Vrijheid van meningsuiting

Meer kan, minder mag

Door René van Engelenburg, 04 March 2008

Jongerencultuur en de wereld van nieuwe mediatechnieken en communicatiemiddelen hebben elkaar enorm beïnvloed. De democratisering van communicatiemiddelen zorgen ervoor dat de jeugd van tegenwoordig zich vooral identificeert met de wijze ván communiceren. Jongeren hebben een eigen verbale en visuele woordenschat ontwikkeld die een grote verscheidenheid aan fysieke en digitale identiteiten mogelijk maakt.

Tegelijkertijd worden oude en bevochten vrijheden ter discussie gesteld en brokkelen af. Het gaat hierbij met name om de vrijheid van meningsuiting. Een deel van de Nederlandse (politieke) elite roept steeds vaker en harder dat niet alles uitgesproken of afgebeeld zou moeten (mogen) worden. Zowel op internet als in de publieke ruimte en zelfs niet in musea. …

Oude media: Het is de schuld van het InterWeb!

Door Arjen Kamphuis, 23 January 2008

Ik heb met verbijstering naar de …

60 jaar Mensenrechten: XS4ALL geeft 50 t-shirts weg

Door Mieke van Heesewijk, 07 December 2007

Op maandag 10 december viert Amnesty International de Dag van de Mensenrechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens viert dan zijn 60ste verjaardag. Artikel 19, over vrijheid van meningsuiting, heeft voor XS4ALL een bijzondere waarde. Vrijheid van meningsuiting is immers een voorwaarde voor een vrij en democratisch internet.

In opdracht van Amnesty heeft Nudie Jeans gerenommeerde ontwerpers gevraagd 30 t-shirts te ontwerpen voor de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. XS4ALL heeft het shirt met artikel nummer 19 ‘geadopteerd’:

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een …

De vrijheid van meningsuiting

Door Gijs van Loef, 19 November 2007

De vrijheid van meningsuiting is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem dat de politiek moet aanpakken. Dit stelt het SCP in het rapport De sociale staat van Nederland 2007. Nederlanders vinden de vrijheid van meningsuiting nog belangrijker dan het handhaven van een stabiele economie, het op peil houden van de sociale zekerheid en de bestrijding van de misdaad. In het SCP-rapport staat ook dat de problematiek van minderheden-immigratie-integratie-discriminatie de Nederlanders de meeste zorgen baart.

De vrijheid van meningsuiting is onlosmakelijk verbonden met art. 1, hoofdstuk 1: Grondrechten van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin staat: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond …

Wie betaalt, bepaalt

Door Gerrit Jan Wielinga, 15 June 2007

We leven in een samenleving die in de jaren negentig erachter kwam dat ze, door de jaren heen, een systeem heeft bedacht om onze maatschappelijke problemen op een zo goed mogelijke manier voor alle betrokkenen op te lossen. Dit systeem heet het poldermodel en die oplossing bestaat uit het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving zodat de overheid in dialoog kan blijven met zijn burgers en samen met deze burgers mogelijke problemen in relatieve vrede kan oplossen. Maar wat als de overheid zijn steun dreigt terug te trekken op het moment dat de publieke opinie zich lijkt te keren tegen een initiatief uit die samenleving? Kan de vrijheid …

De oude nieuwe virtualiteit

Door Menso Heus, 23 April 2007

Niemand lag ervan wakker toen Anthony Burgess in 1962 A Clockwork Orange publiceerde. Het boek schetst een bar en boos toekomstbeeld van Engeland: de hoofdpersoon en zijn makkers zijn extreem gewelddadig, aan de drugs en verkrachten bovendien meisjes van tien.
Dat veranderde toen Stanley Kubrick het boek in 1971 omzette naar beeld en geluid: zijn verfilming ontving een stortlading aan kritiek en werd in Engeland al snel weer van de markt gehaald. Burgess’ wereld vormde zich niet langer in het hoofd van de lezer maar werd door Kubrick gevisualiseerd op een manier die weinig aan de verbeelding overliet. Nog later werd het verhaal ook diverse malen naar toneel …

Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting

Door Eddy Terstall, Hans Teeuwen en Diederik Ebbinge, 04 December 2006

Filmmaker Eddy Terstall en de cabaretiers Hans Teeuwen en Diederik Ebbinge stelden in september 2006 een manifest op voor de vrijheid van meningsuiting. Met toestemming van Eddy Terstall is het manifest op de weblog geplaatst. Eddy Terstall heeft zich bereid verklaard om te reageren op eventuele reacties.

De vrijheid van meningsuiting is net zo on-onderhandelbaar als de gelijkheid. (En wordt slechts beperkt door de wet.)

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is bedoeld om de gelijkheid van alle Nederlanders voor de wet en in de samenleving te waarborgen en niet om het vrije debat te doen verstommen.

De overheid dient zich te stellen achter een nog niet zo …