Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Door Niels Huijbregts, 31 March 2008

Deze week wordt het wetsvoorstel Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens plenair behandeld in de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel moet de Europese Richtlijn Dataretentie in het Nederlandse recht worden overgenomen. Kort gezegd komt de wet erop neer dat van alle telecommunicatie tussen alle burgers, gedetailleerde gegevens moeten worden opgeslagen door de telecombedrijven, voor opsporingsdoeleinden.

Dat idee is vanaf het eerste begin zeer omstreden geweest: veel burgers vinden het geen fijn idee dat al hun telefoongesprekken, sms’jes en e-mails worden geregistreerd. Volgens privacy-experts is de bewaarplicht in strijd met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Rechtsgeleerden vinden dat het in de gaten houden van miljoenen onschuldige burgers, in strijd is met de Europese rechtsbeginselen. Computerexperts maken zich zorgen over beveiligingsrisico’s van de opslag van zoveel persoonlijke gegevens. En velen vragen zich af of de miljoeneninvesteringen die nodig zijn voor de bewaarplicht, wel iets op zullen leveren.

Ondanks alle bezwaren en protesten werd de Europese richtlijn aangenomen, en moeten de EU-lidstaten die dus overnemen in hun nationale wetten. In onze buurlanden is dat al gebeurd, in Nederland moet de Kamer daar nu dus over beslissen. Om ze te helpen bij die beslissing heeft XS4ALL in een brief aan de kamerleden nog eenmaal zeven belangrijke argumenten op een rij gezet. De gehele brief is hier te downloaden, hieronder zet ik de argumenten kort uiteen:

 1. Ondemocratisch
  In het wetsvoorstel staat dat gegevens moeten worden opgeslagen, maar er staat niet welke gegevens moeten worden opgeslagen. Dat zal later door ambtenaren, buiten de Tweede Kamer om, bepaald worden. De volksvertegenwoordigers mogen dus niks zeggen over welke gegevens worden opgeslagen. Dat is ondemocratisch.
 2. Nut en noodzaak
  Geen enkel onderzoek heeft aangetoond dat de bewaarplicht zal helpen bij het voorkomen van terroristische aanslagen, of op andere wijze nut zal hebben. Daarom zou Nederland zeer terughoudend moeten zijn bij het implementeren van de Europese richtlijn en de gegevens dus zo kort mogelijk op moeten slaan. Maar in plaats van de door Europa bepaalde minimale bewaartermijn van 6 maanden, wil de wetgever de gegevens in Nederland drie keer zo lang bewaren. Dat betekent hogere kosten en risico’s, zonder dat iemand kan vertellen waar dat goed voor is.
 3. Spam
  Van alle e-mails zullen gegevens moeten worden opgeslagen. Aangezien zo’n 95% van al het e-mailverkeer spam is (zie onze spamteller) zal dus de overgrote meerderheid van de opgeslagen gegevens nutteloze troep zijn. Dat maakt de gegevens slecht bruikbaar voor opsporingsdoeleinden omdat zoeken naar nuttige gegevens in al die troep heel lastig zal zijn. Het opslaan van troep is bovendien zonde van het geld.
 4. Harmonisatie
  Een belangrijk doel van de Europese richtlijn is het harmoniseren van de opslag van gegevens door alle lidstaten. Maar de lidstaten hebben bij implementatie van de richtlijn gekozen voor opslag van zeer verschillende gegevens, op zeer verschillende manieren en voor zeer verschillende opslagtermijnen. Die harmonisatie is dus mislukt.
 5. Kosten
  Omdat in het wetsvoorstel niet staat welke gegevens moeten worden opgeslagen (zie punt 1), is niet te voorspellen wat de kosten zullen zijn van de investeringen die moeten worden gedaan om de wet uit te voeren. De Kamer wordt dus gevraagd in te stemmen met een soort carte-blanche wet. Wat wel duidelijk is, is dat de providers die kosten moeten betalen, niet de overheid. En dat is raar, want opsporing is strikt een overheidstaak. De kosten van opsporingsmiddelen zouden dus niet door particuliere partijen moeten worden gedragen.
 6. Oneerlijke concurrentie
  In onze buurlanden betaalt de overheid de kosten die nodig zijn voor de bewaarplicht. Als die kosten in Nederland door de providers moeten worden betaald, onstaat oneerlijke concurrentie met buitenlandse providers. Internet trekt zich immers weinig aan van grenzen, buitenlandse bedrijven kunnen gemakkelijk hun diensten aanbieden op de Nederlandse markt.
 7. Evaluatie
  Omdat volstrekt onduidelijk is of de bewaarplicht wel zin heeft, is het noodzakelijk dat wordt afgesproken dat de wet na een bepaalde tijd wordt geevalueerd. Die afspraak mist in het huidige wetsvoorstel. Wanneer bij evaluatie zal blijken dat de wet niet voldoende bijdraagt aan de bestrijding van criminaliteit, dan moet de wet weer worden afgeschaft.

Het wetsvoorstel staat voor donderdag 3 april op de agenda van de Tweede Kamer.

Een bijdrage van Niels Huijbregts

Niels werkt op de afdeling Public Affairs van XS4ALL als woordvoerder.

