Drie waarschuwingen en dan afsluiten? Het moet niet gekker worden!

Door Margreth Verhulst, 07 July 2008

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Den Haag van 25 juni 2008 inzake de thuiskopieervergoeding, heeft bij XS4ALL de perstelefoon roodgloeiend gestaan. In de inmiddels beruchte overweging 4.4.3 stelt de rechtbank dat het maken van een privé-kopie van illegaal materiaal een illegale handeling is.

Stichting Brein greep deze uitspraak meteen aan om internet providers via de media opnieuw aan tafel te krijgen. Brein wil dat internet providers naar Engels en Frans model klanten die veel auteursrechtelijk beschermd materiaal up- en downloaden waarschuwen en afsluiten.

XS4ALL is niet van plan om hier aan mee te doen. De uitspraak is namelijk innerlijk tegenstrijdig. De rechtbank stelt dat kopieren uit illegale bron onrechtmatig is, maar stelt in hetzelfde vonnis dat het kopieren uit illegale bron wel verdisconteerd mag worden in de thuiskopieervergoeding. Dat kan niet. Óf downloaden mag, en worden rechthebbenden gecompenseerd via de vergoedingsregeling, óf het mag niet, maar dan kan er dus ook geen vergoedingsregeling worden toegepast. Je kunt geen vergoedingen laten betalen voor een bepaalde activiteit en tegelijkertijd zeggen dat die activiteit illegaal is. Het moet van tweeën een zijn.

Hoger beroep tegen deze uitspraak door partijen is nog mogelijk en daarmee is deze uitspraak nog niet definitief. Daarnaast heeft de rechtbank Haarlem in de zogenaamde Zoek MP3-zaak eerder gesteld dat kopieren uit illegale bron niet illegaal is. Ook onze Minster van Justitie heeft dat meerdere keren gezegd.

Los daarvan: XS4ALL vindt het niet haar taak om haar klanten in de gaten te houden. Als er in de gaten gehouden moet worden, dan is dat de taak van een opsporingsinstantie en dat zijn wij niet. Op grond van artikel 15 van de E-commerce richtlijn mag het niet eens: daarin staat dat de Europese lidstaten ISP’s niet een algemene verplichting mogen opleggen om toe te zien op de informatie die zij voor hun klanten doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onrechtmatige activiteiten duiden. Waarschuwen mag wel.

Als XS4ALL een klacht ontvangt over het downloadgedrag van een klant, zal ze een melding doorzetten aan die klant. XS4ALL zal echter niet over gaan tot afsluiting van de internetverbinding. We hebben een contract met onze klanten waarin we beloven dat we een internetverbinding leveren. Het zou direct ingaan tegen het belang van onze klant en tegen ons eigen belang, om die levering zomaar te staken. Bovendien is internet voor de meeste mensen inmiddels zo belangrijk in het dagelijks leven, dat afsluiting volkomen disproportioneel zou zijn.

Een internetverbinding wordt voor zoveel meer gebruikt dan voor het eventueel downloaden van beschermd materiaal: veel mensen bellen via internet, ze ontvangen nieuws en doen bijvoorbeeld belastingaangifte via hun verbinding. Daarom is het nog de vraag of iemand de toegang tot het internet ontnomen mag worden. XS4ALL en Brinkhof advocaten reikten dit jaar de Internet Scriptieprijs uit aan de rechtenstudent Marcel van Kuijk die een scriptie schreef over de vraag of de burger een recht op toegang tot internet heeft. Zijn advies is juist om die reden internettoegang tot een universele dienst te maken in Nederland, een dienst die zo belangrijk is dat iedereen er recht op heeft.

Vandaag stemmen twee commissies, namelijk de ITRE (Industry, Research and Energy Committee) en de IMCO (Committee on Internal market and Consumer Protection) van het Europees Parlement in Straatsburg over het zogenaamde Telecompakket, een inititatief van de EU-commissie, waarmee de telecommunicatiemarkt in de Europese Unie opnieuw geordend moet worden. Er ligt een groot aantal vergaande amendementen op tafel. Ondanks dat in april van dit jaar het zogenaamde “Graduated Response”- plan van de Fransen het niet heeft gehaald in het Europees Parlement, ligt er vandaag een soortgelijk voorstel in de vorm van een amendement op tafel waarin de zogenaamde “Three strikes-wetgeving” wordt voorgesteld. Naar de spelregel uit het Amerikaanse honkbal “three strikes and you’re out”. Drie waarschuwingen en dan afsluiten! Maar dan zonder tussenkomst van een (scheids-)rechter.

Onze reactie: NO WAY! XS4ALL heeft zich altijd al verzet tegen het afsluiten van internetverbindingen. Dat zal zij ook blijven doen. We hebben een goed werkende klachtenprocedure waarbij onder andere anoniem contact tussen klager en beklaagde wordt gefaciliteerd. Afsluiten van internet als straf is disproportioneel en onwenselijk en mocht het werkelijk nodig zijn, dan alleen als het door een rechter wordt opgelegd.

Een bijdrage van Margreth Verhulst