Singularity

Als mensen overbodig raken

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 05 November 2007

Als we in een niet al te verre toekomst het probleem van de vergrijzing gaan tackelen is het niet ondenkbaar dat de handen aan het bed voorzien zijn van kunstmatige intelligentie. Op de conferentie over singularity in San Francisco afgelopen september werd de vergrijzing zelfs als een voorname factor genoemd voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in de komende jaren. De markt voor kunstmatige intelligentie is groot en niet alleen op het gebied van gezondheidszorg. Ook in branches als het onderwijs, vervoer, industrie en defensie is de vraag enorm om complexe logistiek, productieprocessen en communicatie op te laten vangen door technologie.

Een typische uitleg van de huidige ontwikkeling van …

Postmenselijke ethiek, zijn we er klaar voor?

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 23 October 2007

Als door exponentiële technologische groei de komende decennia kunstmatige intelligentie de natuurlijke intelligentie in capaciteit gaat overtreffen, dan zouden wij nu al kunnen gaan nadenken over de gevolgen die het zou kunnen hebben voor de mensheid.

Onze beschavingen zijn gebaseerd en worden beheerst door ethiek. Hoe we met elkaar omgaan hangt grotendeels af van wetten, regels en sociale mores: moraal. Moraal heeft een belangrijke functie voor mensen omdat het een omgeving creëert waarin ons overleven als soort grotendeels gewaarborgd wordt. Daarbij beïnvloedt de moraal op een persoonlijk niveau ons bewustzijn. Maar je zou het ook kunnen omdraaien: zonder bewustzijn geen moraal.

Ontsnappen aan onze schedel
De meest geavanceerde intelligentie die we …

Via web 2.0 we are nearing super intelligence

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 22 October 2007

In September 2007, the director of the Rathenau Institute, an organisation that advises the Dutch parliament on science and technology, called for a political and public discussion concerning the fast development of technologies and its far-reaching long-term impact. The impact appears too great to be easily summarized for the viewers of the Dutch interview programme, Buitenhof.

The scientists at the Singularity Congress, which took place in San Francisco a weekend before, had a much more willing public when it came to the subject of new technologies and superhuman intelligence. Without a hint of taboo, they discussed the linking of people and machines, replacing body parts, uploading the human brain …

Super intelligence is on its way!

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 14 October 2007

For decades scientists, writers and visionaries have dreamt of a world in which robots make coffee for their bosses or even eradicate life on the planet. So far, we haven’t succeeded in making these robots, although in Japan with the development of robots such as the Asimo this may not be far off. In the United States scientists are slowly waking up to the notion that the dream of artificial intelligence, which can teach itself, will one day be reality.

Intelligent machines are abundant and they’re getting smarter and smarter. The moment when their intelligence will exceed that of people, is called Singularity. How and when computers will show …

Via web 2.0 op weg naar superintelligentie

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 08 October 2007

In september 2007 riep de directeur van het Rathenau Instituut in het programma Buitenhof op tot een politieke en publieke discussie over de snelle ontwikkeling van techniek en de verstrekkende gevolgen daarvan op de lange termijn. Die gevolgen blijken zo groot dat ze in de uitzending niet duidelijk voor het publiek konden worden samengevat.

De wetenschappers van het Singularity congres in San Francisco, dat een weekend eerder plaatsvond, hadden een gewilliger publiek voor het verhaal over nieuwe techniek en bovenmenselijke intelligentie. Taboeloos bespraken ze de koppeling van mens en machine, het vervangen van lichaamsdelen, het uitlezen en uploaden van het menselijk brein en het verzadigen van het universum met …

Superintelligentie komt eraan!

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 10 September 2007

Wetenschappers, schrijvers en visionairs dromen al decennia over een wereld waarin robots koffie zetten voor hun bazen of al het leven op de planeet uitroeien. Tot dusver zijn we er nog niet in geslaagd om deze robots te maken, hoewel men in Japan al erg ver is met de ontwikkeling van robots zoals de Asimo. In de Verenigde Staten worden wetenschappers langzaam wakker met het besef dat de droom van kunstmatige intelligentie, die zichzelf dingen kan aanleren, op het punt staat uit te komen.

Intelligente machines zijn er al volop en ze worden alleen maar slimmer. Het moment waarop hun intelligentie die van de mens zal overtreffen, wordt ook …