt aan een wet, plicht, autoriteit of gezag. In de laatste vorm is censuur niet mogelijk en is dus de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd. Anarchisme van een netwerk zal niet leiden tot chaos, want internet werkt namelijk al op deze wijze. Helaas is er een trend gaande waardoor providers onder druk komen te staan door groeperingen uit de samenleving, niet in de laatste plaats de ‘gekozen’ overheid. Hierdoor worden grenzen opgetrokken die de inhoud van het net en de privacy van haar gebruikers zal beïnvloeden.
  Ik ben niet tegen democratie in samenlevingen, maar internet kun je geen samenleving noemen. Internet behoort aan elk individu op deze wereld en niet aan groepen mensen die er bepaalde meningen op na houden, zoals de EU-commissaris Frattini. Dergelijke personen willen hun moraal en zeden opleggen aan hun omgeving. Zij kunnen zich beter bezighouden met politiek, want internet is a-politiek. Als jij je kind wilt beschermen voor bepaalde zaken op het net - wat ik heel goed begrijp - dan is dat je eigen verantwoordelijkheid en niet die van anderen. Hiervoor zijn mogelijkheden en ben je niet afhankelijk van de politiek.

  Er is één universele moraal, vrijheid van meningsuiting.

  Als de censuur toch komt starten we toch een tweede netwerk, wie doet er mee? laten we alvast beginnen ! Een mooie naam lijkt me ‘maatje XL’ … of XL4ALL :-;

 206. GEE P.L.CRAENEN 13 December, 2007 23:58:12

  LIEFDE, WEDERZIJDS RESPECT, BEGRIP EN MUZIEK GAAN BOVEN ALLES !

 207. Liever Niet! 14 December, 2007 00:25:10

  Ik zou hier iets willen schrijven, maar ik schrijf dit in de plaats van datgene wat ik zou willen schrijven. Waarom? Uit angst voor de consequenties! Ik wil niet weer bedreigingen e.d. Niet omdat het raar of kwetsend zou zijn, wat ik zou willen schrijven, maar slechts de waarheid, een waar gebeurd verhaal. Waarom omdat het me dwars zit en woedend maakt! Omdat ik vind dat ze géén gelijk hebben. Maar omdat er kennelijk mensen zijn, die menen te moeten uitmaken wat ik wel of niet (van hun) op het internet mag publiceren, doe ik het maar niet, voor mijn eigen bestwil. En op verzoek van julie advocaat, aardige man trouwens. Maar, hoezo? Vrijheid van meningsuiting! Die bestaat niet, ook niet op internet. Dat is ook de reden, waarom ik anoniem wil blijven, ook dat is vrijheid van meningsuiting.

 208. Marcel Kortekaas 14 December, 2007 00:36:40

  Er is geen groter recht dan vrijheid van meningsuiting. Het is een verworven recht. Met moeite verkregen en voor mijn generatie en mijn kinderen al bijna een vanzelfsprekendheid. Echter, elke keer als je het journaal bekijkt, de krant leest of ziet hoe mensen (en kinderen) onderling met elkaar omgaan dan blijkt weer hoe fragiel het is. Hoe makkelijk het is om te vervallen in beperktere vrijheden, ter wille van de veiligheid, “de lieve vrede”. Jammer.
  Vrijheid van meningsuiting blijft de moeite om voor te strijden, desnoods lijdszaam. Vrijheid van meningsuiting opent namelijk een dialoog. Als er al een route is om conflict te bestrijden, dan is naar mijn bescheiden mening dialoog een hele vruchtbare.

  Als die boodschap op een T-shirt past, maatje XL, dan draag ik hem met liefde.

 209. Martin 14 December, 2007 02:08:40

  Respect. Respect voor andersdenkenden. Geen angst voor het onbekende in anderen. Respect in het uitspreken van je eigen mening. Respect voor mensen met andere waarden dan jezelf. Respect voor de integriteit van de andere.

  De ideale wereld? Ja. Onbereikbaar? Hopelijk niet. We moeten er naar blijven streven, zonder ook dit weer aan anderen op te dringen. Hopelijk blijft XS4ALL ons hierin voorop gaan.

  Het zit in m’n bloed: B-positive

 210. unanymouse 14 December, 2007 04:34:29

  Hoe meer domme ‘meningen’ ik hier lees, hoe minder sympathie ik heb voor het concept van vrije meningsuiting. Ook vrije garing van informatie is een essentieel onderdeel van vrije communicatie, maar velen blaten maar wat zonder zich ook maar in het minst te hebben geinformeerd. Zij zouden beter kunnen lezen/luisteren dan schrijven/praten.

  OPINIONS ARE LIKE ASSHOLES - EVERYBODY HAS ONE.

  En ik heb echt geen zin om in al die nogal onfrisse wijdopen gaten te turen waar al die CRAP uit blijft spuien… TFSU!

 211. Mike 14 December, 2007 09:05:50

  De vrijheid die wij menen te ontlenen aan het recht op vrijheid van mening en meningsuiting kan alleen worden gewaarborgd door het recht op respect van het individu.

  Vrijheid van mening en meningsuiting zonder dit kader kan leiden tot een inperking van Vrijheid an sich.

  Het is daarom dat we ons moeten realiseren dat we het recht op vrijheid van mening en meningsuiting niet los kunnen zien van andere rechten.

 212. Jan Lamberst 14 December, 2007 09:19:31

  Ik wilde gisteren hier mijn mening plaatsen, maar deze is geweigerd. Hoezo vrijheid van meningsuiting? De moderator is er nog steeds niet uit… mijn stukje pleit voor gehele vrijheid op het internet, dus zonder een autoriteit of bestuursvorm. Daarmee kwets ik toch niemand? Censuur? Op deze plaats???

 213. Kenny 14 December, 2007 10:16:51

  Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet?

  Natuurlijk , we doen alsof internet een apart deel van ons bestaan is. Wat we niet in de maatschappij horen te doen hoort ook op internet niet.

  Zijn er omstandigheden die internetcensuur acceptabel maken?

  Absoluut , maar tot op heden ontbreekt het aan controlerende macht die hierin een rol speelt of kan spelen. Censuur heeft een negatieve lading gekregen maar kan ook zeker positief worden ingezet.

 214. Jan Lamberst 14 December, 2007 10:32:47

  Beste moderator, kunt u mij een e-mail sturen waarin u uw overweging duidelijk maakt? De overweging mijn stukje van gisteren niet te plaatsen…

  Sinds het begin ben ik xs4all-lid, niet zonder reden , ik en inmiddels mijn achterban staan best wel versteld wat hier dreigt te gebeuren.

  We zien namelijk volgende stukjes wel doorkomen.

  Alvast bedankt, lamberst@xs4all.nl

 215. Lilian 14 December, 2007 10:35:47

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, het grootste goed wat we hebben in Nederland.
  Het aanmoedigen en propageren van pedoseksueel gedrag vind ik echter een reden om tot censuur over te gaan.
  Kinderen zijn vaak (nog) niet in staat om hun grenzen aan te geven. Als mensen dit op bovenstaande manier misbruiken, zeg ik: censuur!

