Provider mag downloaders beschermen

Door Niels Huijbregts, 29 January 2008

In juli vorig jaar schreef Europese advocaat-generaal Kokott in een advies dat de Spaanse internetprovider Telefónica geen NAW-gegevens van haar downloadende klanten bekend hoeft te maken aan de auteursrechtenorganisatie Promusicae.

Vandaag deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak. Het Hof sluit zich aan bij het advies van Kokott. In het arrest zegt het Hof dat een afweging moet worden gemaakt tussen het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens en het fundamentele eigendomsrecht, waar auteursrecht onderdeel van is. Voor doeltreffende bescherming van het auteursrecht hoeft de Spaanse rechter - die het Europese Hof om advies vroeg - niet te verplichten dat providers NAW-gegevens bekendmaken. Wel moet ervoor worden gezorgd, zo zegt het Hof, dat het mogelijk is alle grondrechten te verzekeren, dus ook het recht op eigendom.

Reacties

Commentaar is gesloten

  1. Dropshipping 29 November, 2010 17:37:11

    Mee eens, de privacy moet beschermd blijven. Ook moet je niet bij de eindgebruikers zitten maar bij de bron, degene die de met auteursrecht beschermde data verspreid, zodat je die kan vervolgen. Als er geen aanbod is kan er ook niet illegaal gedownload worden.