Artikelen getagged met

Al uw communicatiegegevens moeten 12 maanden worden bewaard. Schande!

Getagged als , , , , , , , en

Het is zover. XS4ALL heeft zich jarenlang verzet tegen de Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens, maar dinsdag is de wet dan toch aangenomen. Telecombedrijven en internetproviders moeten nu gedetailleerde gegevens gaan bewaren over de telecommunicatie tussen alle burgers, voor opsporingsdoeleinden.
De bezwaren tegen de bewaarplicht waren - en zijn nog steeds - zeer talrijk: in Nederland en in de […]

193 Commentaren »

Lees verder...


Het lucratief vergeten fundament van immateriële rechten

Getagged als , , , , , , , , , en

Dikwijls gooit men in de media & politiek het auteursrecht, patentrecht en handelsmerken op een grote hoop onder de misleidende noemer ‘intellectueel eigendom’.  Al decennia neemt men dit aan als een juridisch grondbeginsel, en behandelt men het onterecht als een systeem met constitutionele waarde.
Dit tot groot ongenoegen van veel mensen. Een van de meest befaamde […]

12 Commentaren »

Lees verder...


Tweede Kamer stemt in met 12 maanden Bewaarplicht

Getagged als

Gisteren is in de Tweede Kamer gestemd over de Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens. De Kamer debatteerde vorige week uitgebreid met de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het onderwerp, voornamelijk over hoe lang de gegevens bewaard moeten worden, wanneer de evaluatie plaatsvindt en hoe geregeld wordt welke gegevens moeten worden opgeslagen.
VVD en CDA […]

12 Commentaren »

Lees verder...


Met open vizier op internet

Getagged als , , en

De politie wil dat bezoekers van internetcafés en bibliotheken zich gaan legitimeren, zodat niemand meer anoniem het internet op kan. Het excuus is dit keer eens niet de dreiging van terrorisme, maar Nigeriaanse oplichters die op grote schaal spam versturen.
Min of meer tegelijk met het voorstel om het anoniem surfen aan te pakken werd bekend […]

6 Commentaren »

Lees verder...


Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Getagged als , , en

Deze week wordt het wetsvoorstel Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens plenair behandeld in de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel moet de Europese Richtlijn Dataretentie in het Nederlandse recht worden overgenomen. Kort gezegd komt de wet erop neer dat van alle telecommunicatie tussen alle burgers, gedetailleerde gegevens moeten worden opgeslagen door de telecombedrijven, voor opsporingsdoeleinden.
Dat idee is vanaf het […]

47 Commentaren »

Lees verder...


Pechtold stelt kamervragen over bewaarplicht

Getagged als , , , en

D66-fractieleider Pechtold heeft de Minister van Justitie kamervragen gesteld over de uitspraak van het Constitutionele Hof in Duitsland over de bewaarplicht. Op de website van D66 geeft hij zijn visie op de bewaarplicht in Nederland:
“… De sociaal-liberaal benadrukt het belang van de rechten en vrijheden van burgers: `Het is een glijdende schaal. Als we alle […]

Lees verder...


Duitse bewaarplicht ingeperkt

Getagged als , , en

Naar aanleiding van een petitie van zo’n 30.000 Duitsers heeft het Duitse Constitutioneel Hof - de hoogste rechtbank in Duitsland - de wet op de bewaarplicht alvast wat ingeperkt.
In de petitie vroegen burgers het Hof te oordelen over de grondwettelijkheid van het opslaan van telecommunicatiegegevens en van het opvragen en gebruiken van die gegevens. Over […]

Lees verder...


Ontwaken in 2008

Getagged als , , en

In de voortdurende zoektocht naar een antwoord op de vraag ‘Wanneer is te laat echt te laat’ werd ik door een vriend recentelijk gewezen op een werk van Milton Mayer. Mayer, een Amerikaanse schrijver en reporter, interviewt daarin mensen die onder het juk van een regime hebben geleefd. Zij beschrijven daarin de groeiende kloof tussen […]

8 Commentaren »

Lees verder...


Over mensenrechten

Getagged als , , , , en

Onlangs deed het Europese Hof uitspraak over de gijzeling van journalist Koen Voskuil. Hij had in 2000 geweigerd zijn bron aan de politie bekend te maken en werd daarop 18 dagen gegijzeld. Dat was een schending van zijn rechten, oordeelde het Hof. Een overwinning voor Voskuil en een tegenslag voor justitie, al zal die laatste […]

4 Commentaren »

Lees verder...


Bewaarplicht Duitsland goedgekeurd

Getagged als , , , , , en

Op 9 november stemde het Duitse parlement met grote meerderheid vóór het wetsvoorstel Telekommunikationsüberwachung und Vorratsdatenspeicherung, zoals de bewaarplicht in Duitsland wordt genoemd. Duitse telecomproviders moeten vanaf 2008 datum, tijd, duur, beller en gebelde van alle telefoongesprekken opslaan. Bij mobiele gesprekken moet bovendien de locatie van de beller worden vastgelegd. Van internetters wordt opgeslagen […]

6 Commentaren »

Lees verder...


Bedrijven moeten steeds meer gegevens verzamelen

Getagged als , , , , en

Het bedrijfsleven wordt oom agent.
De Nederlandse overheid dwingt bedrijven in toenemende mate mee te werken aan de bestrijding van terrorisme en criminaliteit. Van de privacy van de burger blijft op die manier weinig over.
Lees verder: http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=1053080

Lees verder...