  Maat: M/L (ligt eraan hoe die valt).

 216. Ruud 14 December, 2007 11:05:35

  De grens ligt bij persoonlijke aanvallen. En met persoonlijk bedoel ik uitdrukkelijk NIET het leveren van kritiek op een (persoonlijke) overtuiging/geloof, dat moet altijd mogelijk blijven. Overtuigingen/visies zijn niet beperkt tot 1 persoon, daarom mag een ander daar kritiek op leveren en/of de draak mee steken, ook al wordt dat soms wel persoonlijk opgevat door een drager van die overtuiging. Op een moment dat kritiek op een (geloofs)overtuiging niet meer kan wordt de vrijheid van meningsuiting aangetast, ook al ervaart de houder van die overtuiging dat als een persoonlijke aanval. (een grote maat, vrees ik…)

 217. Marco Bonisimo 14 December, 2007 11:12:04

  Censuur wordt geboren uit angst. Al is die angst nog zo terecht, het helpt niet in de ontwikkeling van mensen. Uitzonderlijk dappere soortgenoten worden daarintegen een stuk creatiever van censuur. En strijdlustiger!

  Maat L

 218. Marc Pennings 14 December, 2007 11:16:41

  Vrijheid voor het uiten van een mening is in mijn optiek een van de mest waardevolle rechten die iedereen, waar en wanneer dan ook, moet hebben.
  Hoe je, bijvoorbeeld, wapens maakt of laat zien wat je andere mensen of dieren aandoet, is NIET een uiting van een mening en valt dus ook niet onder die kop.
  Vrijheid van meningsuiting mag (naar mijn mening ;) ) dus ook niet als excuus gebruikt worden om aan te zetten tot strafbare feiten.

  //Marc

 219. Frans 62 j 14 December, 2007 11:18:47

  Bravo mensenrechten 60 jaar .
  Laten we hopen dat de rechten van al de kinderen
  wereldwijd niet zo lang hoeft te duren, zou er nog hoop zijn?

  Vrijheid van mening is een groot goed , dus gebruik het ook goed !!!

  maat L

 220. david w 14 December, 2007 11:29:09

  De vrijheid van meningsuiting is een onvervreemdbaar grondrecht. Het heeft eeuwen geduurd voordat we bij deze standaard zijn uitgekomen. Vele mensen hebben letterlijk hun leven gegeven zodat zij in vrijheid kunnen spreken. Voorheen waren het koningen, keizers en andere heersers die bepaalden wat er in het openbaar gezegd mocht worden (vaak beinvloed door een relegie). De rechten die we met z’n allen hier hebben opgebouwd sinds de Franse Revolutie zijn van onschatbare waarde. Het recht op vrije meningsuiting is bedoeld om de macht van de staat in te perken. Dit geldt voor alle grondrechten verankerd in de constituties van staten.

  Om uit angst voor terrorisme en intolerantie alleen al te overwegen zo’n belangrijk instituut als de vrijheid van meningsuiting aan te gaan tasten is een gevaarlijke weg.
  Het is een verworvenheid waarvan mensen pas inzien hoe belangrijk en fundamenteel het is als men er niet meer over beschikt.

  Individuele vrijheid (van meningsuiting) is een groot collectief goed en dient beschermd te worden! Onder alle omstandigheden!

  Mvg,
  david.

  Maat: XL

 221. Francien Glasbergen 14 December, 2007 11:32:14

  Draai het ook eens een beetje om: als je zelf een mening hebt over welk issue dan ook, moet je het wel aankunnen, dat iemand anders het helemaal niet met je eens is. En misschien wel dingen roept, die jij helemaal niet wilt horen.
  Als je staat voor je mening, kan niets je kwetsen. Dan mag een ieder roepen wat hij wil, maar dat doet niet af aan je overtuiging….
  Behalve waar het kinderen betreft…..laten we hun onschuld nog even beschermen!!!
  (Elletje, please)

 222. Piet 14 December, 2007 12:02:57

  Vrijheid is het beste recht wat er is, Laat ons in deze kerstijd denken aan de mensen die onder zeer slechte omstandigheden moeten leven,onder oorlog en geweld er moet vrede komen op deze aarde.
  Vrijheid van meningsuiting zal en moet blijven.

  VR.GR
  Piet
  Maat XL

 223. Trudy 14 December, 2007 12:23:29

  Uiteraard zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet. Alle uitingen zowel in woord als in beeld die in strijd zijn met de mensenrechten en wat in het strafrecht is vastgelegd moeten worden geweerd. Oorlogophitsing, rassenhaat en alle vormen van discriminatie horen niet thuis op internet. Vrijheid van meningsuiting kan niet zonder beschermende beperking.

 224. Trudy 14 December, 2007 12:24:54

  ps. 206: Mijn maat is M.

 225. Martin Nauta 14 December, 2007 12:38:35

  Vrijheid van meningsuiting vooronderstelt dat je in alle vrijheid mag zeggen wat je denkt, waar dan ook, hoe dan ook zolang je hart je richtlijn is en je verstand je stuurt. Wie willens en wetens, tegen alle redelijkheid en billijkheid in, treedt in de rechten en de vrijheid van een ander verdient het om hierop gewezen te worden. Dat is ook vrijheid van meningsuiting.

 226. Martin Nauta 14 December, 2007 12:39:33

  Vergeet ik de maat, een XL.

 227. AnnaBelle 14 December, 2007 13:05:52

  De pen is machtiger dan het zwaard.
  Hoop ik.
  Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting zijn er. Maar hoe en door wie en op wat voor manier en met wat voor argumenten die bepaald worden dat is de vraag en kan niet buiten zijn context geplaatst worden. Zowel de context van tijd, plaats als cultuur. De vraag zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet kan gemakkelijk met ja beantwoord worden maar het is aan ons, in vrijheid, om dit ‘gemakkelijke’ antwoord te onderbouwen, keer op keer. Want indien dat niet, in vrijheid, door ‘ons’ gebeurd dan is er iets mis en dan ligt het niet zo simpel dan durf ik geen ‘ja’ meer te zeggen.

  PS mocht er nog een t-shirt zijn dan is mijn maat S.

 228. Ria de Jager 14 December, 2007 13:25:30

  Het recht van meningsuiting staat het ontkennen van dit recht niet in de weg.

  Maat L.

 229. Jan Lamberst 14 December, 2007 13:31:13

  “XS4all heeft boter op het hoofd en hanteert dubbele moraal in opinieweblog.”
  Moderator opinieweblog XS4all censureert notabene in commentaren op de stelling: Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op internet.
  Bijgaande inhoud van het log met geweigerde berichten maakt duidelijk dat niet alle meningen welkom zijn. Het imago dat XS4all uitdraagt komt niet overeen met de werkwijze die de provider in het weblog hanteert. We praten hier niet over racisme, beledigingen of kwetsende commentaren. De meningen passen zeer goed in het kader van Amnesty die het opneemt voor mensen met uitgesproken politieke uitspraken.