Reacties

Commentaar is gesloten

 1. […] Een nadere uitleg van de argumenten zijn door Niels Huijbregts op de opinie website van XS4ALL geplaatst, ook de originele brief is daar te downloaden. De conclusie in de brief luidt: Ondanks felle kritieken van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State op het wetsvoorstel, is nog altijd niet aangetoond wat het nut en de noodzaak van de bewaarplicht zijn. Op de privacy van burgers wordt inbreuk gemaakt en de bedrijfsvoering van aanbieders wordt belast, zonder dat aangetoond waar deze verregaande maatregelen voor nodig zijn. Een bewaartermijn van 18 maanden gaat zelfs nog een stap verder en is daarom niet acceptabel. De inhoud en de reikwijdte van de verplichtingen moeten volstrekt helder zijn en dienen onder parlementaire controle te staan en bovendien is evaluatie van de wet onontbeerlijk. […]

 2. Bas van Dam 1 April, 2008 09:54:28

  Meneer Huijbregts,

  Ik hoop van harte dat de door U zo duidelijk geformuleerde bezwaren dit wetsvoorstel zo snel mogelijk van tafel kunnen krijgen.

  Bij Uw punt van Nut en Noodzaak zou nog gesteld kunnen worden dat als mensen kwade bedoelingen hebben ze zeer waarschijnlijk toch geen gebruik maken van standaard communicatie kanalen.

  Voor het moment verwacht ik dat het voorstel wel door de Tweede Kamer komt. Zou echter de Eerste Kamer instemmen, dan denk ik dat het hoog tijd wordt het Nederlands Rechtsstelsel onder de loep te nemen..

  Met vriendelijk groet,
  Bas van Dam

 3. HRH Prince Sven Olaf von CyberBunker 1 April, 2008 10:00:01

  Het internet is van ONS, de providers.
  Alle draadjes, switches, betrokken organisaties en bedrijven zijn ONS eigendom.
  Daar dit netwerk de antieke landsgrensjes overschrijdt zou de enige partij die er wat over te vertellen heeft
  eventueel de UN zijn (mits ‘de providers’ net als de order of malta en het rode kruis eindelijk eens gewoon erkend worden als sovereigne entiteit, we zitten immers niet meer in de steentijd).
  zo niet, dan is het denk ik eens tijd om individuele landjes duidelijk te maken dat als ze ons tegen werken
  we ze gewoon een weekje ofzo terug sturen naar de steentijd.
  niets mis met regulatie, maar aparte regulatie voor individuele landjes gebaseerd op hun eigen wannabe wetjes die uiteindelijk gemaakt zijn door een stel incompetente huisvrouwen en lui die het nooit gehaald hebben een bedrijf op te zetten en dus maar minister geworden zijn, en dat dan ook nog voor ieder landje waar je klanten/aparatuur/bedrijfsregistraties hebt apart is a big no no en niet uitvoerbaar.

  dus in short: de providers krijgen gewoon een tafeltje in de UN met een afgevaardigde van RIPE, ARIN, APNIC each die ‘het internet’ reguleerd of we zetten let’s say nederland of duitsland eens een weekje zonder (mogen ze eens zien hoe hun economie nog functioneerd ;)

 4. Maarten Brameijer 1 April, 2008 13:57:00

  Lang leve Big Brother!
  Waarom doet/wil de overheid dit? Gewoon omdat het kan!!
  Voor het gemak draaien we de klassieke opsporingmethode gewoon om en classificeren we iedere burger bij voorbaat als een potentiele verdachte.

 5. Anonymous 1 April, 2008 15:49:07

  In reactie op je commentaar op de netkwesties blog. Gmail valt niet onder de reikwijdte van de regelgeving aangezien e-mail niet zomaar een telecommunicatiedienst is. Google is ook geen telecomaanbieder op dit moment. Skype valt alleen onder de regelgeving voor zover zij interconnecteert in Europa. Daarbuiten wordt het erg moeilijk.

 6. Thomas J. Boschloo 1 April, 2008 19:31:16

  Twee dingen:

  Hoe zit het als mensen moedwillig hun From: line gaan vervalsen? Net als spammers overigens. Bij het ontvangen van e-mail weet de ISP wel naar welk account die gaat. Maar hoe weet je waar die vandaan kwam? Iemand bij Radio Online had het over ‘greppen’. Tjesus man, wat moeten die forensisch regisseurs nog veel leren. Door zowel de From: als de To: tegelijk te vervalsen kan je mensen dubbel snel in de problemen brengen. En inhoud van het bericht doet er niet toe (volgens de xs4all spokes person in het radio programma).

  En hoe zit het met die sloot mensen die met SSL hun hotmail lezen? Of hushmail? Of de terroristen van 9/11 die allemaal een enkel hotmail account gebruikten om te communiceren via een drafts folder?

 7. Joost van Bennekom 1 April, 2008 21:20:04

  Het voorstel behelst een bewaarplicht van telecomdata, een enorme belasting voor bedrijven, waarvan de kosten op de burgers worden afgewenteld.

