Privacy feestje

Door Corien Prins, 28 January 2008

We hebben een feestje te vieren! Maandag 28 januari 2008 is internationale privacydag. In 27 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada wordt met publiekscampagnes, bijeenkomsten op scholen en andere initiatieven gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Europa en Europese Commissie om privacy in het zonnetje te zetten. De dag is overigens niet toevallig gekozen: in 1981 werd op 28 januari het belangrijkste internationale privacyverdrag, Conventie 108 van de Raad van Europa, vastgesteld.

Als we op de berichten van de laatste jaren mogen afgaan, lijkt het overigens een weinig vreugdevolle dag te worden. Privacy is verwaarloosd en in een hoek gezet. Verwaarloosd: zo blijkt wel uit de jaarlijkse privacyranglijst van het Engelse bureau Privacy International en Amerikaanse Electronic Privacy Information Center. Ons land scoort matig op de lijst en bovendien wordt expliciet opgemerkt dat we internationaal te weinig leiderschap tonen bij het initiëren van maatregelen ter bescherming van privacy. In een hoek gezet: degene die in deze tijd nog de moed hebben dan wel de moeite nemen om het fundamentele belang van privacybescherming aan te kaarten, worden steevast afgeschilderd als zeurders die een naïeve blik op onze huidige maatschappij hebben.

Wanneer mij wordt gevraagd wat ik als de grootste bedreiging voor onze privacy zie - en de vraagsteller daarbij al wat hint richting een nieuwe technologie zoals RFID of een wettelijke maatregel zoals het bewaren van verkeersgegevens - is mijn antwoord steevast juist niet die ene technologie dan wel die specifieke wettelijke maatregel. Voor mij is de allergrootste privacybedreiging gelegen in hokjesgeest en onverschilligheid. Hokjesgeest omdat het debat over privacy – en dus de toekomst van onze maatschappij – juist niet gevoerd moet worden vanuit hoog opgetrokken stellingen en voor- en tegenstanders die elkaar op voorhand in het hokje “voor privacy” en “tegen privacy” plaatsen. De allergrootste privacybedreiging is dat we elkaar niet meer serieus wensen te nemen in een discussie die over grondrechten gaat. Wat mij betreft behoren tot die grondrechten zeker ook andere belangen dan uitsluitend privacy. En wat mij betreft kunnen er heel wel situaties zijn waarin deze belangen voorrang hebben boven privacy. Maar die conclusie kunnen en mogen we alleen maar trekken als we met open vizier de discussie zijn aangegaan. Als we op basis van eerlijke en daadwerkelijk relevante argumenten met elkaar en in samenspraak conclusies kunnen trekken. Grondrechten vallen niet in hokjes te plaatsen. En zij die een discussie over grondrechten serieus nemen zijn daarin evenmin te plaatsen. Maar andersom natuurlijk ook: niemand – privacyvoorstanders noch tegenstanders - mag zich veilig en o zo makkelijk in zijn hokje terugtrekken.

Behalve hokjesgeest schuilt wat mij betreft de bedreiging voor privacy ook in onverschilligheid of zo men wil: laksheid. Ik zal nooit meegaan met de houding dat het inmiddels toch wel eens duidelijk is dat we ons moeten neerleggen bij de situatie dat andere belangen dan privacy op dit moment kennelijk de voorrang en voorkeur hebben. Een burger die laat weten “Ik heb toch niets te verbergen” mag dit wat mij betreft natuurlijk zeggen. Maar dan wel als hij of zij zich eerst realiseert voor wie hij niets heeft te verbergen. Kortom, als hij beseft wie zijn gegevens verwerkt, wie op basis daarvan beslissingen neemt dan wel wie er financieel flink bij gebaat is zijn gegevens te gebruiken. Onverschilligheid ten aanzien van het verzamelen van gegevens en onverschilligheid wat betreft het doorgeven van deze gegevens of – zo laten de recente ontwikkelingen rondom de OV-chipkaart wel weer eens zien – onverschilligheid over de noodzakelijke beveiliging. Onverschilligheid ten aanzien van onze toekomst. Voor mij is het samen met hokjesgeest de echte grote privacybedreiging van deze tijd.