  Dit zal de strekking zijn die het komende weekend in 13 forums van start zal gaan.
  Jammer dat u niet reageerde

 230. Hans Groen 14 December, 2007 15:51:23

  L.S.,

  Vrijheid van meningsuiting berust m.i. net als andere vrijheden op het geven van ruimte aan elkaar. Hiermee kan de samenleving verrijkt worden en creëert eventueel weer nieuwe mogelijkheden/aanknopingspunten. Met het omgekeerde, lees repressie ofwel het ontnemen van ruimte, bereik je m.i. uiteindelijk een leeg/zinloos bestaan!

  Met vriendelijke groet,

  Hans Groen
  Scheveningen

 231. Hans Groen 14 December, 2007 15:54:44

  Sorry, maat vergeten op te geven. Indien aan de orde dan gaarne een XL.

 232. Michel Coenen 14 December, 2007 16:08:47

  Meningen doen geen kwaad, alleen sommige daden.

  Op het internet zijn daden onmogelijk, daarom dient dat altijd vrij te zijn. Mogelijk schadelijke daden van mensen behoren nauwkeurig gecontroleerd te worden. Daarom moet monitoren van bezoekers van schadelijke sites mogelijk zijn, verbod van sites of het bezoek daaraan echter nooit.

  maat XXL

 233. Wim van Weert 14 December, 2007 16:20:44

  Internet is niet te reguleren, tenzij het zo wordt opgezet als in China, maar dat moet je toch echt niet willen! Dus overheden: bemoeienis en controle op internet is een utopie! Stop er dus alsjeblieft geen tijd, moeite en vooral geen geld meer in!

  Maatje XL wil ik wel :-)

 234. jeroen 14 December, 2007 19:03:07

  Internet mag niet eigendom worden en gereguleerd worden door de industry; het is van iedereen, en dat moet ook zo blijven. Dat is ook het succes ervan.
  Godzijdank is er zo nog één plek waar iedereen gelijk is.

 235. Umaru Idi-Catteau 14 December, 2007 21:27:32

  Mijn stem is mijn adem. Laten mij vrij spreken en je laat mij leven. Vrijheid van meningsuiting is zuurstof voor de mensheid. Onzichtbaar, maar ooh zo van essentieel belang voor alle leven op aarde. “Let freedom of speech reign. God almighty, we are free at last!”

 236. Ton 14 December, 2007 22:59:57

  Een mening uiten is het openbaar maken van je gedachtengoed. Op internet doe je dat voor een miljoenenpubliek. Meningen zullen altijd medestanders en tegenstanders vinden, zeker voor zo’n groot publiek, daardoor kunnen ze ook kwetsend zijn voor sommigen. Het is nauwelijks te bepalen hoe iets bedoeld is, dus ook niet of iemand opzettelijk iemand wil kwetsen. Dit moeten we dus ook niet willen reguleren door censuur, maar vooral de zelfreinigende werking laten gebeuren. Zet er een eigen mening tegenover!!
  Maatje L

 237. Karel 14 December, 2007 23:51:35

  Vrijheid van meningsuiting is de smeerolie voor de ontwikkeling van elke cultuur ter wereld. Ik wil die best verdedigen met mijn leven, met zo’n leuk t-shirt aan, dan. Doe maar XXL4me (ben wel aan het sonjabakkeren) Gr/Karel

 238. Piet 15 December, 2007 13:00:01

  dat elke nieuwe dag ,jullie vrede brengen mag en bergen van geluk,een heel jaar aan een stuk.
  veel liefde voor elkaar en ongetwijfeld een heel mooi nieuwjaar

  maat xl

 239. Aart 15 December, 2007 14:32:51

  De paradox is, men kan pas spreken van een open en vrij internet als daarop ook gecensureerd mag worden. Ik pleit voor censuur en het vrije woord, een dialectisch internet dat de dialoog tussen schijnbare objectieve uitersten op gang kan houden.

  maat M

 240. Jeroen 15 December, 2007 17:22:58

  Mbt de ratio die achter vrijheid van meningsuiting schuilen is al e.e.a verkondigt echter de vrijheid van meningsuiting is ook gerelateerd aan de geestelijke toestand (emotio) waarbij men zich op zijn/haar gemak voelt iets (bijvoorbeeld een gevoel of mening) te uiten (expressie). Wanneer je van de een op de andere dag een bepaald gevoel, na jarenlange onderdrukking, uit dan ontstaan er problemen (vb: vrede na dictatuur met chaos als gevolg ivm frustraties); wanneer je een bepaald gevoel van de ene op de andere dag onderdrukt, na jarenlange uiting, ontstaan er ook problemen (vb: 10 mei 1940, Duitsland valt o.a. Nederland binnen). Een verandering in dit opzicht, ongeacht `positief’ of `negatief’, treedt dus meestal geleidelijk op, of de verandering is te heftig en veroorzaakt teveel neveneffecten, net zoals een mens een warmbloedig organisme is. Na een paar dagen korte-broeken-weer is er niet plotseling een witte kerst. Zo begon ook niemand van de een op de andere dag een pakje sigaretten te roken, noch was uw buurman van de een op de andere dag een alcoholist. Nee, dat gaat geleidelijk, en je moet er op letten dat je je tijdig aanpast. Die tijd wordt ons nu gegeven, maar hoe ga je je aanpassen? Mijn advies is: blijf naar je gevoel luisteren, en sta je gevoelens toe want ook gevoelens zijn nooit `fout’ want iemand die zijn of haar gevoelens niet uit wordt een ziek en eng mens. Van belang is een belans te vinden mbt het niet of gematigd uiten, en het luisteren naar andermans gevoelens. Dat is zo ontzettend persoonlijk want iedereen uit zich op een andere manier, en op een ander moment op basis van andere elementen (is ervaring), hoewel er altijd een algemene leidraad achter schuilt. Die moet je (her)kennen. Gevoelens van iemand zijn belangrijk, ook gevoelens van anderen, want iemand anders is ook een levend wezen, en daar dien je rekening mee te houden want zo wens jij ook behandeld te worden. Het uiten van je gevoel is niet altijd op z’n plaats; dit inzien is onderdeel van het volwassen worden, en dat leer je dmv inzicht en uit ervaring, hoewel ook dat proces zich niet bij iedereen op dezelfde snelheid ontwikkelt, en sommigen op een bepaald moment in hun leven niet meer leren. Het gaat dus niet altijd even goed, maar we doen allen op onze manier ons best. We hebben allen onze kwaliteiten; niet iedereen heeft een hoog empathisch vermogen. Bij sommigen ligt dit nou eenmaal laag. Het blijft zaak dat we, hoe oud we ook zijn, als individu en maatschappij, in onze verantwoordelijke functies, blijven leren en anderen sturen bij hun studie (== vrije vorm van aanleren). Dan groeien we tesamen door. Ook op rationeel vlak want vrijwel alles wat ik net heb uitgelegd geldt ook voor ratio (subjectiviteit, mening). Verschil is bijvoorbeeld dat we dan spreken over sympathie ipv empathie. Tja, en zo is het balletje rond!