  Het voorstel gaat met 18 maanden verder dan nodig is volgens Richtlijn 2006/24/EG (6 mnd).

  De Richtlijn stoelt op art.95 EG-Verdrag ‘harmonisatie wetgeving’, een niet-verbindende grondslag gelet op het primaat van de vrije markt; het gaat om opsporing en daartoe bevat het EG-Verdrag geen enkele bevoegdheid (zie klacht Ierland, zaak C 301/06).

  Het voorstel vormt een extra belasting waardoor Nederlandse burgers en bedrijven duurder uit zijn en benadeelt hun concurrentiepositie in Europa.

  Deze extra belasting dient niet het Nederlandse belang, het is ‘niet berekende’ bijkomende schade.

  Het Hof van Justitie EG acht elke extra belasting in strijd met het primaat van de vrije markt.

  Het gaat ook om een omvangrijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, dat als mensenrecht door art.8 EVRM wordt beschermd, memoreert de Raad van State:

  ‘er is geen bewezen dat sprake is van een dwingende sociale noodzaak, die een rechtvaardiging vormt voor een democratische samenleving om het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op dit punt opzij te zetten’.

  Het enkele onderbuikgevoel van vrees volstaat daartoe niet. Een staat moet daarboven staan.

  Rechtspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens schrijft voor dat een inmenging enkel toegestaan is als onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak daartoe bestaat.

  Nederland heeft het respect van mensenrechten en rechtspraak hoog in het vaandel staan.
  In een rechtsstaat binden recht en beginselen de staatsmacht en is de burger beschermd.

  Zwicht men voor angst, dan opent men de doos van Pandora van ongebreidelde staatsmacht en de geschiedenis leert ons wat dat voor Europa heeft betekend.

  mr. Joost van Bennekom
  advocaat en procureur

  http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080311_1bvr025608.html

 8. Anonymous 2 April, 2008 08:26:38

  Zo te zien is het debat weer van de agenda gehaald… Nieuwe ronde, nieuwe kansen

 9. Niels Huijbregts 2 April, 2008 10:05:03

  De behandeling van het wetsvoorstel lijkt nu weer van de agenda van deze week verdwenen. In de agenda van komende weken is het onderwerp nog niet opgenomen.

 10. Niels Huijbregts 2 April, 2008 10:51:11

  @ Thomas J. Boschloo: Het is nog niet helemaal duidelijk welke gegevens precies moeten worden bewaard, maar het gaat over de metadata, niet over de inhoud van berichten. Dus waarschijnlijk inderdaad de TO en FROM, de tijd, misschien de route die een mailtje heeft afgelegd, of zelfs het subject. Veel van die gegevens zijn aan te passen of te vervalsen, waardoor inderdaad verkeerde conclusies getrokken zouden kunnen worden door opspoorders. (Simon Hania’s commentaar op de radio is hier terug te luisteren.)

  Als je een terrorist bent en niet wilt dat je mailgegevens bewaard worden, moet je gewoon een eigen mailserver nemen en zorgen dat je contactpersonen dat ook doen. Gegevens van die servers kunnen namelijk niet worden opgeslagen door providers.

 11. hans van der Stroom 2 April, 2008 16:26:27

  Het moet me van het hart dat ik gigantische bedenkingen heb bij de kennis en de kunde van onze parlemetariërs die over dit onderwerp moeten gaan beslissen. Het merendeel zal ‘papagaaien’ zonder echt te weten waar ze het over hebben.

  En of het nu doorgaat of niet hun salaris blijft toch wel betaald worden.

  Bij voorbaat dus een verloren zaak!!!!!!!!, die we echter allemaal in gedachte moeten houden bij de volgende verkiezingen!!

 12. John Milton 2 April, 2008 16:56:05

  En hoe zit het dan met de alom oude post verkeer en het briefgeheim dan? Zou men daarvan ook de FROM en TO niet moeten bewaren? Daar kan toch ook mee worden gecommuniceerd - al geef ik toe dat het minder snel gaat - maar die stukken bevatten wel een heleboel DNA materiaal!
  In het briefgeheim dat een wettelijk vastgestelde bescherming van poststukken tijdens het transport naar de geadresseerde biedt is een ieder verboden ongeopende post welke niet voor hem of haar bedoeld is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post gericht is.

  Uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden leest men in 1.Grondrechten, Artikel 13

  * lid 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
  * lid 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

  Emailen valt toch ook onder lid 2?

  Mij lijkt dat de politiek de koers helemaal kwijt is. Wij worden kennelijk allen als Nederlandse staatsburgers beschouwd als leden van een criminele organisatie t.w. de Nederlandse Hofstaat Groep.

  Een volk(svertegenwoordiger) dat voor tirannen zwicht…

 13. Marten van der Schaaf 2 April, 2008 18:00:03

  Goedenavond,
  Ik ben het volledig met het standpunt van XS4ALL eens! en ik hoop van harte dat u deze zaak wint.
  Met vriendelijke groet,
  Marten van der Schaaf
  (een zeer tevreden klant/gebruiker van XS4ALL)

 14. Jakobus 2 April, 2008 18:17:50

  Ik wens jullie succes bij het knokken tegen de legale mafia. ik ben het helemaal eens met xs4all. Maar een ding wil ik nog wel opmerken, als xs4all (dus wij) de kosten niet hoeven te betalen dan zal de belastingbetaler (dus wij) het moeten betalen. Ik ga lekker zwemmen in de middelandse zee, fijne dag nog voor jullie.