Een bijdrage van Corien Prins

Corien Prins is hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij maakt deel uit van de Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Reacties

Commentaar is gesloten

 1. […] De Nederlandse privacywaakhond CBP heeft vandaag aangekondigd de privacywetgeving strenger te handhaven. “OV-chipkaart, rekeningrijden, verwijsindex risicojongeren, het elektronisch kinddossier, het elektronische patintdossier, n uniek persoonsnummer voor iedereen, het bewaren van alle telecommunicatiegegevens van alle 480 miljoen Europese burgers, vergaande koppeling van bestanden en profilering, zoekmachines die over je schouder meekijken, spyware, volledig dekkend cameratoezicht. Het moet niet veel gekker worden”, aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een persbericht. Het CBP doet deze aankondiging op Internationale Privacydag. In 27 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada wordt met publiekscampagnes, bijeenkomsten op scholen en andere initiatieven gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Europa en Europese Commissie om privacy in het zonnetje te zetten, schrijft Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg, op het Opinieweblog van Xs4all. (De provider betaalt sinds kort een leerstoel beveiliging en privacy aan de TU Delft.) Ook Prins, die tevens lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is, neemt een strijdbare houding in: “Ik zal nooit meegaan met de houding dat het inmiddels toch wel eens duidelijk is dat we ons moeten neerleggen bij de situatie dat andere belangen dan privacy op dit moment kennelijk de voorrang en voorkeur hebben.” Volgens Prins zijn onverschilligheid en hokjesgeest de grootste bedreigingen voor de privacy. […]

 2. Judith Douwstra 28 January, 2008 12:42:48

  Beste mensen van xs4all en/of mevrouw Prins,

  Aangezien ik ziek ben, kan ik mijn gedachten misschien niet zo naar voren brengen zoals ik wel zou willen. Toch wil ik graag reageren op het artikel van mevrouw Prins, dat ik net in de nieuwsbrief van xs4all heb gelezen.
  Ik vind het fijn en heel erg belangrijk dat zij het onderwerp van privacy zo hoog in het vaandel heeft staan! Net zoals jullie bij xs4all, van wat ik vernomen heb. Daarom ben ik blij dat ik xs4all als provider heb. En ook dat er aandacht aan dit onderwerp geschonken wordt.

  Want zoals de maatschappelijke ontwikkeling gaande is, wordt de privacy van ons burgers steeds minder. Sterker nog, van hogerhand probeert men om onze privacy steeds meer aan banden te leggen. Onder het mom van “u heeft toch niets te verbergen”, alsook onder het mom van “terreurbestrijding.” Dit zijn mijns insziens valse voorwendselen, waar paal en perk aan moet worden gesteld. Zo niet, dan kunnen onze privé-gegevens, van welke aard dan ook, straks tijdelijk bewaard en doorzocht worden. Denk aan e-mails, telefoongesprekken e.d., wat onder andere in Duitsland dit jaar al van kracht is gegaan. De vraag is uiteraard ook wíe je gegevens in handen krijgt en waarom. Want in het algemeen vraag ik me af wie er al wat van je weet…

  Als maatschappij zijn we hard op weg om een “Big Brother”- maatschappij te worden. Zo mogelijk wordt onze handel en wandel zoveel mogelijk getraceerd. Via je mobiel, de chip in je paspoort, straks die ov-kaart, e.d. Met als uiteindelijke doel wellicht een onderhuidse RIFD-chip?! Dit klinkt misschien vergezocht en belachelijk en nu is daar (nog?) geen sprake van. Echter, persoonlijk sluit ik deze mogelijkheid in de verdere toekomst niet uit.

  Aangaande het NU: Laten we inderdaad bijzonder waakzaam zijn met betrekking tot de inperking van onze privacy en zoveel mogelijk de handen ineenslaan om ons hiertegen teweer te stellen! Op mijn eigen, kleine beperkende wijze doe ik al wat ik kan; sowieso deze ontwikkelingen gadeslaan en daar reageren waar mogelijk of wenselijk. Onder andere door petities te ondertekenen op dit gebied. Alsook anderen op dit soort ongewenste ontwikkelingen attent te maken. Het zal beslist geen onwil zijn van de meeste mensen, maar ze hebben het ofwel te druk, of het is “de ver-van-hun-bed-show”, of ze willen hier liever maar niet aan. Totdat bepaalde wetten of regels straks misschien een feit zijn en dan kunnen we niet meer terug…

  Dus bedankt dat jullie hier aandacht aan schenken, ik zou zeggen ga zo door! Sterkte ermee gewenst en op mijn steun kunnen jullie rekenen! Misschien dat een online petitie, of akties van deze aard, een idee zouden kunnen zijn?