  (Maatje: L)

 241. Esther 15 December, 2007 17:33:18

  Vrijheid van meningsuiting, met respect voor anderen, zou heel gewoon moeten zijn.
  Om die mening te vormen is wel vrije toegang tot informatie nodig; stof tot nadenken, ideeën uitwisselen. Of gewoon voor de lol natuurlijk.

  Bij vrijheid is respect voor elkaar de sleutel -ideaal gesproken.
  Tegen schenen schoppen moet mogen, maar een verstandig persoon doet een stapje opzij -net als hij bij een driftig kleutertje zou doen.

 242. gerard meij 15 December, 2007 20:51:04

  Ik vind vrijheids van meningsuiting een groot goed, in een dialectische gesprek
  elkaars mening kunnen toetsen leid en tot beter begrip en betere meningen
  en in de wetenschap bv tot een betere theorie
  Ik vind niet dat elke stupide mening publiekelijk geuit hoeft te worden.
  Wilders, gaat geen dialectisch gesprek aan evenals zijn extreme fundamentalistische
  opponenten. Een religie kan zijn meningen onder invloed van nieuwe inzichten
  en culturen wijzigen en dat zal ook pas gebeuren als ze daartoe uitgedaagd wordt
  Dat is vb met het christendom gebeurt door Galilei en Darwin en scheiding van
  kerk en staat. Nu de Islam nog

 243. robert 15 December, 2007 21:20:03

  Zonder vrijheid van meningsuiting geen verdere ontwikkeling van de mensheid.
  En ontwikkelen, dat moeten we nog zeker.
  Op dit moment gaat het “respect hebben voor elkaar” wel heel gemakkelijk uit het raam als het goed uitkomt (stemmen vergaren bijvoorbeeld, meestal bij gebrek aan echt partijprogramma).

  ‘Censuur’ in zijn algemeen is niet wenselijk hoewel ik me wel kan voorstellen dat bij ‘prive’ forums (fora?) de verantwoordelijke bepaalde onzin berichten verwijdert om zo een wegdrijven van het onderwerp te voorkomen.
  ‘Staats’censuur is altijd onwenselijk, zeker met het regelmatig wijzigen van de politieke koers. (Van de ene op de andere dag kunnen je dagelijkse activiteiten dan mogelijk illegaal worden ?)

 244. hans hendriks 15 December, 2007 23:06:17

  De vrijheid op het internet moet zo groot mogelijk zijn. De beperking is dat de uitingen op internet niet de vrijheid van anderen inperken. Kinderporno is daarvan een voorbeeld. Oproepen tot moord op politieke of religieuze personen of groepen een ander.

 245. Onno van Assema 16 December, 2007 12:56:01

  In principe behoort vrijheid van meningsuiting een onbeperkt indivudueel recht te zijn. Anders genieten we zuiver beschouwd geen absolute vrijheid van meningsuiting meer. Maar persoonlijk ben ik van mening dat er bepaalde redenen bestaan waardoor je ervoor zou kunnen of willen kiezen om geen gebruik van dat recht te maken. Deze situaties doen zich voor als je de kans loopt om met jouw mening de integriteit van het bezit of het gedachtengoed van andere individuen aan te tasten. Dus mijn advies is hierbij: Maak gebruik van je recht met respect voor de ander. Waar de grens hierbij precies ligt is gelukkig meestal in de dagelijkse praktijk wel duidelijk. En waar dat niet zo is, laat een onafhankelijke rechter dan bemiddelen bij het gerschil en laten we uit de uitkomst een les trekken voor de toekomst.

 246. M.Steeghs 16 December, 2007 18:47:33

  Aan vrijheiduiting zullen geen beperkingen gesteld moeten worden. Er zouden wat meer eisen gesteld moeten worden aan de fatsoenlijkheid van de meningsuitingen c.q formuleringen hiervan. Ik denk ook dat hier in de media veel meer andacht aan besteed kan worden. Het beeld wat momenteel gevormd wordt klopt in mijn ogen niet, en is te veel gericht op negatieve publiciteit.

 247. Winfie 16 December, 2007 20:47:52

  Sta voor je mening en idealen, maar respecteer een ander en laat iedereen in zijn waarde.

 248. Rob 17 December, 2007 00:26:14

  ik sta open voor je mening
  maar ik hoef m niet te “delen”

  Een provider mag een standpunt kiezen.
  want een provider vertelt eigenlijk alles door aan anderen.

  Ik hoef dingen die ik hoor die schade aan anderen kunnen aanrichten niet door te vertellen.
  Ik mag kiezen, ik kan zelf kiezen,
  Mag een provider dat ook ?

  Graag een tshirt maatje M

 249. Mike 17 December, 2007 11:46:57

  Freedom of any kind, be it freedom of speech,space or deed cannot be seen in isolation. As human beings we are complex organs, living in complex societies and in complex environment.
  Any discussion about freedom must take into consideration other factors such as respect, tolerance, culture, traditions and many other criteria. We differ as human beings not only in colour, but also in religion, our professions, the sports we like and so on. So I see many of the discussions here only addressing freedom… If we continue in this trend, there will be no outcome - a fact !

 250. Joep Steeman 17 December, 2007 14:06:35

  Vrijheid van meningsuiting.
  Wat is een mening?

  Als er sprake is van inperking van de vrijheid van meningsuiting, is dat dan inperken van de uiting of inperken van de mening?

  Zijn er meningen die niet geuit mogen worden?

  Meningen die leiden tot aanzetten tot rassenhaat bijv? In Duitsland is het wettelijk verboden de holocaust te ontkennen. Daar kan ik me in vinden.

  Meningen die uitkomen voor de behoefte aan grotere vrijheden. Er zijn (teveel) landen die dit soort meningsuitingen verbieden. Daar kan ik mij niet in vinden.

  (maatje XXL voor al mijn meningen)

 251. Erik 17 December, 2007 14:13:40

  Iedereen moet vrij zijn om zijn/haar mening te uiten, let wel op de manier waarop men het brengt.

  Censuur ben ik zwaar op tegen, iedereen mag/moet weten wat er allemaal in zijn/haar land gebeurt. Dat geldt ook voor de buitenwereld. Gelet op de situatie in Birma enkele weken geleden. Gezien de acties van de overheid richting de mensen, mag geen censuur op gezet worden.

  (maat M)

 252. Jan avn Schijndel 17 December, 2007 15:50:01

  Jan,
  Never menings(L)uiting.

