Algemeen

Privacy Matters

Door Bob Overbeeke, 03 December 2008

Op www.privacymatters.nl is de film Privacy Matters over privacy verschenen. De website vermeldt: “Met de film PrivacyMatters willen we het bewustzijn vergroten over alle aspecten van privacybeperkende maatregelen, van datamining tot beveiligingscamera’s, van loyalty cards tot identiteitsdiefstal. Maar vooral willen we iedereen uitdagen de dialoog aan te gaan om op zoek te gaan naar de balans tussen privacy en veiligheid.”

Opinieweblog t-shirt

Door Niels Huijbregts, 02 June 2008

De jonge, veelzijdige Tilburgse grafisch vormgever Joep van Gassel ontwierp op ons verzoek speciaal voor de Opinieweblog een shirt. Hij verbeeldde de Opinieblog’s kritische blik op de wereld door uit de toetsen van zijn laptop een wereldkaart op te bouwen. De print staat in ultracool glow-in-the-dark op zware kwaliteit zwarte shirts.


Op Joep’s ontwerp is een Creative Commons licentie van toepassing. Dat betekent dat je het mag hergebruiken en aanpassen voor niet-commerciele doeleinden, zolang je zijn naam vermeldt.
Het shirt is niet te koop in de winkel, en niet te krijgen door te bedelen. Wil je zo’n exclusief shirt, …

Postmenselijke ethiek, zijn we er klaar voor?

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 23 October 2007

Als door exponentiële technologische groei de komende decennia kunstmatige intelligentie de natuurlijke intelligentie in capaciteit gaat overtreffen, dan zouden wij nu al kunnen gaan nadenken over de gevolgen die het zou kunnen hebben voor de mensheid.

Onze beschavingen zijn gebaseerd en worden beheerst door ethiek. Hoe we met elkaar omgaan hangt grotendeels af van wetten, regels en sociale mores: moraal. Moraal heeft een belangrijke functie voor mensen omdat het een omgeving creëert waarin ons overleven als soort grotendeels gewaarborgd wordt. Daarbij beïnvloedt de moraal op een persoonlijk niveau ons bewustzijn. Maar je zou het ook kunnen omdraaien: zonder bewustzijn geen moraal.

Ontsnappen aan onze schedel
De meest geavanceerde intelligentie die we …

Belmenu’s en wachtmuziekjes

Door John Piek, 04 June 2007

Bedrijven zijn steeds slechter bereikbaar voor hun klanten. Dat geldt in het bijzonder wanneer bedrijven groot zijn, of wanneer ze alleen via internet of per telefoon bereikbaar zijn, zoals telecom-, kabel- en internetbedrijven. Het probleem doet zich in iets mindere mate voor bij bijvoorbeeld postorderbedrijven. Waar het allemaal toe kan leiden zie je in consumentenprogramma’s. Het programma Kassa van de VARA heeft bijvoorbeeld een klachten-top 3, waar steevast bedrijven staan vanwege de moeite die klanten hebben om iets te bereiken wanneer er wat misgaat.

Ondanks de vaak honderden of duizenden klachten die zo’n programma ontvangt, betreft het natuurlijk maar een kleine minderheid van de klanten waar het …

Welkom!

Door Marion Koopman, 17 November 2006

XS4ALL is meer dan een internetprovider alleen. Internet heeft belangrijke maatschappelijke veranderingen op gang gebracht waarbij XS4ALL en haar medewerkers zich sterk betrokken voelen. Sinds de oprichting in 1993 komen we op voor burgerrechten in de snel veranderende digitale samenleving. XS4ALL stimuleert de free flow of information, onder meer door steun te verlenen aan personen en instanties die hun opvattingen niet vrij kunnen uiten. We spelen een actieve rol in de discussie over de toelaatbaarheid van controversiële gedachten die via internet worden verspreid en we bemoeien ons bovendien graag met het auteursrecht, dat een belangrijke rol speelt op internet.

We willen met deze weblog de discussie over alle mogelijke …