  Met de beste wensen en vriendelijke groet,
  Judith Douwstra

 3. Jim 28 January, 2008 12:43:48

  Ik kan het alleen maar met Corien en Marie-Jose eens zijn. Onze Privacy loopt terug en daarwerkelijk gevaar, maar het lijkt niemand te interesseren. Klaarblijkelijk omdat men het onderwerp niet echt begrijpt.
  Zelfs zeer intelligente vrienden/vriendinnen van mij, waarmee ik wel in discussie ben geweest, doen privacy af met het zinnetje: “Ik heb niets te verbergen” en gedragen zich aldus erg naïef t.o.v. dit onderwerp.
  Privacy is ook een heel moeilijk onderwerp om uit te leggen en het is nog moeilijker om uit te leggen dat wij niet zomaar mogen uitgaan van de integriteit van de organisaties die met onze gegevens omgaan, ondanks dat die keer op keer lijken te bewijzen dat ook zij de zaak, de beveiliging van onze gegevens, niet onder controle hebben.
  Er is een prachtig essay van Daniel Solove, getiteld “I have got nothing to hide”, wat prachtig uitlegt waar het nu eigenlijk om gaat als we het hebben over Privacy.
  Het is te vinden op: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565

  Met vriendelijke groet en hou vol xs4all,
  Jim

 4. Ulrich Echterling 28 January, 2008 13:22:08

  Ook mij baart de afbraak van privacy en burgerrechten al geruime tijd zorgen, vooral ook omdat het merendeel van de bevolking zich er in het geheel niet druk over maakt, het schijnt simpelweg geen issue te zijn.
  Of het onverschilligheid, onwetenheid of de sfeer van angst na 9/11 zijn die hieraan ten grondslag liggen, ik weet het niet. Ook mij valt op dat ik al gauw als lastig, dwarsligger of doemdenker wordt gezien als ik mij in deze niet met een kluitje in het riet wil laten sturen. Er lijkt geen platform te zijn waarvandaan het mogelijk is om privacy en burgerrechten op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Vooralsnog heb ik mij aangesloten bij de piratenpartij (www.piratenpartij.nl) omdat ik mij in hun doelstellingen nog het meest herken.

 5. H.C. Zorn 28 January, 2008 13:35:02

  Ik word ziek van dat woord privacy . De helft van de toetsaanslagen heeft P ten doel. Ik zou wel een OS willen zonder al die onzin.

 6. Paul Vierhout 28 January, 2008 17:53:05

  Persoonsgegevens zijn nu eenmaal van een andere orde dan willekeurig welke andere gegevens. Maar voor de gegevensopslag is inmiddels , bij iedere automatiseringsslag, ook voor persoonsgegevens wel erg vaak gekozen voor centrale gegevensopslag. Dat hoeft vaak niet eens, en als het moet, dan hoort er uiteraard een goede regeling bij betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Zo ben ik oud genoeg om me te herinneren hoe ik vroeger orgaandonor kon zijn door in mijn Succes-agenda een papiertje in te vullen en te ondertekenen. Dat was niet-geautomatiseerde, gedistribueerde gegevensopslag van een persoonsgegeven. Nu is die opslag geautomatiseerd. En ja hoor, ook die gegevens worden weer centraal opgeslagen en beheerd. Net zo makkelijk had het decentraal, gedistribueerd gekund, lijkt me. Het is maar net hoe je beschikbare technologie inzet. En dan toont werkelijk ieder lid van het politieke stratum zich uiterst verbaasd wanneer blijkt dat niet genoeg mensen zich bij de maatschappelijk gewenste keuze van het JA aansluiten. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen vroeger, op papier en gedistribueerd opgeslagen, wel voor dat JA kozen en inmiddels, onder omstandigheden van geautomatiseerde centrale gegevensopslag, toch maar niet meer. Dit ene punt zal wel uiteindelijk weer opgelost worden door de regels te versoepelen, maar ondertussen wordt het potentieel van maatschappelijke weerstand tegen de toegenomen risico’ s van schending van de persoonlijke levenssfeer mogelijk systematisch onderschat.