  (maat L)

 253. Maarten 17 December, 2007 20:43:06

  Om te begrijpen waarom vrijheid van meningsuiting een verworven recht is, moet je terug naar de definitie van vrijheid. Beter gezegd, naar de begrenzing ervan. Sommigen zeggen: Vrijheid houdt op waar je die van anderen beperkt. Ik ga een stap verder en zeg: Vrijheid houdt op waar je die van een ander dreigt te beperken. Houd je deze ethiek aan, of zo je wilt, omarm je dit paradigma, dan kun je daar uit afleiden wat wel en niet kan. Je kunt dus wel alle meningen opschrijven en verkondigen, maar hoeft daarbij anderen niet te beledigen. Niemand hoeft zich daarentegen beledigd te voelen over het geschrevene of geuitte, want dat is een verkapte inperking van meningsuiting, oftewel een schending van het paradigma. Voor mij is het dus: vrijheid van meningsuiting is een gedachtengoed of levenshouding en wel eentje die mensen nader tot elkaar brengt, want er wordt nagedacht over de gevolgen naar elkaar toe. Beperken van dat recht is altijd unilateraal en lijkt alleen goed te zijn voor degene die de beperking wil opleggen, wat er ook beweerd wordt. Opgelegde beperkingen zijn dus per definitie verdacht en ongewenst. Voor het internet geldt in het bijzonder: alles wat je schrijft en daar publiceert blijft er eeuwig staan. Wees dus voorzichtig met wat je daar schrijft. Ook zoekwoorden en forumentries blijven eeuwig aan je IP-nummer “hangen”. Schrijf en
  zoek dus wat je wilt op het internet, maar doe het afgewogen. Dat is niet in strijd met het paradigma. Last but not least: De wetenschappelijke wereld neemt internet niet serieus. Alles wat er staat mag je niet in een onderzoek betrekken, want het vormt geen gevalideerde bron. Als je dat in gedachten neemt, wat is dan de waarde eigenlijk van het geschrevene? Zodra een goedopgeleide persoon daar serieuze uitspraken over doet, is dat dus ook verdacht en dient krachtig tegengas gegeven te worden. Wellicht met de hier opgevoerde argumenten. (Maat (X)L.)

 254. Scott 17 December, 2007 22:20:03

  vrijheid van meningsuiting wil ten aller tijde zeggen dat een mening vraagt om een tegenreactie. mensen moeten hun eigen mening vormen na afweging van de uiting + reactie. Dan is er pas echt sprake van vrijheid.

 255. Sabine 18 December, 2007 14:36:02

  De vrijheid van het internet brengt sommige mensen ertoe zich op een bijzondere manier te uiten. Je mening uiten op internet betekent volgens mij niet dat je daarmee niet meer verantwoordelijk bent voor wat je zegt. Het aanscherpen van de regelgeving, zodat bijvoorbeeld providers aansprakelijk kunnen zijn, vind ik dan ook een goede ontwikkeling. Maar ja… de wereld is groter dan Nederland.
  (maat M)

 256. Ward 18 December, 2007 18:19:54

  De vrijheid van meningsuiting is een zeer belangrijk verworven recht in onze samenleving. Ook internet als medium draagt meningen van individuen, groepen mensen en organisaties uit. Dit moet zeker zo blijven. Wel vraag ik me tegenwoordig af waarom het toch zo moeilijk is om je mening te ventileren op een respectvolle manier. Degene die op een kwetsende, denigrerende en botte manier onder de noemer van vrijheid van meningsuiting zaken wil verwoorden is mijns inziens alleen bezig zichzelf te profileren. Ondanks dit alles moet je zeer voorzichtig zijn met het inperken van menigsuitingen.
  60 jaar mensenrechten daar moet je bij stil staan!!

 257. edgar 18 December, 2007 22:50:09

  Vrijheid van meningsuiting is een voorrecht dat onvervreembaar is en altijd gerespecteerd moet worden. Maar zonder respect gegeven is het waardeloos. Net zoals gezichtloos geuit of respectloos naar anderen. Zoals met elk verworven recht is het voor sommigen een moeilijk iets, vooral als je nooit anders gewend bent geweest en altijd maar kan roepen wat je vindt.
  Ik ga er nog steeds van uit, dat als er meningen zijn die je eigenlijk liever uit zou bannen, er voldoende rationelen over zijn die in het geweer komen en een mening zo op een natuurlijke manier de mond gesnoerd wordt. Simpelweg doordat er ontvangers voor zijn…

 258. Ief 19 December, 2007 09:33:48

  Spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms kunnen zaken beter niet gezegd worden als er gekwetst wordt.

 259. Hans 19 December, 2007 11:32:32

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. We moeten daar natuurlijk groots mee om gaan.

 260. Arjen Nijeboer 19 December, 2007 13:52:47

  Ik vind dat de WET geen grenzen aan de vrijheid van meningsuiting moet stellen. Er is een eenvoudige bescherming tegen de .

  Ik ben er wel een groot voorstander van dat iedereen VRIJWILLIG hoge fatsoensnormen hanteert in het publieke debat, en dat mensen elkaar daarop aanspreken.

  Het is een van de twee… of we respecteren wel mensen maar geen meningen. Als we mensen respecteren, dan passen we geen geweld of staatsdwang toe - dus ook geen staatsdwang richting mensen met “foute meningen”. Als we echter meningen gaan respecteren of heilig verklaren, dan gaan we vroeger of later wel mensen. DAT is pas intolerant.

  Ik vind dat veel types (toevallig - het zijn altijd politici) die de mond vol hebben over vrijheid van meningsuiting, boter op hun hoofd hebben. Neem Geert Wilders, hij roept zelf van alles maar doet aangifte bij de politie wegens ‘haatzaaien’ als iemand roept dat Geert Wilders een nazi is…. de hypocriet. Als je echt in vrijheid van meningsuiting gelooft, dan haal je oom agent met de wapenstok er niet bij wanneer dat soort termen vallen. Hoewel het prima is wanneer mensen elkaar MET WOORDEN erop wijzen dat dat niet netjes is.

 261. mike 20 December, 2007 08:07:20

  In my earlier reaction I have referred to the complexity of the human nature.
  We stop at a traffic light when it is red - our freedom of movement is restricted !
  we go to work at a time defined by our employer - our freedom of time is restricted !
  we go to school from 4- 18 years of our life - our freedom of thought is restricted !
  we eat what the supermarkets stock - our freedom of choice is restricted !

  Yes we are free - but what is freedom in the 21st century really defined as !
  I maintain that freedom of any walk of life MUST be considered in the totally rather than in isolation.

 262. Leonne van der Duim 20 December, 2007 13:20:14

  Is het internet een grote muurkrant waar iedereen alles moet spuien, of zelfs een vuilnisbak voor alle mogelijk rotzooi? Daarmee bedoel ik dat het hele bijzondere van internet is, dat het vrij toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen en dat iedereen zijn of haar informatie daar kan vinden. En ik bedoel ermee, dat vrijheid voor de een kan betekenen dat een ander zijn of haar vrijheid ermee kan kwijtraken. De meesten van ons zien wel in dat vrijheid en privacy dichtbij elkaar ligt. Bij religie ligt dit al gevoelig, bij seksuele geaardheid nog gevoeliger en bij het doelgericht pijnigen, vernederen en misbruiken van anderen mag het toch duidelijk zijn dat daar een grens ligt.
  De enorme vrijheid die internet voorlegt aan de wereld geeft tegelijk een enorm risico dat deze grens wordt overschreden. Het moet mogelijk zijn om zaken van internet af te halen als men te ver gaat. Maar wie dat bepaalt moeten we samen regelen. Net als samen leven. En daar horen afspraken bij en regels. Die zullen altijd blijven veranderen, zolang als er internet bestaat.

