Al uw communicatiegegevens moeten 12 maanden worden bewaard. Schande!

Door Niels Huijbregts, 08 July 2009

Het is zover. XS4ALL heeft zich jarenlang verzet tegen de Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens, maar dinsdag is de wet dan toch aangenomen. Telecombedrijven en internetproviders moeten nu gedetailleerde gegevens gaan bewaren over de telecommunicatie tussen alle burgers, voor opsporingsdoeleinden.

De bezwaren tegen de bewaarplicht waren - en zijn nog steeds - zeer talrijk: in Nederland en in de rest van Europa kwamen burgers op de been omdat ze het een naar idee vinden dat al hun telefoongesprekken, sms’jes en e-mails worden geregistreerd. Juristen oordeelden dat de bewaarplicht in strijd is met de Europese rechtsbeginselen en het Verdrag van de Rechten van de Mens. Computerbeveiligingsexperts wezen op de enorme beveiligingsrisico’s van de opslag van zo’n grote hoeveelheid gevoelige gegevens. En overal vroegen mensen zich af of de hoge kosten die met de bewaarplicht gemoeid zijn, wel iets zullen opleveren. De wet is ooit bedacht om terrorisme te bestrijden. Maar zouden er echt terroristen gevangen kunnen worden door de gegevens van miljarden e-mails op te slaan? Er is nog steeds niet aangetoond dat dat zo is.

Over de wet is veel te doen geweest. De Europese richtlijn waar het allemaal mee begonnen is, stelt dat gegevens minimaal 6 en maximaal 24 maanden bewaard moeten worden. Het kabinet wilde de gegevens 18 maanden bewaren, ondanks een advies van de Raad van State om te kiezen voor een kortere termijn. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd de bewaartermijn teruggebracht naar 12 maanden en toen de wet dinsdag in de Eerste Kamer werd behandeld, beloofde minister Hirsch Ballin dat hij er met gezwinde spoed voor zal zorgen dat internetgegevens maar 6 maanden bewaard hoeven worden. Vreemd genoeg stemde de Eerste Kamer daarop in met het wetsvoorstel waarin gewoon staat dat internetgegevens 12 maanden moeten worden opgeslagen. De minister kan wel een nieuwe wet maken waarin de bewaartermijn voor internetgegevens wordt teruggeschroefd, maar of die wet wordt aangenomen is nog maar de vraag: daar gaat de minister namelijk niet over.

Maar eigenlijk is al dat gedoe over het aantal maanden helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat een wet is aangenomen waarmee de overheid zeer gedetailleerde gegevens over het gedrag van alle burgers wil registreren. Wij vinden dat een schande. Als het werkelijk noodzakelijk is om zó precies te registreren wat we doen en met wie we communiceren, dan mag je op z’n minst verwachten dat de overheid aantoont waar die maatregelen dan precies goed voor zijn. Helaas heeft onze overheid die moeite niet genomen.

Maar goed, de strijd is nu dus gestreden, we hebben tot onze grote spijt verloren. Wat dat voor u precies betekent: wij moeten onder andere uw naam, adres, woonplaats, IP-adres, inlognaam, telefoonnummer en gebruikte internetdienst registreren, elke keer dat u verbinding maakt met internet. Voor elke e-mail die u verstuurt en ontvangt moeten we het adres van de verzender en dat van de ontvanger opslaan, welke adressen u nog meer heeft, welke user-ID u gebruikt, wanneer, hoe laat en op welke wijze werd gemaild. Van elk telefoongesprek dat u voert, moet worden bijgehouden wanneer dat was, hoe laat, vanaf welk nummer gebeld werd en naar welk nummer, de IP-adressen waarvan en waarnaar gebeld werd en welke telefoondienst of protocol gebruikt werd. (klik hier voor de hele lijst)

Wat het nut daarvan is, weet niemand zeker. Maar waar u in ieder geval zeker van kunt zijn is dat al deze gegevens over uw persoonlijke internet- , mail- en belgedrag bij XS4ALL veilig zijn. Wij zien het als ónze bewaarplicht om met uw gegevens uiterst zorgvuldig om te gaan, en een zeer kritische houding aan te nemen als de overheid informatie over u op zou vragen. Bescherming van uw privégegevens blijft een van onze grootste prioriteiten.

Een bijdrage van Niels Huijbregts

Niels werkt op de afdeling Public Affairs van XS4ALL als woordvoerder.