FBI wil dataretentie kopen

Getagged als , en

De Washington Post bericht over de FBI die $5 miljoen wil vrijmaken om providers tegemoet te komen in de kosten van opslaan van verkeersgegevens. In de VS is (nog) geen dataretentiewet, maar de FBI wil wel graag dat de gegevens worden opgeslagen en probeert ze op deze manier te ‘kopen’.
De reactie van de ISP’s: [Providers […]

1 Commentaar »

Lees verder...


NAW-gegevens toch niet verstrekken?

Getagged als , , , , , , , , , en

ISP’s hoeven de NAW-gegevens van hun klanten niet over te dragen aan de muziekindustrie. Dat zegt advocaat-generaal Kokott van het Europese Hof van Justitie, de hoogste rechtbank in Europa. Aanleiding voor de uitspraak was een zaak tussen de Spaanse ISP Telefónica en Promusicae, de Spaanse belangenbehartiger van de muziekindustrie.
Promusicae wilde de namen en adressen van […]

7 Commentaren »

Lees verder...


Big Brother Awards

Getagged als , , , , en

De privacy brokkelt in Nederland steeds verder af. Of beter gezegd, de privacy wordt bewust afgebrokkeld. Enige jaren geleden is een trend ingezet die lijkt te hebben gezorgd voor een nieuwe manier van denken over privacy. Van een vanzelfsprekend recht ons leven te leven zonder al te veel inmenging lijkt privacy een woord geworden dat […]

6 Commentaren »

Lees verder...


CBP pleit voor hogere boetes

Getagged als , en

Vandaag in NRC zegt de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, Jacob Kohnstamm, dat de huidige wet die toeziet op de privacy van Nederlanders, niet meer voldoet. Toen de wet in 2001 werd bedacht, werd ervan uit gegaan dat bedrijven en overheden alleen gegevens van personen zouden opslaan die ze nodig hadden om hun werk […]

Lees verder...


Dataretentie in Frankrijk

Getagged als , , en

Het Nederlandse wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese richtlijn Dataretentie heeft veel stof doen opwaaien. De voorgestelde termijn van bewaren van de gegevens is te lang, de onderbouwing is te mager en het voorstel zou zelfs in strijd zijn met de richtlijn.
Ook Frankrijk heeft een wet in voorbereiding over de rétention des données de communications. […]

Comments Off

Lees verder...


OPTA zoekt werkgelegenheid

Getagged als , , , , en

OPTA heeft op 17 april een rapport laten verschijnen over internetveiligheid. Dit naar aanleiding van een artikel in de Telecomwet die aanbieders een zorgplicht geeft voor de veilgheid van hun diensten. Daarbij wordt hen opgelegd “passende maatregelen” te nemen. Inhoudelijk is er met het rapport niet zoveel mis, vind ik. Da’s niet vreemd, ik heb […]

3 Commentaren »

Lees verder...


Manier van typen verraadt de hacker

Getagged als , , , en

De Stentor plaatst vandaag een bericht over software die aan de manier van typen kan herkennen wie er achter het toetsenbord zit. Zo zouden banken, maar ook sites als Hyves, na kunnen gaan of degene die inlogt wel echt de eigenaar van het account is, of dat het account gehackt is.
De software bouwt een database […]

1 Commentaar »

Lees verder...


Stemwijzer zet privacyverklaring online

Getagged als , , , en

Na ophef over de privacy van gebruikers van de Stemwijzer is op de site een privacyverklaring gepubliceerd:
Zoals bij alle websites komen IP-adressen van bezoekers in onze logfiles terecht. Informatie over IP-adressen en gegeven antwoorden wordt nooit overgedragen aan derden. Gegevens over de antwoorden op de stellingen worden uitsluitend gebruikt voor het bijhouden van onze anonieme […]

Lees verder...


Stemwijzer is spyware

Getagged als , , , , , , en

Bij de landelijke verkiezingen afgelopen november was er veel discussie over stemmachines, tot in de Kamer aan toe. Vooral de geheimhouding was een probleem. Voorafgaand aan die verkiezingen is meer dan vier miljoen keer gebruik gemaakt van de Stemwijzer. Ook bij de komende provinciale verkiezingen maakt men weer druk gebruik van dit hulpmiddel. De Stemwijzer […]

9 Commentaren »

Lees verder...


Dataretentie

Getagged als en

In een artikel op ISPam.nl geeft Arnout Veenman een mooi overzichtje van de ontwikkelingen rond dataretentie sinds 2005.

Comments Off

Lees verder...


Weet wat je vraagt…

Getagged als , , , en

Michiel Leenaars, directeur van de Internet Society Nederland schreef een mooie column over dataretentie op Webwereld:
…Waar het kabinet fout gaat, is dat ze informatie als aardappelen behandelt en de door de overheid aangestelde handhavers zelf de macht wil geven om techniek die ze zelf niet snapt in te zetten voor doelen waarvoor die techniek niet […]

Lees verder...


CBP maakt gehakt van bewaarplicht-voorstel

Getagged als , , en

Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt de voorgestelde bewaartermijn te lang, de onderbouwing veel te mager; noemt in sommige opzichten het voorstel ‘onwenselijk en wetstechnisch onjuist’ en op plaatsen ‘in strijd met de richtlijn’ waar het voorstel een invulling van probeert te zijn.

Lees verder...


Wie wat bewaart die heeft wat

Getagged als , , , , en

In tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer, zo luidt het gezegde. De War on Terror eist nog een slachtoffer: privacy. De zelfmoordaanslagen in Londen in juli 2005 leidden tot grote politieke beroering. Met als direct resultaat: Europese regelgeving die een ongekende inperking van de privacy betekent. Ik heb het over de […]

19 Commentaren »

Lees verder...