 263. Maarten Hozee 20 December, 2007 15:26:08

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed.
  Maar zou eigenlijk voorbehouden moeten zijn aan diegenen die ook kunnen accepteren dat anderen ook een mening hebben.

 264. Maarten Hozee 20 December, 2007 15:27:52

  O, ja maat XL als het kan

 265. Marcel 21 December, 2007 12:04:40

  Zolang respect de basis is van een mening, MOET alles gezegd kunnen worden.

 266. lies vercruysse 22 December, 2007 14:19:37

  Ik vind dat vrije meningsuiting moet kunnen zolang er maar respect is voor de medemens. Ik ben blij dat er grenzen zijn op forums. Om toch een besef te hebben van de omgangsregels met elkaar.

  (M)

 267. Han 24 December, 2007 12:18:54

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en moet blijven.Er zijn echter altijd mensen die van het woord vrijheid het woord misbruik maken.Oppassen dus.

  (XXL)

 268. Mark 28 December, 2007 14:10:49

  Zonder tolerantie geen vrijheid van meningsuiting.

 269. Thorwald Peeters 29 December, 2007 09:49:02

  Je mening uiten kan vaak zeer provocatief werken.
  Je mening wordt beinvloed door je algemene ontwikkeling en je gemoedstoestand, en in zeer grote mate door de mening van anderen.
  Als jouw mening aantrekkelijk klinkt, is de kans groot dat jouw mening de mening van anderen WORDT.
  Het zal nooit zo zijn dat IEDEREEN het met je mening eens is. Deze mensen hebben ook weer een eigen mening, en soms de middelen om hem aan anderen op te dringen.

  Wat op Internet gebeurt, kan buiten Internet gevolgen hebben.

  Daarom is het belangrijk om je mening pas te uiten wanneer je WEET WAT JE ZEGT, en je BEWUST bent van en VOORBEREID op eventuele gevolgen van die mening, want vaak ben jij niet de enige die deze gevolgen moet ondergaan.

  XL

 270. Jan Gort 30 December, 2007 12:20:10

  Als je iets niet toestaat, onderdrukt of er tegen ten strijde trekt, als reactie krijg je altijd weerstand en gaat het ondergronds. Wat wil je? openheid? Hoe moeilijk ook? Of wil je weten wat er speelt en waarom? Maak eerst die keuze maar. Dan volgt de rest.

 271. stefan 2 January, 2008 17:49:49

  Als je iets niet toestaat, onderdrukt of er tegen ten strijde trekt, als reactie krijg je altijd weerstand en gaat het ondergronds. Wat wil je? openheid? Hoe moeilijk ook? Of wil je weten wat er speelt en waarom? Maak eerst die keuze maar. Dan volgt de rest.

 272. Raoul 2 January, 2008 19:21:08

  Moeten er grenzen aan vrijheid van meningsuiting komen? Ik denk dat iedereen het er over eens is dat dat niet moet gebeuren, of het kwetsend is of niet.
  Maar de aanleiding van deze discussie is de bereikbaarheid van bomrecepten. Als iemand een bomrecept publiceert, moet je dat dan simpelweg zien als *mening* die, afhankelijk van “vrijheid van meningsuiting”, wel of niet op internet gezet mag worden? Een bomrecept is niet alleen een mening, als je het al als een mening kan zien, het is meer dan dat. Laten we eerlijk zijn: het is een potentieel gevaar. Of het echt een serieus gevaar is, of dat het publiceren ervan voordelen oplevert (opsporing?) valt over te discussieren. Of het uberhaupt wel censureerbaar is en de manier van censureren valt ook over te discussieren, want websearches blokkeren is ook een beetje drastisch.
  Of bomrecepten gepubliceerd zouden mogen is wat mij betreft een vraag voor de experts op het gebied van beveiliging. Maar de argumentatie “Vrijheid van meningsuiting moet onbegrenst zijn”, “Een bomrecept is een vorm van meningsuiting”, dus “Bomrecepten mogen gepubliceerd worden” vind ik te kort voor de bocht.

  Maat m.

 273. Eveline 2 January, 2008 23:14:03

  Zoals bij alles is het verstandig om even na te denken voordat je iets zegt en dus ook voordat je wat schrijft. Het is niet altijd verstandig om zomaar alles te roepen. Wanneer je weet dat je bijvoorbeeld mensen kwetst vind ik het niet nodig om dat toch maar te roepen, ‘omdat het mag’. Je kan heus je standpunt maken, maar misschien met een betere formulering of op een andere manier.

  Het is goed om te kunnen zeggen wat je vind, maar het is nog beter om (alle) mensen in hun waarde te laten!

 274. Louw Buijs 3 January, 2008 08:04:47

  Op internet zouden dezelfde rechten moeten gelden als buiten internet, dus recht op vrije meningsuiting met controle op de inhoud achteraf door een rechter en recht op privacy zolang je niet verdacht bent van een misdrijf en geen internet-taps.

 275. Ynzo 3 January, 2008 14:31:32

  Je moet kunnen zeggen wat je denkt, maar je hoeft dat recht niet elk moment aan te grijpen. Het gaat namelijk niet altijd om wat je zegt, maar om hoe je het zegt. En een beetje subtiliteit en vriendelijkheid kan dan nooit kwaad.
  Voorbeeld; als je iemand een pannekoek noemt, bedoel je niet een liter melk met geklutste eieren en meel. Dus niet de inhoud, maar de vorm telt dan.

 276. Herman 3 January, 2008 16:15:44

  Vrijheid (van meningsuiting) in gebondenheid (binnen de grenzen van de wet, met actieve toetsing), ook in de virtuele wereld.

 277. Jasper 4 January, 2008 09:45:13

  Ik vind dat je alles op het internet moet kunnen (mogen) zeggen, alleen vind ik het dan wel normaal dat je het beargumenteerd en zo stoer bent om je eigen naam hier bij te vermelden.
  Of je alles moet zeggen hangt m.i. van je normen en waarden af. Het heeft soms gewoon totaal geen zin om alles wat je denkt of vind te zeggen.

 278. peter 4 January, 2008 17:08:17

  Vrijheid van meningsuiting is helaas niet vanzelfsprekend…
  Voor velen een droom en een nachtmerrie ..
  Het moet juist vanzelfsprekend zijn dat we zeggen en voelen wat we denken…
  Het is de kunst om de juiste woorden te gebruiken om je doel te bereiken..

  xl

 279. Kees Vermeulen 4 January, 2008 20:41:07

  Recht op meningsuiting is inderdaad een recht en dus geen plicht. En dat vergeten sommige mensen wel eens. Er zijn mensen, die te pas en te onpas hun mening maar ventileren zonder enig respect voor anderen: het is jouw mening, dus houden zo.
  Maatje M

 280. Richard van Damme 6 January, 2008 18:53:17

  vrijheid is zoals liefde,verdraagzaamheid-tollerantie en respect voor alles

 281. Ramses 8 January, 2008 09:50:43

  Volgens mij is de beperking van vrijheden, zoals een uiting van mening, op internet of anderszins openbaar, alleen te verdedigen als er direct gevaar voor een persoon of groep aan de orde is.
  Door een toenemende mate van beschikbaarheid van communicatiemiddelen (zoals internet) raken we steeds meer op de hoogte van elkaars meningen. Er wordt dus meer gedacht en gediscussieerd. Dat is een groot goed en moet worden beschermd. Oók de uiterste meningen vormen een maatschappij. De verontwaardiging over de mening van een ander levert ook krachten op die positief inwerken op samenleving en cultuur.