 15. Ellen 2 April, 2008 19:55:43

  Ik wens xs4all veel succes bij de strijd om deze BBW (Big Brother Wetgeving) te stoppen.

 16. Dries 2 April, 2008 20:25:10

  Mijn beste wensen voor julle campagne. Ten minse is er iemand die voor ons rechten opkomt. Bedankt!

 17. B-Art 2 April, 2008 22:05:11

  Als eerst: hulde voor de tegenstand die XS4ALL biedt tegen deze wetgeving, ik ben het er ook absoluut niet mee eens..

  Daarnaast moeten we met z’n allen veel alerter worden. Overal om ons heen sluipen de bigbrother tools de samenleving in. Zolang dit langzaam gebeurt en niet te rigoreus uitpakt zal iedereen het prima vinden. Na verloop van tijd zal -zonder dat we er erg in hebben- het hele bigbrother gebeuren op een hoger plan komen te staan en leven we in een prachtige politiestaat.

  Ik denk dat gewenning in dit proces een hele belangrijke en enge factor is, en dat bewustwording het enige tegengif is.

  Gewenning, een voorbeeldje: “vroeger” (paar jaar geleden??!!) waren camera’s in de stad nog nieuw en ongewoon, en hing er aan het begin van een gemonitorde straat een bord dat er camera’s aanwezig zijn en je wordt opgenomen. Nu is het in bepaalde steden mogelijk je elke hoek van de stad te “achtervolgen” via deze camera’s, zonder dat je ooit ergens een waarschuwingsbord hebt gezien..
  Het gros van de mensen kijkt hier niet eens meer van op..

  “Wat maakt mij het uit, ik heb toch niets te verbergen?” is een vaakgehoorde reactie wanneer je iemand vraagt wat ze vinden van dit bigbrother gedrag.
  Ik geloof je wanneer je zegt dat je niets te verbergen hebt, maar er is toch ook nog zoiets als een “eigen leven”?

  Tijd om naar de Noordpool te verhuizen, daar kun je tenminste nog redelijk anonymous door het leven gaan en genieten van het koude klimaat.. alhoewel…

  Groet,
  Bart

 18. Rijan Mulder 2 April, 2008 22:10:09

  Als je een brief naar de tweede kamer stuurt en je wilt serieus worden genomen, dan is het verstandig die brief voor het versturen wel te checken op taalfouten!!!

 19. Haije Weldaon 2 April, 2008 22:14:47

  Natuurlijk hoop ik dat de kamer tot het juiste inzicht gaat komen en de kop in de wind gooit tegen de wensen van Amerika en Europa in. Natuurlijk meer Amerika want wie anders heeft hier baat bij? Succes en bedankt voor de inzet.

 20. Niels Huijbregts 3 April, 2008 09:29:13

  @ John Milton: de bewaarplicht gaat over metadata, niet over de inhoud. Bij papieren post hoef je de envelop ook niet open te maken om TO en FROM te weten te komen, die staan immers aan de buitenkant.

  Ik ben het wel met je eens dat men de weg kwijt is en inderdaad doet alsof iedereen verdacht is. “De weet maar nooit wat die burgers allemaal zouden kunnen gaan uitvreten dus laten we alles voor de zekerheid maar bewaren“. Dat is volgens mij niet de ideale houding van een regering ten opzichte van haar bevolking.

 21. Niels Huijbregts 3 April, 2008 09:47:14

  @ Jakobus: het is natuurlijk waar dat de Nederlandse burgers de kosten betalen, of het nou via de providers is of via de belasting. Maar er is een belangrijk verschil: de overheid maakt nu plannen voor het uitgeven van andermans geld. Als de plannen uit belastinggeld gefinancierd zouden worden, zou er een veel sterkere stok achter de deur zijn om de kosten beperkt te houden, het is dan immers hun ‘eigen’ geld.

  Een langere bewaartermijn betekent hogere kosten. Als die hogere kosten uit de staatskas betaald zouden worden, zou wellicht beter onderzocht worden of het dat extra geld wel waard is en of het minimum van 6 maanden niet gewoon zou volstaan.

 22. Martin Bongers 3 April, 2008 10:30:33

  Gewoon niet doen, Xs4all! Want Xs4all betekent …. juist ja!
  Xs4all.: verloochen je afkomst niet.
  Dus wordt (weer opnieuw) burgerlijk.
  Laat de overheid je maar beboeten, en breng de zaak dan maar naar Straatsburg.
  Maak er een pricipekwestie van tot op het hoogst denkbare niveau.