 7. Privacy feestje at Maarten Brinkerink 28 January, 2008 20:43:39

  […] Bron: Opinieweblog […]

 8. Jaap Vegter 28 January, 2008 20:57:22

  Al enige tijd vraag ik me af waar onze overheid het morele recht vandaan haalt “alles” van de burger te vergaren en te bewaren. Juridisch klopt het wel: de kamer heeft de wet goedgekeurd (dat veel kamerleden geen idee hebben wat ze hebben goedgekeurd is een andere zaak). Maar voorafgaand aan een juridische rechtvaardiging zou je van de overheid toch een morele rechtvaardiging mogen verwachten. Die heb ik nog nooit gehoord of gelezen.

 9. Peter Jansen 28 January, 2008 20:58:09

  In het rücksichtslos bewaren van allerlei gegevens schuilt het inherente gevaar van onzorgvuldige interpretatie met onmerkbare gevolgen. Aangezien de voor- en tegenstanders elkaar niet meer serieus (wensen te) nemen is een gulden middenweg misschien dat beide partijen “met open vizier” handelen. Dus als iemand (privé) gegevens wil doorzoeken moet hij vertellen voor/door wie en waarom voordat hij toestemming krijgt. Eerlijk toch, zou je zeggen? Technisch is dat helaas niet mogelijk omdat ieder inzage in feite een al kopieeractie is en je daarom nooit weet waar (kopieën van) je gegevens achteraf uithangen. Om dat op te lossen moet alles van de grond af opnieuw ontworpen worden.

  Het is ook de heersende teneur van ontwikkelaars. Als je soms ziet wat je op de gemiddelde website aan (privé) gegevens moet invullen voor zelfs de meest eenvoudige service vraag je je af wat de relevantie daarvan is. Moeten informaticastudenten niet standaard in hun opleiding aandacht besteden aan de gevolgen van onzorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens? Maar ja, voor een 24-jarige website-ontwikkelaar betekent privacy nu eenmaal wat anders een 55 jarige CEO.

  En tenslotte: encryptie is eenvoudig, al decennia ter beschikking maar wordt nog steeds niet grootschalig toegepast. Hoe zou de wereld eruit zien wanneer alle communicatie versleuteld zou zijn?

 10. P.H. Roos 28 January, 2008 20:59:16

  Ik deel in zeer grote mate de zorgen die hier geuit worden. Met name de terechte vraag of we ooit getagged gaan worden met de rfid-chip. Ik vraag me dan ook af of de Nederlandse burger door de huidige grondwet daartegen reeds beschermd wordt. Zo niet, dan moet dit alsnog hoog op de agenda gezet gaan worden.

  Het rare is dat geen enkele politieke partij zich druk te lijkt te maken.

 11. Be A 28 January, 2008 21:39:53

  Privacy by obscurity?
  Of transparant en open door echt alles linken?
  Als mijn gegevens alleen in volle openheid met volledige verantwoordelijkheid op te vragen zijn, wordt het principe: “Ieder is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk” verlaten en kan gelijkheid groeien.
  Tot die tijd dient de staat terughouding betrachten

 12. F. Engelsman 29 January, 2008 02:48:23

  Alweer zo een privacy discussie in lekker lauwe bewoordingen, termen die het afleggen tegen simpele argumenten als veiligheid van de burger, bedrijven en de staat, gemeten aan incidenten. Pieppieppiepprivacy Boem Piep Boem p p p Bam, weg privacy.

  De overheid kan het werk niet aan, waardoor onvrede het vertrouwen in de overheid ondermijnd. Het is een onomkeerbaar proces geworden.

  De enige manier om de ontwikkelingen (die theoretisch tot chaos leiden) controleerbaar te houden is van alle burgers alle acties te registreren, om als er zich een incident voordoet dat te kunnen verklaren. En incidenten te voorkomen door profiel onderzoek.

  Burgers, bedrijven en overheden die zich aan deze ontwikkeling niet schikken worden uitgesloten.

  Als privacy zo belangrijk is dan moet de discussie op het scherp van de snede worden gevoerd in termen die ook de massa beroerd, niet in de laatste plaats omdat diezelfde massa, van nu, later in aanmerking komt voor uitsluiting.

