Nederland afluisterland

Door Niels Huijbregts, 30 May 2008

De Minister van Justitie heeft per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat in 2007 gemiddeld 1681 telefoons per dag werden afgetapt. Daarmee lijkt Nederland kampioen burgers afluisteren, want zelfs in Amerika, waar de opsporingsdiensten ook graag alles in de gaten houden, werden in heel 2007 maar 2208 telefoons getapt.

De kans dat je als Nederlandse burger getapt wordt is daarmee 117 keer zo groot als voor een Amerikaanse burger, berekent Webwereld. Hoe zit dat? In Amerika wonen 18 keer zoveel mensen als in Nederland. Waarom wordt hier dan 11 keer zoveel getapt? Wonen hier veel meer boeven dan daar? Wantrouwt de Nederlandse overheid haar burgers sterker dan de Amerikaanse? Of kloppen de cijfers niet?

Wat de oorzaak ook is: 1681 getapte telefoons per dag is erg veel, we mogen gerust concluderen dat Nederland haar burgers graag afluistert.