Privacy

Sociale commercie, win-win situatie of privacybedreiging?

Door Bob Overbeeke, 07 November 2007

Sociale netwerken op internet, zoals Facebook, floreren als nooit tevoren. Dat is niet verbazingwekkend want internet groeit als kool en is een netwerk-medium bij uitstek. De netwerkeffecten van internet worden ook commercieel ingezet om informatie door mensen te laten verrijken en relevant te laten maken via web 2.0 diensten. Alle tekenen op de web 2.0 expo die t/m donderdag plaatsvindt in Berlijn, wijzen erop dat de commercie en het sociale elkaar gaan vinden. Sociale commercie wordt geboren.
De bedenker en promotor van de term web 2.0, Tim Oreilly, legt tijdens de opening van het congres nog eens geduldig uit wat web 2.0 is: internetdiensten die zichzelf en hun informatie …

Social commerce, win-win situation or a threat to privacy?

Door Bob Overbeeke, 07 November 2007

Social networks on the Internet, such as Facebook, are flourishing like never before. This is not surprising as the Internet is still growing and is a networking medium by nature. The network effect of the Internet is also used commercially by letting people enrich information and make information relevant by means of web 2.0 services. All signs at the web 2.0 expo, which is taking place in Berlin, indicate that commerce and the social will come together. Social commerce is born.

The inventor and promoter of the term web 2.0, Tim Oreilly, once again explains what web 2.0 is: Internet services which improve themselves and their information automatically. Information …

Postmenselijke ethiek, zijn we er klaar voor?

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 23 October 2007

Als door exponentiële technologische groei de komende decennia kunstmatige intelligentie de natuurlijke intelligentie in capaciteit gaat overtreffen, dan zouden wij nu al kunnen gaan nadenken over de gevolgen die het zou kunnen hebben voor de mensheid.

Onze beschavingen zijn gebaseerd en worden beheerst door ethiek. Hoe we met elkaar omgaan hangt grotendeels af van wetten, regels en sociale mores: moraal. Moraal heeft een belangrijke functie voor mensen omdat het een omgeving creëert waarin ons overleven als soort grotendeels gewaarborgd wordt. Daarbij beïnvloedt de moraal op een persoonlijk niveau ons bewustzijn. Maar je zou het ook kunnen omdraaien: zonder bewustzijn geen moraal.

Ontsnappen aan onze schedel
De meest geavanceerde intelligentie die we …

Via web 2.0 we are nearing super intelligence

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 22 October 2007

In September 2007, the director of the Rathenau Institute, an organisation that advises the Dutch parliament on science and technology, called for a political and public discussion concerning the fast development of technologies and its far-reaching long-term impact. The impact appears too great to be easily summarized for the viewers of the Dutch interview programme, Buitenhof.

The scientists at the Singularity Congress, which took place in San Francisco a weekend before, had a much more willing public when it came to the subject of new technologies and superhuman intelligence. Without a hint of taboo, they discussed the linking of people and machines, replacing body parts, uploading the human brain …

Via web 2.0 op weg naar superintelligentie

Door Gerrit-Jan Wielinga en Bob Overbeeke, 08 October 2007

In september 2007 riep de directeur van het Rathenau Instituut in het programma Buitenhof op tot een politieke en publieke discussie over de snelle ontwikkeling van techniek en de verstrekkende gevolgen daarvan op de lange termijn. Die gevolgen blijken zo groot dat ze in de uitzending niet duidelijk voor het publiek konden worden samengevat.

De wetenschappers van het Singularity congres in San Francisco, dat een weekend eerder plaatsvond, hadden een gewilliger publiek voor het verhaal over nieuwe techniek en bovenmenselijke intelligentie. Taboeloos bespraken ze de koppeling van mens en machine, het vervangen van lichaamsdelen, het uitlezen en uploaden van het menselijk brein en het verzadigen van het universum met …

Indymedia: nieuws of bron?

Door Jakobien van der Weijden, 17 January 2007

Het onafhankelijke nieuwsnetwerk Indymedia wordt door de lezers en gebruikers beschouwd als een nieuwsbron. Ik vroeg me af of dat het ook werkelijk is. Want waarom zien we zo weinig van het meest hete nieuws op Indymedia terug in de kranten, nieuwsbulletins en andere mainstream media? Neem Oaxaca in Mexico; een regio waar de inwoners dit najaar in opstand kwamen tegen de staatsregering. De federale politie heeft zeer gewelddadig opgetreden met twintig doden en veel onterechte arrestaties als gevolg. Dit conflict, waaraan Indymedia vele webpages heeft gewijd, heeft in ons land ‘het nieuws’ nauwelijks gehaald. Op een paar berichten na …

Co-creatie is een maatschappelijk thema

Door admin, 08 December 2006

De aard van consumenten is veranderd. Tegenwoordig zijn consumenten geïnformeerd, genetwerkt, actief en wereldwijd. Men is op zoek naar een unieke persoonijke ervaring, en kiest een product of dienst op basis van overwegingen die een paar jaar gelden nog niet zo belangrijk leken:

De geschiedenis van een product of dienst

Hoe is het geproduceerd? Is er rekening gehouden met het milieu?
Voorbeeld: Die biologisch dynamisch gekweekte kiwi’s uit Nieuw Zeeland, hebben een enorme bootreis afgelegd om hier te komen. Dat kost nogal wat diesel. Hoe biologisch zijn die kiwi’s eigenlijk?

Kinderarbeid? Wie heeft dit gemaakt, en hoe is het gefabriceerd?

De ervaring die een product mogelijk kan opleveren

Draagt dit product bij aan …