Elektronisch patiëntendossier

Door Niels Huijbregts, 12 November 2008

Een uitstekend stuk over het EPD op Sargasso, van Arjen Kamphuis.

…Laten we eens aannemen dat de door VWS en andere partijen al jaren en bij herhaling gebruikte cijfers in orde van grootte kloppen. Dat er in Nederland al jaren per jaar 900-1700 mensen onnodig dood gaan mede doordat de informatievoorziening in de zorg niet goed geregeld is. (…) Dat is dus met afstand de grootste nationale ramp sinds de tweede wereld oorlog. Elke 20-26 maanden een watersnoodramp, elke 30-40 maanden een elf september.

Kan iemand mij dan uitleggen waarom dit probleem in handen is gegeven van een stichting (Nictiz) zonder formele macht, op grote afstand van de minister en met een jaarbudget van slechts 10 miljoen euro?

Waarom is dit niet het allerbelangrijkste onderwerp van VWS, met de top van het Ministerie dagelijks met de hand aan het stuur, met wekelijkse updates aan het kabinet en parlement? Als de veel gebruikte cijfers niet kloppen worden wij (en ons parlement) al jaren ‘verkeerd geïnformeerd’ zoal dat netjes heet. Als de cijfers wel kloppen is er iemand ergens wel extreem nalatig geweest in het oplossen van een nationale ramp met behulp van opgewarmde, met fake-chroom overgespoten, IT-legacy.

Reacties

Commentaar is gesloten

 1. balduck walter 3 January, 2009 09:18:47

  We schrijven 3/1/2009 en ik ervaar deze info razend actueel en ik betreur als belg geen gebruik te kunnen maken van de diensten van XS4ALL
  We leven zogezegd in een europa waar diensten vrij zijn over de grenzen heen maar men trok de grenzen door in de lucht Niels Huijbrecht is een man om te onthouden
  d
  getekend walter balduck Master philosophy university of Gent BE

 2. Frans Bertens 18 January, 2009 19:34:01

  Het zou de evenwichtigheid van de beoordeling van het EPD ten goede komen als de relativiteit van de privacy eens wordt afgewogen tegen de harde werkelijkheid van het gemis aan en onbetrouwbaarheid van beschikbare informatie ten behoeve van patienten zoals die nu bestaat.

  Beoordeling van een systeem door mensen met een eenzijdig beroepsmatig vooroordeel en gespeend van ervaringen met andere aspecten van het systeem, dient in samenhand met die andere aspecten te worden bezien.

 3. Hans van der Neut 31 January, 2009 01:33:54

  Gegevens, zoals die voorkomen in mijn medisch dossier, zijn echt alleen maar van mij. Ik kies er voor om deze niet electronisch beschikbaar te maken om de reden dat de beslissing om dit wel te doen onomkeerbaar is. Het is onverstandig om bevoegheden en voorschotten te geven aan instanties of personen die op dit moment nog niet operationeel zijn en waarvan de agenda’s dus nog niet bekend zijn. De discussie over EPD, en het feit dat er zoveel meegaande en bevestigende, ja zelfs optimistische reacties over het voorstel bestaan, toont aan dat er een enorme naïviteit heerst. Dit beangstigt mij zeer. De geschiedenis leert mij dat er absoluut en op grote schaal misbruik gemaakt gaat worden van de macht die in handen komt te liggen, tja, van wie eigenlijk?
  Wedden dat overheid of bedrijfsleven de twijfelaars een mooie verchroomde kookwekker cadeau doen als ze toch toestemmen.

  Groeten,
  Hans

 4. Gosse Ongemak 31 January, 2009 15:23:37

  Ik betwijfel ten zeerste of de minister van VWS rechtmatig handelde toen hij Nederlanders defacto liet verklaren geen bezwaar te hebben tegen het verspreiden van hun medische gegevens. De overheid heeft een algemene taak op het gebied van de volksgezondheid, maar mijns inziens geen rechten om gegevens die in een bilaterale relatie tussen burger en zorgverlener onstaan voor gekwalificeerde derden beschikbaar te stellen. In dezen zou ten minste dezelfde voorzichtigheid geboden zijn als met het donor codicil, waarbij expliciete toestemming gevraagd wordt.

 5. J.T. Wenting 4 February, 2009 13:11:59

  Bij de beslissing deelname aan het EPD effectief verplicht te maken (er komen ongetwijfeld represailles tegen mensen die bezwaar maken, als hogere premies, uitsluiting van wachtlijstbemiddeling, etc. etc.) eigent de overheid (als organisator van het systeem en de-facto eigenaar van de gezondheidszorg (er is geen marktwerking waar de overheid de tarieven en dekkingsgraden vastlegt)) zich de levens van de burger toe.
  We zijn verworden tot slaven van de overheid, waar een ambtenaar met de streep van een pen kan beslissen of een behandeling die een leven kan redden de moeite waard is gebaseerd op koppeling van medische met fiscale en juridische (om er maar een paar te noemen) gegevens.
  Er kan nu een kosten/baten analyse worden gemaakt voor elke ingreep. Een hartpatient die al 20 jaar voor de “verkeerde” partij stemt (ik heb geen ilusie dat het actuele stemgedrag van burgers niet wordt vastgelegd per persoon) zou zo wel eens uitgesloten kunnen worden van een levensreddende ingreep om te voorkomen dat hij nog eens kan stemmen.
  Een persoon die weinig belasting betaald en een dure ingreep nodig heeft hoort dat deze niet mag worden uitgevoerd omdat het te duur is (dit laatste gebeurt in bijvoorbeelde de UK al).