 23. Robertson 3 April, 2008 11:05:24

  Hulde! Uiteraard is dit wetsvoorstel tegen de rechten van de mens. Daarnaast zijn wij collectief sinds 9/11 in de ban van de angst waardoor steeds meer volstrekt krankzinnige soortgelijke wetsvoorstellen wereldwijd erdoor worden gedrukt. (terzijde: de twee onderzoekscommissies van 9/11 worden door bijna de helft van de amerikanen niet geloofd omdat de onderzoeksresultaten overduidelijk volstrekt obegoofwaardig blijken bij andere toetsing door onafhankelijke ingenieurs en architecten). Kortom, laten wij als bewuste burgers doorgaan met bewaken van het laatste beetje kostbare ‘’vrijheid'’ dat ons rest.

 24. John Milton 3 April, 2008 11:12:56

  @ Martin Bongers. Volstrekt met je eens, indien mogelijk en financieel haalbaar laat het maar tot het hoogst denkbare niveau gaan.

  Nu over wat XS4ALL betekend, de volgende opmerking: in het engels is de letter X uitgesproken EX en niet AX. Derhalve is correct gesproken XS4ALL niet ACCESS FOR ALL wat men meent te willen suggereren maar juist EXCESS FOR ALL. Grappig niet? of niet!

 25. Gerard Kuiper 3 April, 2008 11:43:03

  Keep it simple.
  Dus geen zaken bewaren die alleen voor prive-communicatie bedoeld waren.
  XS4ALL houd vol, werk hier niet aan mee. Gewoon weigeren en afwachten wat een rechter hierover gaat zeggen.

 26. Jurriaan Nijkerk 3 April, 2008 17:28:58

  Grappig, lachen. Jaren geleden riep tijdens een lezing Albert Bausch, voor de computerpioniers bekend als de man van de Postbankmodems, tijdens een lezing die hij op een beurs hield uit: Internet heeft de toekomst! Nu kunnen wij over de gehele wereld communiceren met 20 miljoen mensen. Ja, hou in de gaten dat het rond 1990 was. Ik vroeg hem toen of hij wel eens met 20 mensen gecommuniceerd had, en of hij wist hoeveel tijd dit kostte. Vanuit het wereldwijde Fidonet, later ingehaals door het internet, wist ik dat dit zeer veel tijd kost. Albert, die tevens eigenaar was van het BBS (Bulleting Board System) Infoboard enm dit ook wist reageerde als een gebeten hond, ik had zijn feestje verpest. Later kwam er een ander fenomeen, de huiskamer-PC. Daar kon moeder haar breimachine op aanzetten en haar kooekboeken in opslaan, dochter kon er haar huiswerk op maken, zoonlief kon er op gamen, Pa kon er beursberichten en sportuitslagen op bekijken. Leuk bedacht. Tussen vijf en zeven speelde het gezinsleven van de bezitters zich af in loopgraven en vanachter zandzakken, iedereen wilde tegelijkertijd zijn ding doen. Die huiskamer-PC is dan ook binnen drie maanden geruisloos verdwenen. Nieuwe technologie gaat hand in hand met concepten die niet werken. Over die privacy maak ik mij geen enkele zorg. Er gaat zoveel dataverkeer over het intenet dathet niet te overzien is. Ieder bericht is een speld in een hooiberg. Een paar duizend ambtenaren zouden er een dagtaak plus overuren voor nodig hebben om alles door te lezen. Filteren? Waarop wil je filteren? Op die alter ego’s die anoniem Verizonmail of Gmail bevolken? Want de misdadiger, gesteld dat hij een IQ heeft van 35+, zal criminele mailtjes nooit vanaf een vast IP-adres verzenden. De score zal dus vreselijk hoog zijn… De maatregel heft zich vanzelf op wanneer men er achter komt dat er totaal niets uitkomt. Een maatregel die ik zou willen voorstellen is om al die opgeslagen gegevens op voorhand aan de Minister ter hand te stellen, via een hele dikke glasvezelkabel naar de ministeriële servers. “Je wilt die dingen hebben? Je kunt ze krijgen, graag zelfs. Je slaat ze maar op.” Ik weet namelijk precies wat de Minister er aan heeft, de verjaardagswensen naar en van mijn familie, de digitale kerstwensen die naar een 800 adressen over de gehele wereld gaan. Handig bij het boeven vangen. De belastingdienst mag naar mijn Internetbankiergegevens kijken, die kunnen ze toch al zien bij een reguliere controle, handig. Het apart registreren van de zandkorrels op het strand, zo hebben we dan het volgende IT-concept dat de kleiberg opgaat. Waar maakt iedereen zich druk over..?

 27. albert jeuring 3 April, 2008 22:19:38

  ter aanvulling: de overheid zou toch een poging doen de administratieve lasten voor (o.a.) het bedrijfsleven te verlagen? de voorgestelde regelgeving bewerkstelligt het tegendeel!!

 28. Arnold Niessen 5 April, 2008 22:06:03

  Punt 8 in uw lijstje ontbreekt: voor kwaadwillenden is de bewaarplicht bijzonder makkelijk te omzeilen. Neem een internet verbinding via de satelliet bij de juiste buitenlandse provider en de Nederlandse justitie heeft het nakijken.

 29. Arnout Veenman 8 April, 2008 14:41:03

  De behandeling van het wetsvoorstel staat nu voor week 19 (13 t/m 15 mei) op de agenda.

