Democratie

Big Wobber benefiet

Door Niels Huijbregts, 02 June 2009

Op 11 juni vindt de WOB-benefiet plaats in Amsterdam, georganiseerd door BigWobber.nl, Stichting Vrijschrift en Open Innovation Capital.

Journalist Brenno de Winter startte being dit jaar de website BigWobber, waar hij uitkomsten van WOB-verzoeken publiceert. Zo’n verzoek is een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, waarmee je de overheid kunt vragen om inzage in bepaalde informatie. Zo kunnen burgers zien waar de overheid mee bezig is. Veel journalisten maken gebruik van deze mogelijkheid.

Omdat zo’n WOB-verzoek veel gedoe is, zowel voor de aanvrager als voor de ambtenaar die alle stukken moet verzamelen, heeft Brenno BigWobber bedacht. Het is zonde van tijd, …

Democraten kwetsbaar door ‘friendly fire’

Door André Krouwel, 20 March 2008

De overwinningen van Hillary Clinton in de Democratische voorverkiezingen Ohio en Texas luiden een nieuwe ronde in van het gevecht om de nominatie voor presidentskandidaat. Terwijl de Republikeinen steeds meer de rijen sluiten en zich scharen achter hun kandidaat John McCain, blijven Clinton en Obama verwikkeld in een strijd om de gedelegeerden. Nu geen van de beide Democraten een meerderheid aan gedelegeerden zal winnen, zal de strijd pas echt losbarsten op de Democratische Conventie, de partijvergadering in augustus waarop de uiteindelijke kandidaat zal worden gekozen.

Dat de beslissing op de Conventie valt, lijkt onvermijdelijk. Barack Obama heeft - de schattingen lopen ietwat uiteen - ongeveer 90 gedelegeerden meer …

Petitie: alle stemmen tellen

Door ReindeR Rustema, 17 March 2008

Voor het goed functioneren van onze democratie is het van groot belang dat wij als burgers goed geïnformeerd zijn. Dat kan tegenwoordig ook, alleen werkt de Tweede Kamer niet mee. Zo is het wonderlijk genoeg niet mogelijk om op te vragen wat welke volksvertegenwoordiger exact heeft gestemd. Er zijn actiegroepen die dat voor hun eigen onderwerp bijhouden, maar daarvoor moeten ze de Handelingen napluizen en die vergelijken met de presentielijsten van de Tweede Kamer. Zoiets kost veel manuren, het is niet compleet en die gegevens worden meestal niet openbaar, afhankelijk van het belang van de actiegroep.

De gegevens zijn nu zelfs niet eens direct beschikbaar. Als je zelf een …

Amerikaanse democratie sterker dan ooit

Door Bob Overbeeke, 07 March 2008

Dankzij de inzet van internet staat de Amerikaanse democratie er beter voor dan ooit. Barack, Hillary en hun verkiezingsonderwerpen worden in detail besproken in internetfora en massaal bekeken op YouTube. De betrokkenheid van de kiezer is groot. Maar wie neemt eigenlijk het voortouw in deze vernieuwing van de democratie? Er staat veel op het spel: de interesse van de burger was jarenlang minimaal terwijl elke overheid weet dat een sterke democratie is gebaat bij een sterke betrokkenheid van de burger. Vreemd genoeg heeft de burger kennelijk meer geloof in zijn eigen inmenging dan de overheid, want het initiatief tot innovatie van de democratie komt vaak van de burger …

Kieskompas USA: De kansen van Hillary

Door André Krouwel, 08 February 2008

De Amerikaanse presidentsverkiezingen duren een eeuwigheid. Bijna een jaar zijn Amerikanen bezig hun nieuwe president te kiezen. Eigenlijk zijn er ook drie verkiezingen, niet één. In de eerste fase is er sprake van twee aparte verkiezingen: één binnen de Democratische partij en een andere binnen de Republikeinse partij. Democraten hoor je niet over de Republikeinen. Hillary en haar man Bill vallen Obama aan en Obama vecht – met iets beschaafder methoden – terug.

De verschillende presidentskandidaten proberen zoveel mogelijk ‘gedelegeerden’ in iedere staat binnen te halen via een ‘primary’ dan wel ‘caucus’. Deze gedelegeerden worden afgevaardigd naar de partijconventies, in augustus en september 2008 …

XS4ALL sponsort Kieskompas

Door Mieke van Heesewijk, 07 January 2008

Kieskompas, ontwikkeld door politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam, helpt burgers om meer verantwoorde keuzes te maken op basis van wetenschappelijk verantwoorde methoden. Bij eerdere verkiezingen in Nederland en België bleek het een zeer populair instrument te zijn. In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 trok Kieskompas 3 miljoen bezoekers.
XS4ALL ondersteunt Kieskompas omdat de thema’s vrijheid van meningsuiting en nieuwe media hier op een uitstekende manier samenkomen.

Kieskompas USA is een stemwijzer op internet voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Door te reageren op 36 stellingen kunnen Nederlanders kijken welke presidentskandidaat het beste bij hun ideeën en idealen past. De stellingen op Kieskompas USA …

De markt en de moraliteit

Door Jan Willem Ebbinge, 13 November 2007

Het kapitalisme worstelt met zichzelf. Na de val van de muur in 1989 dachten we dat het pleit beslecht was en dat het kapitalisme zich definitief als ideaal systeem had bewezen. Volstrekt onverwacht diende zich rond de eeuwwisseling echter een nieuwe vijand aan. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Inefficiëntie van de publieke sector had Reagan en Thatcher er al toe gebracht om de markt meer invloed te geven; ‘Government is not the solution to our problem, government is the problem.’

Maar hoe noodzakelijk de modernisering van de economieën in die tijd ook was, het middel van privatisering leidde tot niet veel beters dan de kwaal van de bureaucratie. …