 6. A.J.M. Schipperijn 15 February, 2009 14:09:43

  Bij allerlei discussies, zoals nu weer inzake het EPD, wordt steeds maar gesproken over: “de overheid”. Wat mij persoonlijk altijd interreseert is: Wat is de naam van de ambtenaar die daar - in naam van die anonieme z.g.n. “overheid”- al die dingen te verzinnen, waar niemand behoefte aan heeft. Vaak heb ik de indruk, dat niet ministers zèlf allemaal nieuwigheden bedenken, maar vooral de topmensen van de ministeries achter hem/haar en dat de ministers voor deze mensen de functie hebben van roeptoeter. Belangrijk is óók te weten, wat de politieke overtuiging van die ambtenaren is i.v.m. verkiezingen. Tenminste: als het waar is wat ik denk.

 7. Harmi Praagman 23 February, 2009 10:24:03

  Wat ik niet begrijp is dat deze gegevens openbaar gemaakt moeten worden. Een simpele campagne waarin mensen wordt aangeraden hun medicijnen altijd bij dezelfde apotheek te halen en altijd naar dezelfde huisarts te gaan is afdoende. Zo is je medische zorg altijd in handen van dezelfde mensen die je hele medische situatie kennen en de gevaren van verschillende medicijnen op tijd zien. Probleem opgelost.

 8. vincent everts 11 June, 2009 11:05:26

  Mijn huisarts wil zijn EPD niet beschikbaar maken voor andere zorgaanbieders, en patienten, omdat er opmerkingen in staan in het kader van ‘patienten verbeeld zich, ’stelt zich aan’, ‘liegt’ en ‘denkt dat hij het op internet heeft gelezen’. Dat zal nog een hoop werk worden om dit soort dingen eruit te halen. De dossiers toch vaak persoonlijke notities van artsen die binnen de muren moeten blijven.

 9. Hub Amkreutz 19 August, 2009 14:33:56

  Wat mij opvalt is dat alweer een eigen koers wordt gekozen. Als ik straks in het buitenland hulp nodig heb werkt dit EPD van geen kant. Dus is dit een pruts oplossing.
  Mijn voorstel voor alle europeanen een chipcard met mijn persoonlijke gegevens erop.
  Uitleesterminals zijn domme niet in een netwerk gekoppeld apparaten.
  Mijn card eruit en alle gegevens zijn weer gewist.

 10. Turbo 4 September, 2009 12:16:22

  @Hub Amkreutz

  Dus u denkt dat als u geld gaat pinnen dat er GEEN netwerk achter zit die logt hoeveel, waar en wanneer u pinned?

  Want ook dat zijn “domme uitlees-terminals”.

  Let wel: ALLES maar dan ook allles wordt gelogd en opgeslagen in netwerk-servers….

  “inclusief dit stukje tekst….”

  En alleen omdat men precies wil weten wie, wat doet op een geven moment.

  Voorbeeld…
  Rij in Zwitserland maar eens heel hard over de snelweg , wordt geflits,
  dan krijgt u vanzelf de overtreding thuis gestuurd.

  Ook dit zijn ” domme terminals”…

 11. tom 6 September, 2009 14:26:19

  helemaal gelijk maar zo is het niet, ik kom uit de zorg en heb zeer veel medicijnfouten meegemaakt, helaas nooit omdat de voorschrijvend arts of de leverend apotheker of de toedienend verpleegkundige / verzorgende niet op de hoogte was… integendeel: de fouten die werden gemaakt waren ondanks het feit dat betrokkenen volledig van andere medicatie, allergieën enz enz op de hoogte waren of zeer eenvoudig op de hoogte konden zijn
  met andere woorden: het epd zal voor medicijnfouten echt niets (maar dan ook helemaal niets) helpen
  en dan de vraag: ik denk dat vws en anderen dit heel erg goed weten maar inmiddels met handen en voeten gebonden zijn aan “adviseurs”(duurbetaald) en “leveranciers”(teveel betaald) dus geen weg terug durven
  blijft over een onzinnig en zinloos project

 12. Eric-Jan 3 November, 2009 13:38:27

  Zolang er bezuinigd wordt op personeelsbezetting in zorginstellingen zoals verzorgingshuizen heeft geen enkel dossier en ook geen EPD een toegevoegde waarde. De kosten voor een dergelijk systeem zouden effectiever op andere plaatsen kunnen worden ingezet.

  Was blij dat ik afgelopen zondag tijdens de middagmaaltijd bij mijn moeder in het verzorgingshuis aanwezig was. De verzorgende bepaalde de bloedsuikerwaarde (4,4) en vervolgens de hoeveelheid insuline (standaarde 10 eenheden) met de opmerking het is beneden de 5 dus 2 eenheden erbij. Terwijl er dus 2 eenheden af moesten. Zij zou dus, als ik er niet bij geweest was, 12 ipv 8 eenheden hebben gespoten. Met een bijna zekere hypo tot gevolg. Normaal hoort dit volgens mij door een tweede verzorgende worden gechecked. Hier helpt alleen het zuiver volgen van protocollen en geen EPD.