 30. Gert 9 April, 2008 15:32:29

  Heeft justitie al niet genoeg opsporingsbevoegdheden. Nederland is een van de landen waarin justitie die in zeer grote mate heeft. Verder is het zo dat we ons allemaal gek laten maken onder het mom van terrorismebestrijding. Deze wet moet in de prullebak

 31. Martin Bongers 9 April, 2008 20:15:35

  Het is helder. Bent u terrorist? Crimineel? Ga weer brieven schrijven!
  Minister anno 2012: “Wetsvoorstel voor het openen van brieven, deze kopieren en filen door TNT. Kosten voor TNT.”

 32. Patrick 15 April, 2008 09:25:29

  @Arnout Veenman:
  De behandeling van het wetsvoorstel staat inderdaad voor 13 t/m 15 mei op de agenda. Dit is echter week 20.
  http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/volgende_weken/index.jsp

 33. Paul 15 April, 2008 21:30:11

  Indien u overtuigd bent van de onrechtmatigheid van genoemd wetsvoorstel, is de enig juiste weg die van verzet door middel van een rechtsgang. In dat geval zal wat voor onze volksvertegenwoordiging doorgaat uiteindelijk in het stof bijten. Wijs de dames en heren hier maar op.

 34. Patrick 18 April, 2008 08:39:17

  Er staat een goed artikel over de bewaarplicht op de website van de Pers.

  Opvallend stukje:
  “Bovendien hebben politie en justitie door recente wetten al meer mogelijkheden tot inzicht in privécommunicatie. Zo mag iedere opsporingsambtenaar sinds 2004 naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) van klanten opvragen bij telecom- en internetbedrijven en mag de officier van justitie zonder gerechtelijk bevel historische communicatiegegevens opeisen. Ook kunnen opsporingsambtenaren al jaren in een speciale databank opzoeken wie er achter een telefoonnummer, mailadres of internetnummer zit. Die databank krijgt dit jaar 2,3 miljoen informatieverzoeken, schat Justitie.”
  http://www.depers.nl/cultuur/193612/Nog-meer-controle.html

  Hoeveel verzoeken krijgt Xs4all van opsporingsambtenaren wat betreft NAW gegevens?
  Heeft Xs4all momenteel “historische communicatiegegevens” en zo ja hoeveel verzoeken van Officieren van justitie zonder een gerechtelijk bevel krijgt Xs4all?
  Hoe is het mogelijk dat er een databank is waarin staat wie er achter een e-mailadres zit? Werken ISP’s hieraan mee om deze te vullen met informatie?
  Is 2,3 miljoen verzoeken in die database niet een bizarre hoeveelheid? Hoeveel strafrechtelijke onderzoeken vinden er jaarlijks eigenlijk plaats?

  Zomaar wat vragen die bij me opkomen als ik zo’n artikel lees…

 35. Niels Huijbregts 21 April, 2008 12:58:19

  @ Patrick: Ik kan er wel een paar beantwoorden.

  Cijfers van het aantal verzoeken heb ik niet. XS4ALL heeft bepaalde ‘historische communicatiegegevens’: we bewaren bijvoorbeeld de logbestanden van onze mailservers korte tijd, om bij storingen te kunnen zien wat er misgegaan is. Dat soort gegevens is opvraagbaar door opsporingsambtenaren, afhankelijk van de gevoeligheid van de betreffende gegevens al dan niet met een gerechtelijk bevel. Hoe dat precies zit staat in de Wet bevoegdheden vorderen gegevens.

  Over die database: dat is het CIOT-informatiesysteem (link) dat inderdaad gevuld wordt door providers. Dat moet van de wet.

  Of 2.3 miljoen verzoeken bizar veel is: persoonlijk vind ik dat inderdaad bizar veel. Hoeveel onderzoeken plaatsvinden weet ik niet, maar misschien kan een voorlichter van Justitie daar meer over vertellen.

 36. Julius B. Thyssen 15 May, 2008 07:30:42

  Ik ben echt geen professioneel crimineel, toch zie ik vóór de invoering al hoe ik die hele toestand kan omzeilen. Als IK die opties al zie, hoe lastig zal het dan zijn voor iemand met serieus de behoefte zich te verbergen?

  Een paar jaar geleden wisten die politici amper wat internet was, en nu voelen ze zich de helden van de maatschappij. Al met al een oliedom vertoon van gevaarlijke machtswellust, niet representatief voor wat de samenleving wil en gewoon ronduit paranoïde. Denken ze werkelijk dat mensen die kwaad willen via een internet-verbinding zich NIET weten te verbergen vandaag de dag? Of dat ze daar veel tegen kunnen beginnen?
  Het is op internet al een voortdurend gevecht tussen gebruiksgemak en beveiliging, waarbij niemand zit te wachten op bemoeizucht van overheden. Het enige dat dit onzalige voorstel van de regenten bewijst, is dat zij vergeten lijken te zijn wat een vrije, beschaafde, democratische samenleving is. Proberen de veiligheid in de samenleving te verbeteren, maar dat doen door stukje bij beetje alle (o.a. ICT-)veiligheid en beveiliging te gaan verbieden. Proberen de ‘democratie’ te behouden door ‘m langzaam af te schaffen, dus, zo ongeveer.

