Duitse bewaarplicht ingeperkt

Door Niels Huijbregts, 19 March 2008

Naar aanleiding van een petitie van zo’n 30.000 Duitsers heeft het Duitse Constitutioneel Hof - de hoogste rechtbank in Duitsland - de wet op de bewaarplicht alvast wat ingeperkt.

In de petitie vroegen burgers het Hof te oordelen over de grondwettelijkheid van het opslaan van telecommunicatiegegevens en van het opvragen en gebruiken van die gegevens. Over dat laatste punt heeft het Hof nu een uitspraak gedaan: de gegevens mogen alleen worden opgevraagd in verband met onderzoek naar zware criminaliteit. Opsporingsdiensten willen de gegevens ook gebruiken voor analyse naar patronen in de communicatiegegevens van niet-verdachten, en voor de opsporing van ‘middels telecommunicatie begane strafbare feiten’. Dat mag dus niet van het Hof.

Over het eerste deel van de petitie heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan. Volgens de indieners is het opslaan van de gegevens op zich al een inbreuk op de rechten van alle burgers. Door communicatiegegevens van alle burgers op te slaan pleegt de overheid een grove inbreuk op de privacy van burgers en behandelt ze die burgers als verdachten terwijl ze dat niet zijn. Voordat de rechters over die vraag uitspraak kan doen, moet de rijksoverheid eerst meer informatie verstrekken aan het Hof, over hoe de bewaarplicht in de praktijk precies werkt. De overheid heeft tot 1 september de tijd om daarover te rapporteren, dus een uitspraak op dat punt zal nog even op zich laten wachten.

Via Heise.

Bouwer e-voting-machine bedreigt onderzoeker

Door Albert Keizer, 19 March 2008

In de voortgaande strijd voor open democratische verkiezingen nu het nogal ‘enge’ bericht over het Amerikaanse Sequoia, bouwer van elektronische stemmachines, die een dreigende email stuurt naar Ed Felten, professor aan de universiteit van Princeton.

Felten, bekend van oa. het onderzoeken van stemmachines en het publiceren van problemen daarmee, was ook de naam waar enkele ‘election officials’ uit New Jersey aan dachten om hun keuze te bepalen in het wel of niet aanschaffen van stemmachines van Sequoia. Het bedrijf ziet dit niet zitten en neemt alvast maatregelen om kritiek op haar apparaten voor te zijn. Dit deed men door het sturen van de volgende email:

====

Sender: Smith, Ed [address redacted]@sequoiavote.com
To: felten@cs.princeton.edu, appel@princeton.edu
Subject: Sequoia Advantage voting machines from New Jersey
Date: Fri, Mar 14, 2008 at 6:16 PM

Dear Professors Felten and Appel:

As you have likely read in the news media, certain New Jersey election officials have stated that they plan to send to you one or more Sequoia Advantage voting machines for analysis. I want to make you aware that if the County does so, it violates their established Sequoia licensing Agreement for use of the voting system. Sequoia has also retained counsel to stop any infringement of our intellectual properties, including any non-compliant analysis. We will also take appropriate steps to protect against any publication of Sequoia software, its behavior, reports regarding same or any other infringement of our intellectual property.

Very truly yours,
Edwin Smith
VP, Compliance/Quality/Certification
Sequoia Voting Systems

[contact information and boilerplate redacted by Ed Felten]

Links:
Ed Feltens ‘Freedom To Tinker’ Blog

Artikel van TechDirt over deze zaak