  Ophouden met het lichte gekeuvel over democratische rechten die de burger in staat moeten stellen om zijn verhaal bij de rechter te halen als gegevens (structureel?) zijn misbruikt. Hoe weet die burger nu dat gegevens meer dan incidenteel zijn misbruikt, wat is misbruik en hoe meet je dat en de schade er van?

  De familie Piep Uitgesloten en Boem Geregistreerd

 13. W. Smit 29 January, 2008 12:21:27

  Ook ik deel de zorgen over privacy.
  Veel mensen delen die zorgen niet en naar mijn idee wordt dat veroorzaakt door een grenzeloos vertrouwen in de goede bedoelingen van de overheid. Wat men zich niet realiseert is dat een overheid door verkiezingen en demagogen zomaar of juist langzaam kan veranderen.

  Kijk naar het Duitsland van rond de tweede wereldoorlog. Daar is ook zomaar een idioot aan de macht gekomen en al die miljoenen Duitsers waren echt niet allemaal gek. Door de juiste propaganda en een niet kritisch genoeg publiek kunnen dat soort wijzigingen nou eenmaal plaatsvinden.

  Kijk ook naar hoe George Bush aan de macht is gekomen met gestolen verkiezingen en onder valse voorwendselen meerdere oorlogen is aangegaan. Inmiddels is ‘de waarheid’ middels talloze documentaires aan het licht gekomen, maar men wil het gewoon niet weten. In de VS wordt nu onder het mom van terrorisme geleidelijk een politiestaat geinstalleerd en wij lopen daar met enige vertraging kritiekloos achteraan.

  De geschiedenis heeft geleerd dat in alle situaties waarin het vol aan banden werd gelegd dat zich uiteindelijk heeft vrijgeknokt. Hoe meer we iedereen gaan controleren, hoe groter de behoefte aan vrijheid zal worden. Bovendien leidt een politiestaat alleen maar tot meer argwaan onderling en jaagt het daarmee bevolkingsgroepen uit elkaar in plaats van naar elkaar toe. En wat een vreselijke maatschappij zal het daarmee worden.

  De grootste voedingsbodem voor al qaeda en andere terroristen, als ze al schuldig zijn aan de aanslagen in 2001, is George Bush. Niemand creëert met zijn wereldweide politiek meer haat dan hij. En langzaam probeert hij, onder het mom van terrorismebestrijding, ook zijn eigen bevolking in te perken (zie de patriot act) om uiteindelijk de hele wereld in de greep van de controle en van de angst te hebben. Nederland en de EU werken daar kritiekloos aan mee, want we kunnen immers niet zonder de VS voor de export!

  Ik ben blij dat er nog mensen zijn die vechten tegen deze mondiale ontwikkeling!

  Hetzelfde zie je terug bij de discussie over de stemcomputers, waartegen gelukkig ook geluiden te horen zijn, mede namens de oprichter van XS4ALL. Ook daarbij heeft men grenzeloos vertrouwen in het systeem en de overheid. Dat is onterecht, want overal bevinden zich wel rotte appels. En als er zwakke plekken in ons democratisch systeem zitten dan zullen de rotte appels die wel opzoeken om hun doel te bereiken. Zo is George Bush ook aan de macht gekomen, en zie wat de consequenties zijn! De software in de machines wordt gemaakt door een bedrijf waar een beperkt aantal mensen werkt. Ik beweer niet dát dat rotte appels zijn, maar als ik rotte appel was zou ik wel weten dat dat de zwakke schakel was waarop ik mij zou moeten richten. Het volk moet kunnen controleren. De (grond)rechten van het volk moeten altijd voorop staan. Anders gaat het gegarandeerd mis.

 14. Oostvogel 29 January, 2008 15:18:48

  Hoeveel mensen die “niets te verbergen hebben” geven inmiddels al hun persoonlijke gegevens weg voor een habbekrats:
  je bankrekeningnummer voor een paar euro retour bij een actieproduct;
  je e-mailadres voor deelname aan een onbekende prijsvraag;
  je telefoonnummer voor kans op een vrijkaartje;

  Nee, men heeft inderdaad niets te verbergen.
  Hoeft ook niet als iedereen eerlijk is, zich transparant gedraagt en betrouwbaar blijkt.