  Dan maar fijn wireless via de verbindingen van de buren de verdachte dingen op het net doen. Dat rendeert die bewaarplicht in 1 klap waardeloos. Catch me if you can!

 37. serkan 15 May, 2008 17:49:59

  Hallo, ik had een vraagje. Ik ben bezig met een betoog en ik ben tegen de bewaarplicht. Ik moet ook nog tegenargumenten hebben. Eentje is veiligheid, omdat er misdrijven bestreden kan worden. Heeft iemand nog een tegenargument.

  Alvast bedankt,

 38. Niels Huijbregts 15 May, 2008 21:30:33

  @ serkan: Gisteren heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de bewaarplicht. Zowel de voor- als de tegenstanders hebben al hun argumenten in de strijd gegooid. Een kort verslag van het debat staat hier. Als je het hele debat wilt nalezen dan kun je terecht bij het woordelijk verslag.

 39. serkan 15 May, 2008 21:50:02

  #
  Niels Huijbregts 15 mei, 2008 21:30:33

  @ serkan: Gisteren heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de bewaarplicht. Zowel de voor- als de tegenstanders hebben al hun argumenten in de strijd gegooid. Een kort verslag van het debat staat hier. Als je het hele debat wilt nalezen dan kun je terecht bij het woordelijk verslag.

  Heel erg bedankt

 40. Remco Kouwenhoven 15 May, 2008 22:45:05

  Beste Niels, ik heb dankbaar gebruik gemaakt van jullie brief op mijn weblog en in mijn mail aan VVD-woordvoerder Fred Teeven. Ik hoop dat het helpt.

 41. Alex Le Heux 23 May, 2008 13:43:51

  @John Milton: * lid 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

  Het hele stuk na die eerste komma maakt dit artikel totaal nutteloos. D’r hoeft maar een wetje gemaakt te worden, en alles mag. Net zoals nu gebeurd is. Daarnaast gaat natuurlijk onze hele grondwet nergens over, er is immers geen constitutioneel hof in Nederland waar je als burger een wet aan de grondwet kan laten toetsen, zoals dat in alle andere democratische landen wel bestaat.

 42. […] Gisteren is in de Tweede Kamer gestemd over de Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens. De Kamer debatteerde vorige week uitgebreid met de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het onderwerp, voornamelijk over hoe lang de gegevens bewaard moeten worden, wanneer de evaluatie plaatsvindt en hoe geregeld wordt welke gegevens moeten worden opgeslagen. […]

 43. jos boersema 6 July, 2008 13:37:06

  Een overheid die goed bezig is heeft niets te vrezen van de overgrote meerderheid van de mensen, en zal aan haar stabiliteit werken door (nog meer) te doen wat de mensen willen. Dat de overheid blijkbaar doodsbenauwd is voor de mensen - wat zouden ze van plan zijn tegen de staat/het grootkapitaal, terrorisme ? revolutie ? - betekend waarschijnlijk dat de overheid goed door heeft dat ze op regeringsniveau (kabinet) fout bezig zijn (maar ermee weg denken te kunnen komen). Echter vanuit de politie-opsporing is goed te begrijpen dat het handig kan zijn om e-mails van ver terug te hebben van iemand waarvan je ineens georganiseerd crimineel gedrag ontdekt. Maar het hele probleem ermee is dat de overheid zelf historisch niet te vertrouwen is, en vaak de ergste criminele bende van een land is of wordt, juist dankzij extreme informatie-vergaring die politieke oppositie de pas af snijdt. De kosten voor privacy en het opsporingsnut zouden moeten worden afgewogen, en zo was het ook al geregeld. Het bewaren van alles wat los en vast zit is niet op die manier afgewogen, het nut van privacey wordt volledig genegeerd. De overheid is extremistisch/fundamentalistisch bezig. Hoe zit het met toekomstige (oppositionele) politici waarvan de hele communicatie-geschiedenis op de band staat en waar niet onwaarschijnlijk ergens wel iets zit waarmee iemand gechanteerd kan worden, desnoods door het wat te verdraaien en uit context te knippen ? De echte professionele criminelen pak je er waarschijnlijk toch niet mee, die zijn wellicht juist blij met de geld/energie-verspilling. Dus wat blijkt er over: de overheid wil een DDR achtige controle apparaat opbouwen, omdat ze bang is voor de mensen vanwege haar eigen gedrag.
  Het is waarschijnlijk de moeite waard de overheidscommunicatie overal af te luisteren (de ministers, ook de koningin wellicht omdat ze zich er toch mee bemoeit), inclusief geheime ontmoetingen zoals “bilderberg conferenties”, en al hun prive communicatie, etc. Voor zover ik weet is er een wet “openbaarheid bestuur,” we worden bestuurd in het openbaar, dus Wie gaat Balkenende voor de rechter dagen omdat hij aan een geheime bestuursconferenties mee deed, en hoe zit dat met het gesprek met de koningin, waarom is dat geheim bestuur ? (Waar kan ik bijdrage storten voor de aanklacht ?) Mogelijk heeft de overheid last van projectie: zelf zijn ze bezig als een terroristisch organisatie, daarom overal zijn ze bezig met hun kleinzielige geheimpjes en strategietjes, en nu denken ze dat anderen dat ook wel zullen doen tegen hen. Zo denken criminelen nu eenmaal. En dat is niet onterecht, maar ook het gevolg van eigen (crimineel) handelen.
  De wet kan gewoon gehandhaaft blijven: als er iets verdachts is kan de rechter afluisteren goedkeuren. Voor de rest moet de regering zelf zorgen dat ze zich fatsoenlijk gedraagt, dan zal ze ook stevig in het zadel blijven zitten meer eerlijkheid, meer objectief onderzoek naar overheidsfalen/oplichterij, meer luisteren naar de volkswil, zich service-gericht opstellen en goed werk proberen te leveren). Bij wijze van: met een goede overheid wil niemand aanslagen plegen, en bijna iedereen zal erop gebrand zijn terrorisme in de kiem te smoren en erover te informeren.