  Geniet en maak gebruik van de enorme voordelen van internet en de (relatieve) vrijheden die we daar ondervinden. Stap op lange tenen, peuter aan conventies, daag elkaar uit, ga op zoek naar de wereld en bepaal wat jezelf vindt en waar je staat. Maar laat elkaar heel.

  En heb je er genoeg van? Trek de stekker er uit en loop lekker in je eentje ’s het bos in…

 282. Remmelt 8 January, 2008 12:47:46

  Vrijheid van mening is een groot goed dat we moeten beschermen.
  Helaas wordt deze term op het internet soms misbruikt. Het beledigen of kwetsen van personen of bevolkingsgroepen heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting.
  Daarom ben ik blij dat ik in een land leef waar we dit volvertrouwen aan kunnen kaarten bij een objectieve derde, voor een geweldloze oplossing.
  Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, gebruik het in combinatie met ons mooie Nederlandse rechtssysteem.

 283. Cees Zwart 8 January, 2008 19:54:27

  Vrijheid van meningsuiting wordt niet ingeperkt door de gevoeligheden van mensen of organisaties of religies. Zolang niet wordt opgeroepen tot moord en doodslag van mensen of groepen van mensen, mag elke uiting worden verricht. Ook als we tandenknarsend moeten lezen wat een ander schrijft of zegt, zolang de rechter het niet verbiedt als niet passend in een democratische samenleving, moeten we dit recht respecteren. Ook wij kunnen dan dit recht min of meer ongebreideld gebruiken.

 284. Marcel 9 January, 2008 14:30:51

  Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een goed functionerende maatschappij en mag pas ingeperkt worden als het gebruik ervan de vrijheden van anderen beschadigt! De vrijheid van de één mag nooit boven de vrijheid van een ander geplaatst worden, anders wordt het woord vrijheid een leeg begrip.

 285. Koeno 9 January, 2008 17:18:45

  60 jaar bestaat de verklaring van de universele rechten van de mens al. Das mooi, maar Confucius vatte zo’n 2500 jaar geleden alle 30 artikelen samen in slechts een, namelijk ” Wat U niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet….!!” Zie hier de oplossing voor alle problemen in de wereld…

  Maar het zal het heelal een zorg zijn dat wij deze zandkorrel aan verkloten zijn voor onszelf..

  Hoeven we ook niet meer over internet censuur te praten..

  Zoals met alles “follow the track back” Who benefits the most with internet censorship???

 286. Joek 10 January, 2008 11:56:01

  Vrijheid van meningsuiting hoort geen grenzen te hebben. Je mag alles zeggen maar dan niet anoniem zodat je erop kunt worden aangesproken.
  maat: L

 287. Joost 10 January, 2008 16:40:28

  Absolute vrijheid bestaat niet.
  Een absolute mening bestaat niet.
  Dit antwoord bewijst het.
  Want je denkt er vast anders over.

  Wees dus bewust van je beperkingen.
  Alleen jij kan ze jezelf opleggen.
  Dat is vrijheid van meningsuiting.
  Maak geen bommen tegen het leven.
  Zonder leven, geen mening.

 288. trees 12 January, 2008 13:15:52

  Het recht op vrije meningsuiting hebben wij samen verworven. Er hoort volgens mij wel iets bij. namelijk rekenschap geven en de bereidheid te luisteren naar de mening van de ander met als doel het gesprek aan te gaan en elkaar zien te bereiken en wellicht van elkaar te leren. Wat is de waarde van vrije meningsuiting als dat blijft steken in afwijzing, ophemeling, uitsluiting, ontkenning?
  maatje M.

 289. Franc Schiphorst 13 January, 2008 11:18:30

  Net als ieder, verworven, recht geld ook hier dat daar bewust en secuur mee om gegeaan moet worden. Het is geen vrijbrief om maar te doen wat je wilt doen.
  Aan de ene kant zou het niet uit moeten maken of dit recht genoten wordt op (in/aan ? ;) het internet, maar aan de andere kant veranderd het internet ook de manier waarop en de impact van ieders comunicatie. Het is goed om daar serieus naar de kijken. Echter dan wel op een inteligente manier. “dangerous words like bomb, kill, genocide or terrorism” Dangerous words? Hangt maar net van de context af. En als je maar bang genoeg bent dan zijn er al heel snel heel veel woorden “dangerous”
  (Komt nog bij dan hij zijn eigen speach dus blijkbaar ook onvindbaar wil maken :D )

 290. André 14 January, 2008 01:48:18

  Vrede/vrijheid is bescherming tegen geweld en hoe vreemd dan ook tegen geweld wapenen.

  (Maat XL)

 291. Evert 14 January, 2008 13:09:42

  Vrijheid van meningsuiting is een heel waardevol goed. Dit dient altijd voor te gaan en beschermd te worden. Het is het artiikel in de grondwet dat het onderlinge verkeer tussen mensen regelt. Echter het dient wijs gebruikt te worden en is geen vrijbrief voor alles.
  Maar daar hebben we gelukkige andere wettelijke regels voor die over die materie gaan.

 292. Hans van Setten 16 January, 2008 12:10:18

  Artikel 19 zegt precies waar het over gaat in dit geval. Heb hier geen woord aan toe te voegen.

 293. winy 17 January, 2008 16:50:24

  Uiteraard onderschrijf ik artikel 19! Ik denk er wel over na hoe wij - die mensen die eisen dat de mensenrechten gerespecteerd worden- in die situaties waarin ze -nog-geen vanzelfsprekendheid zijn, ons meer in de achtergronden van betreffende cultuur, land, volk kunnen verdiepen, opdat we wat meer ‘maatwerk’-snaren c.q. de voor verandering gevoelige plekken kunnen raken en daarmee ook meer effect sorteren!

 294. winy 17 January, 2008 16:52:52

  Maat L graag!

 295. vlim 18 January, 2008 15:55:43

  Elke poging om het internet te reguleren is bij voorbaat gedoemd. Men wordt beperkt door nationale wetgeving, verdragen, tegengestelde politieke belangen, enz… Het reguleren van het internet is door het internationale en open karakter van het medium nagenoeg onmogelijk en elke poging tot beheersing ervan is bij voorbaat gedoemd te mislukken, hoe nobel ook de redenen zijn. In het verleden zijn er veel pogingen gedaan om bevolkingsgroepen beperkingen van allerlei aard op te leggen, ze zijn allemaal mislukt. De reden: De creativiteit van de mensen zelf. Men gaat ondergronds, zoekt andere wegen, saboteert de reguleringspogingen en aan het eind van de rit is het enige resultaat een budget wat door het toilet is gespoeld.