  Maar wat nu als er een rotte appel bij een onbekende organisatie op overigens volkomen legale wijze je privégegevens weet te misbruiken, voor eigen gewin bijvoorbeeld?
  Herinneren we ons die politie-ambtenaren nog, die nota bene onder werktijd in dossiers gingen snuffelen waar ze niets mee van doen hadden?

  De volgende stap kan een al te ijverige werknemer van het bedrijf zijn waar je een sollicitatie hebt lopen en die tot een, misschien wel onterechte, conclusie kan komen, waardoor je sollicitatieprocedure wordt afgebroken (met een of andere algemene mededeling als reden).

  En kennen we ook al het fenomeen identiteits-diefstal?
  Je lekker voordoen als een ander ten koste van die ander?
  Niet alleen wordt je bankrekening geplunderd, bij aangifte op het politiebureau wordt jij opgepakt, omdat je opeens beschuldigd blijkt te worden van fraude?

  Als we ons op dat moment pas realiseren dat we te ver zijn doorgeslagen met het opofferen van onze privacy voor het grotere doel, dan zijn we echt te laat, dan is het kwaad al geschied en misschien wel zo goed als onomkeerbaar.

 15. M. Manshande 30 January, 2008 17:36:53

  Iedereen wil tegenwoordig kennelijk alles van mij weten, geen probleem. Maar dan wil ik ook alles van iedereen weten. Ook van politici, de Oranjes, Balkenende, de politieagent bij mij in de straat, mijn buurman, mijn baas, George Bush, Koning Feisal, President Poetin, koningin Elisabeth etc. En dus ook van u waarde lezer. Zolang dat niet zo is vind ik dat niemand het recht heeft om over mij informatie te verzamelen laat staan te bewaren zolang ik van geen enkel crimineel feit wordt verdacht. Dit is volgens mij zelfs verankerd in de rechten voor de mens. De beste bescherming van privacy is nog steeds om alles openbaar toegankelijk te maken. Wil de overheid of een andere instantie iets van mij privé weten, dan moet ik wettelijk het recht krijgen om uit te kiezen van wie ik iets wil weten en mag dat dan ook openbaar maken. Beter kun je niet beschermd zijn.

 16. hans&stans 31 January, 2008 22:17:35

  Komen jullie allemaal naar onze PaspoortParty?
  Wij zorgen voor Gaatjestangen en Wasbenzine!

  ;-0

  h&s

 17. Frank 1 February, 2008 20:15:33

  Burger: Ik ben voor privacy.
  Politicus: U heeft schijnbaar iets te verbergen
  Burger: Ik heb niets te verbergen…
  Politicus: Wat is dan het probleem?
  Burger: Ik heb niets te verbergen, dus waarom is de overheid geïnteresseerd in mijn gegevens?
  Politicus: hmm… pardon?
  Burger: dat dacht ik al, tot u die vraagt kunt beantwoorden krijgt u MIJN stem in ieder geval niet.

 18. […] Lees heel haar artikel […]

 19. M. Manshande 16 February, 2008 10:47:42

  Het laatste: Nu wil een staatssecretaris (Ank Bijleveld) dat van elke Nederlander vanaf 6 jaar de vingerafdrukken worden opgenomen in een data base. Kinderen worden door dit monster dus al gecriminaliseerd! Dit zg. om criminelen sneller op te sporen. Ik heb hier maar 1 woord voor NAZI praktijken. Door onze ouders op grootouders is 60 jaar terug gestreden voor onze vrijheid. Een stelletje paranoïde minkukels helpt nu het hele vrijheid beginsel om zeep. Dank u wel lid van het Christelijke Dictatuur Apparatski!! Onze vrijheid en privacy is een te groot goed om door zulke kneuzen als nu in Den Haag en Brussel de dienst uit maken te laten verkwanselen. Wordt wakker, het gaat om fundamentele burgerrechten!

 20. Anonymouse 23 February, 2008 18:17:58

  Een domme vraag: worden mijn IP adres en email adres in dit forum door XS4all (verplicht?) gelogd zodat wanneer over een paar jaar de PTP (Partij Tegen Privacy) en de MOC (Maximum Overheids Controle) aan de macht zijn meteen alle voorstanders van privacy effectief geïdentificeerd kunnen worden??

  Ik bedoel maar: tijden kunnen veranderen en wat er niet is, is er niet.