 44. Henk Spelt 9 July, 2009 17:18:30

  nog maar kort geleden liepen we te hoop tegen communisten, stasi, kgb, big brother etc.
  Wat waren al deze organisaties amateurs bij onze huidige “democratische” overheid.
  Je wordt gespot via telefoon, rekening rijden, creditcard, laptop, email en internetprogramma’s, je mag niet roken, geen biertje drinken buiten de lijnen, wel je hond laten plassen maar zelf niet. Nu ben ik de belastingdienst en alle andere smaak, wraak, taxi, graai en andere politie nog vergeten. Ambtenaren te veel……. leefbaar Nederland…… mijn hemel, waar moet ik heen. Mijn hemel?……hmmm

 45. klaas de jonge 10 July, 2009 13:23:28

  Ik zie steeds discussies over het nut van deze bewaarplicht.
  Dat criminelen en terroristen slim genoeg zijn om hier rekening mee te houden is duidelijk.
  Vanuit dat oogpunt heeft het natuurlijk geen nut.
  Maar het is natuurlijk wel een enorme bron van informatie welke gebruikt kan worden voor diverse doeleinden.

  Door de historische informatie wordt het handhaven van een wet tegen downloaden bijv. simpeler.
  En zo is er denk ik nog wel meer te bedenken. Privacy is een niet bestaand iets geworden.

  Toen deze regering aan de macht kwam (christenen en PvdA) dacht ik dat er nu een socialer bewind zou zijn.
  Tot mijn grote verbazing (hoewel) ontpopte dit kabinet zich tot een soort Fundamentalistisch Christelijk Politie Regime.
  Gelijkwaardig aan het door hun verguisde Moslim fundamentalisme.

  Helemaal niet socialer, maar betuttelend, controlerend, bewakend

  xs4all heeft al aangegeven de gegevens zelf goed te bewaken tegen misbruik.
  Ik voorspel allerlei nieuwe regels die gebruik van deze informatie gemakkelijker zullen maken.
  Inderdaad een schande

 46. […] 2009 Bewaarplicht alle meta-informatie via de ‘Europese route’ met dank aan Donner, tegen de wil van de 2e kamer. (1,2,3,4) […]

 47. c. valkenburg 3 March, 2010 08:48:42

  op het idee gebracht door bovenstaande te lezen: stel je voor dat de overheid een wet bedenkt om de gewone post een half tot anderhalf jaar laat bewaren voor het verder word verzonden om dat er mogelijk een briefje met een onbekend geheim telefoon nummer in zit. dat moet gevonden worden.

  of dat er een wet komt dat je een half jaar tot anderhalf jaar lang een lijst moet bij houden van alles spullen die je huis uitgaan en in komen en waar ze vandaan komen en wat je ermee doet, er kan mogelijk wat gevaarlijks tussen zitten, over over de rest hoef je je geen zorgen te maken want dat gebeurt toch al bijna allemaal al

  p.s 25 jaar geleden in de ddr voelde ik mij daar vrijer dan nu hier door altijd het geregistreer van observatie cameras. als ik daar kon ik rustig op het gras gaan liggen, hier komt er een politieuniform aan van meneer u mag hier niet liggen/slapen.

  dat liedje van over de muur klinkt nu toepasselijker op nederland denk ik iedere keer weer als ik het hoor, dat je voorzichtig met je mening moet omgaan met alle opslag van electronisch data verkeer en alle andere controles maatregelen en opslagen. terwijl ikdit schrijf wordt het ook al geregistreerd.

  eigenlijk best wel fijn? makkelijk? nu hoef ik zelf een jaar lang niets meer te onthouden, want dat word al voor mij gedaan, een agenda bij houden hoeft ook al niet meer, ze weten toch al wat ik wil gaan doen. en ik hoef niks meer zelf te weten en wat te doen,want dat is ook niet meer nodig, een echt luilekker land, eindelijk rust. ik hoef me nergens zorgen om of druk over te maken. ik kan gerust en veilig gaan slapen want er wordt goed voor mij gezorgd en ook goed over mij gewaakt???