  Zorg voor een goede controle, druk excessen zo snel mogelijk de kop in en doe een beroep op het gezonde verstand.

  Elke eerstejaars scheikunde kan een pracht van een explosief maken, daar heb je echt geen internet voor nodig en het is behoorlijk naief om te denken dat censurering van het internet daar verandering in gaat brengen.

  Adolf, Saddam, Djenghis Khan, Stalin….. hadden die internet nodig?

 296. HAns 21 January, 2008 15:24:52

  vrijheid van meningsuiting 100%. Ik mag van een beschaafde cultuur verwachten dat er een zekere mate van zelfcensuur is zodat geen haatuitingen, ernstige beledigingen etc. niet voorkomen.zo ook op internet dus.
  HAns

 297. Aureo 22 January, 2008 20:40:44

  De grenzen van de vrijheid tot menigsuiting tonen aan hoe beschaafd en ontwikkeld de beschaving zelf is. Vrijer betekend beschaafder en ontwikkelder omdat de beschaving dan zo ontwikkeld is dat het zijn eigen grenzen kent. Elke discussie mbt tot vrijheid van meningsuiting toont hoe onontwikkeld wij zijn om de “meningsvorming” van een zelfdenkende te willen beperken. Beperk mijn mening dan beperk je mijn gedachtengang en dus mijn ontwikkeling. free your mind !!

 298. Yvo 25 January, 2008 19:12:13

  Vrijheid van meningsuiting, heet niet voor niets VRIJHEID van meningsuiting. Neem de vrijheid die je nodig denkt te hebben. Geniet van je vrijheid en blijf nadenken, hou ook rekening met de vrijheid van anderen.

 299. Brian 28 January, 2008 16:51:08

  Zonder vrijheid van meningsuiting bestaan er geen discussies meer en is een normaal gesprek niet meer mogelijk. De grens van overschijding ligt vast in de grondwet.
  De grondwet Art.1: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
  Échte vrijheid van meningsuiting heeft nooit bestaan.

  Het hebben van normen, waarden en respect voor de medemens moet oprecht zijn en niet door de wet worden ingegeven. Als mensen andere mensen ónvoorwaardelijk kunnen accepteren is de vraag over de vrijheid van meningsuiting niet meer relevant.

 300. André 29 January, 2008 09:13:48

  Vrije wil is vrijheid.

 301. Mieke van Heesewijk 1 February, 2008 09:01:24

  De sluitingsdatum van deze actie is 31 januari 2008.
  Alle commentaren boven dit bericht dingen mee naar een t-shirt van Nudie Jeans.

  Wanneer uw commentaar is uitgekozen, ontvangt u bericht.
  Over de maat wordt niet gecorrespondeerd. Over de inzendingen kan eindeloos worden gecorrespondeerd op deze blog.

  Mieke van Heesewijk
  XS4ALL Internet bv

 302. Max 21 February, 2008 12:39:48

  Ligt het aan mij, of is de discussie over vrijheid van meningsuiting plotseling afgesloten nu er geen t-shirt meer mee te verdienen valt? ;-)

 303. Michael 21 February, 2008 13:55:23

  Zeg, Max, de discussie is zeker niet afgesloten, Mieke geeft toch aan dat op deze blog nog eindeloos gediscussieerd kan worden? Post dan commentaar of een toevoeging!

 304. Jan 26 February, 2008 09:45:46

  Het recht van meningsuiting, zoals dat is beschreven in de grondwet, mist een belangrijk element: Met rechten komen ook verantwoordelijkheden, oftewel plichten.

  Puur omdat dit recht voor mij is vastgelegd in de grondwet en ik mijzelf hiervan kan bedienen, betekent nog niet dat ik alles wat ik denk van de daken moet schreeuwen. Ik heb de verplichting de ontvanger in dit recht mee te nemen, en na te gaan of deze wel gebaat is met mijn geblaat.

  Natuurlijk heeft dit persoon het recht om niet te luisteren of er tegen in te gaan, maar het recht mag niet zonder nuance toegekend worden. Een persoon weet vaak heel goed wanneer een meningsuiting provocerend of zelf beledigend is, en vaak is het juist op die wijze bedoeld. Ik vind die situaties simpelweg een misbruik van dit recht, en het doet daarmee afbreuk aan dit recht.

  Mijn conclusie:
  Je hebt de vrijheid je eigen mening op te bouwen en te koesteren, en je hebt ook de vrijheid om deze mening te delen met anderen, mits deze persoon daar welwillend tegenover staat en daar bij gebaat is. Er staat in het artikel van meningsuiting letterlijk “door alle middelen en ongeacht grenzen”, maar ik vermoed dat veel mensen dit verkeerd begrijpen. Het gaat hier namelijk om communicatiemiddelen en landsgrenzen, en het is dus geen vrijbrief om een mening aan anderen op te dringen.

 305. Lux Global debat 3 December, 2008 15:38:42

  Debat: 60 jaar mensenrechten

  Dit jaar bestaat de Verklaring voor de Rechten van de Mens 60 jaar. Voorwaar een feestelijke gebeurtenis, maar hoe is het eigenlijk gesteld met de mensenrechten? Sinds 11 september lijken deze vooral in de verdrukking te zijn gekomen. Denk aan Abu Ghraib, Guantanamo Bay, maar ook aan de Olympische Spelen in China of het conflict in Darfur.

  Is het 60-jarige bestaan van de Verklaring wel reden tot een feestje? Hoe staan de mensenrechten er 60 jaar na dato eigenlijk voor en hoe zal dat zijn over nog eens 60 jaar? Gaat het dan beter?

  Een debat met o.a. de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger, Amnesty-directeur Eduard Nazarski en bijzonder hoogleraar Mensenrechten Barbara Oomen. Gespreksleiding is in handen van Rob Verhofstad, Radboud Universiteit Nijmegen.

  Maandag 8 december, aanvang 20.00uur, entree gratis, locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen, reserveren via 0900-5894636 (kassa LUX).

  Dit programma wordt georganiseerd ism Amnesty Nijmegen. Global is een publiek project van LUX en het CIDIN van de Radboud Universiteit, over de mensen in de Derde Wereld die het slechter hebben dan wij en de vraag wat wij, met hen, daaraan kunnen doen. Dit project is mogelijk gemaakt door de NCDO. Informatie over dit project vindt u op www.globaldebat.nl.

 306. Jaap 9 July, 2009 16:12:13

  ” Prima voor de werkgelegenheid”
  Want wie A zegt moet ook B zeggen dus al onze geschreven post moet dan eigenlijk ook bewaard blijven.

  loodsen bouwen voor al die “zeer verdachte brieven”, beheren, indien nodig een brief opzoeken, enz.
  Kortom veel werk!!!

  Er gebeuren wel meer vreemde dingen hier: rookverbod, goedkoper uit als je NIET ziek ben/wordt, enz.

  Er zijn mensen die “denken” dat ze het weten (ongeveer 5%) en ons de wet voor schrijven.
  En er zijn mensen die het weten (de rest) en hun smoel houden!